018- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקכא-א'תתקכב

1207

שאלות חזרה חלק טז א'תתקכא-א'תתקכב
1. מדוע חטא אדה"ר דווקא בין הערביים? במה טעה?
2. במה דומה חטא אדה"ר לשבירת הכלים?
3. מדוע יש שני פסוקים המתארים את אדה"ר כאשר האחד אומר ויברא והשני וייצר? האם אדה"ר נברא או נוצר?
4. היות ובריאה גדולה מיצירה, מדוע במושג בריאה מופיע בפסוק השם אלוקים ואילו בוייצר מופיע הוי"ה אלוקים שהוא שם גדול יותר מאלוקים לבד?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב