022- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ח

1490

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד נ"ח אנו ממשיכים בעניין ההבחן שבין ה' העולמות שהוא על פי העוביות שבמסך כפי שהסברנו אתמול. א"ק — עוביות של בחינה הד'. אצילות — ג'. בריאה — ב'. יצירה — א'. עשיה — אין בה עוביות אלא בחינת "שורש לעוביות".

על כך שואל — למה בכלים היותר זכים מתלבש האור הנמוך (כמו למשל בעולם העשיה שהוא זך ואין שם אלא שורש לעוביות לכאורה היה צריך לקבל את האור הגדול מכולם ולא עולם א"ק המשתמש במסך בעוביות של ד')? אלא שאמנם נכון הוא שהתחתון מקבל את האור היותר גדול בכלי היותר זך שבו, אבל העליון משפיע עם הכלי העב יותר שבו.

את תשובה זו בעל הסולם רוצה להסביר יותר ומתחיל בכך שנבין טוב יותר את עניין הצמצום והקו. הצמצום היה שהנברא צמצם את רצונו מלקבל את האור, והיות ורק הבחינה הד' היא הכלי העבה והראוי לקבלת האור וג' הקומות לה הם רק סיבות הבונות אותה — לכן רק עליה נעשה הצמצום.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב