001- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתפז-א'תתפח

1271

שאלות חזרה א'תתפז-א'תתפח
1. כיצד מתחלקים העולמות לפנימיות וחיצוניות? ערוך החלוקה עד להראות שיצירה ועשיה הם חיצוניות דחיצוניות דחיצוניות.
2. מהיכן יש לנו ראיה לכך שצ"ב מופיע בכתבי הארי הקדוש?
3. מה ההבדל המהותי בין צ"א וצ"ב?
4. מדוע נתהווה חלל בעקבות צ"ב? הדגם היכן נמצא חלל זה.
5. איזה כלים יצאו מהמדרגה בעקבות צ"ב והפכו בשל כך למקיפים?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב