כשרצה המאציל להאיר באצילות

שאלה מדייב:
גם יש לי שאלה בבקשה:
נאמר בפרק ד שבחלק ג ״כשרצה המאציל להאיר באצילות, נתלבש בחכמה שלמעלה מאצילות (הבנתי שזה חכמה דאק), ועל ידי החכמה המתלבש הוא בתוכה אז נכנס ומאיר בכתר וחכמה דאצילות״.
אחר כך מתבאר שכדי להאיר בבריאה האור התלבש בבינה דאצילות, יצירה זא של בריאה, ועשייה מלכות של יצירה.
אז שתי שאלות עולות לי פה:
נאמר שמסך יש בין עולם האצילות לעולמות ביע. אני מבין שיכולה להיות בחינת מסך מעל לאצילות עקב התכללות התחתון בעליונים, אבל בכל זאת אם זה המצב איך התלבש האור באק בחכמה דאק אם אין מסך של ממש שיעשה אור חוזר?
וגם, במה התלבש האור כדי להאיר באק? בכתר שלמעלה ממנו?

ושאלה לא מתוך החומר הלימודי: יהיה סמינר בסופש הקרוב כמו בשבת מברכין שעברה?

תשובת הרב:
כל הנלמד באצילות ובא"ק הוא לסבר האוזן וכדי משל ודמיון.
אי לכך כל מה שאנו לומדים שם זה מצד העליון הנלמד מהתחתון.
כל בחינה מקבלת מהבחינה שכנגדה בעליון שלה. כך זה גם בין העולמות.
עולם אצילות הוא בחינת חכמה לכן מקבל מחוכמה שבא"ק שהוא עליון לאצילות.
עולם בריאה הוא בחינת בינה לכן מקבל מבינה דאצילות שהוא העליון לבריאה.

אין תגובות

להגיב