חלון או נקב זה או"ח הנדחה או?

חלון או נקב זה אוח הנדחה או אוח המלביש?

תשובת הרב:
רק כשיש או"ח המלביש עוברת הארה דרך חלון לעיגול. הוא הנקרא אור המתעגל.
אין די באור חוזר הנדחה כדי להאיר דרך חלון.

אין תגובות

להגיב