לבינה יש לכאורה מלכות פרטית.?

לבינה יש לכאורה מלכות פרטית. אבל ציינו שהספירות הפרטיות והפרטי פרטיות מתנהגות כמו הבינה הכללית ולכן ממש שאני מבינה יד לבינה הפרטית גם 7 אוי ו3 אוח בלי מלכות. איך מתיישב בבקשה?

 

תשובת הרב:

בלימוד על הספירות הפרטיות והפרטי פרטיות, אין אנו לומדים תהליך אלא תמונת מצב.
תמונה זו נובעת מכך שבמבנה הכללי ישנה במלכות או"ח לכן גם במבנה הפרטי יש או"ח במלכות של כל בחינה פרטית.
ניתן ללמוד זאת על פי בחינה שכנגדו, שמה שנכון לכלל נכון לכל פרט הכפוף לכלל זה. למשל כל המלכויות תתנהגנה כמו המלכות הכללית, לכולן יהיה אור חוזר, ולא בצורה של קודם ונמשך אלא בהשפעת הכלל על כל אחד מהפרטים.
ניתן לדמות זאת לאווירה כללית המשפיע על הפרטים ללא ידיעת, ישירות לתת המודע שלהם.

אין תגובות

להגיב