הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קטו | שיעור 14

915

בס"ד

פרק ד שיעור 14 עמוד קטו'

ו שלא הועילה הבינה רק למעבר לבד אל אור הא"ס המלובש תוך החכמה העליונה הנ"ל ועבר דרך בינה לאצילות, ז ולא נעשית הבינה, מסך ולבוש ב' כדי להאיר לז"א, רק בא האור עצמו ח דרך חלון, כנ"ל, בלתי שום מסך. ונמצא, כי אע"פ שנמשך דרך הבינה, אין זה נקרא התלבשות, כיון שאין שם מסך כלל, וא"כ האור א"ס עצמו המתלבש בחכמה לבד, הוא שמקבל זו"ן דאצילות.

להאיר בעולם הבריאה, מתלבש אור העליון באו"ח דקומת בחי"ב שהיא בינה. 

ונמצא שגם החכמה נעלמה. והכתר והחכמה נכללים בתוך הבינה.

ג) אמנם ט בבריאה, מתלבש הא"ס לבוש אחר בבינה דאצילות, וזאת י הבינה נעשית מסך סתום ומלבוש גמור, אשר על ידו מקבלים ע"ס דבריאה כולם, אפילו כתר וחכמה דבריאה.

אור פנימי

ו) כל זה נתבאר היטב בדיבור הסמוך.

ז) כלומר, שאין שם מסך, שאור א"ס יתפשט עליו לזווג הכאה, ויעלה או"ח בקומת בינה, ויהיה או"ח דקומת בינה זו, לבוש ב' על אור א"ס, בנוסף על לבוש הראשון, שיש שם מאו"ח דקומת חכמה, כמ"ש היטב לעיל.

ח) עי' בחלק ב' בלוח התשובות, אות ל', במלת "חלון", שבכל מקום, שהמסך פועל להעלות או"ח ממטה למעלה, מכונה העביות בשם חלון, עש"ה, גם באו"פ (ח"ב פ"ב אות ע' ד"ה נקב,) וגם כאן פועל העביות ממטה למעלה, כנ"ל בדברי הרב, (ח"ג פ"א אות ג'), וע"כ מכנה שם הרב את העביות דבחינת ז"א, ובחינת מלכות, בשם חלון ונקב צר. (פ"א אות ד') להיות המסכים שלמטה מקומת חכמה משמשים שם רק ממטה למעלה, כמ"ש לפנינו.

ואין להקשות כאן ממבואר במקום אחר, שגם בע"ס דאצילות יש שם ה' פרצופין, שבכל אחד יש בחינת זווג דהכאה. כי יש הפרש גדול ורב ביניהם, להיות כל אלו ה"פ אצילות הם ה' חלקים של ע"ס דקומת חכמה ויתבאר זה במקומו, ואכמ"ל.

ט) כלומר שהמסך והמלכות מזדככים לבחי"ב שנק' בינה, ואור א"ס מתפשט לזווג דהכאה על המסך ההוא, ומעלה או"ח בקומת
בינה, כנ"ל (באו"פ פ"ג אות ו') שאו"ח ההוא, הוא לבוש אחר וחדש על אור הא"ס, במשונה בהרבה, מלבוש דאו"ח של אצילות גופיה, כי לבוש דאצילות, הוא מהכאה במסך דבחי"ג הממשיך אור החכמה בכל הע"ס, ולבוש החדש הזה, הוא מהכאה במסך דבחי"ב, שקומתו אינו מגיע להלביש את החכמה דאו"י, אלא רק לבינה דאו"י לבד, וע"כ אין בו מאור חכמה כלום.

והנה זווג זה, בהכרח שנעשה באצילות, כנ"ל באו"פ (פ"ג אות ו'), אבל כל ע"ס הללו המתלבשים בהלבוש דקומת בינה, נמשכים מהמסך ולמטה ובאים בעולם הבריאה, כמבואר באו"פ הנ"ל.

י) כלומר, אע"פ, שהאו"ח עולה בתחילה מהמסך שבהבינה ולמעלה, דהיינו, בעולם אצילות כנ"ל, אשר, גם ספירות דאצילות בהכרח שמתלבשים בלבוש זה דקומת בינה, מ"מ אין העביות והסתימה של המסך הזה עולה שם אפילו משהו, כי אין העביות ופגם יוכלו לפעול כלל בהעליונים מהם, ובחינת קבלה כזו, מכונה חלון ונקב, (כמ"ש באו"פ ח"ב פ"ב אות ע'), כלומר, בלי שום עביות אפילו משהו, מה שאין כן באו"ח היורד למטה מהמסך שבין אצילות לבריאה, דהיינו, העשר הספירות הבאות בעולם הבריאה, הרי כח ועביות המסך, הוא כל השורש של התפשטות האור א"ס בהם, לפיכך נעשה המסך סיתום ומלבוש גמור, המגביל את אור א"ס, מלהאיר שם משהו מאור חכמה, שהריהו מסך דבחי"ב, שאין או"ח שלו מגיע לחכמה, אלא לבינה דאו"י לבד, כנ"ל. וז"ש הרב, "שנעשה מסך סתום", כלומר, שסותם את אור דאצילות, דהיינו אור חכמה, מלהופיע בעולם הבריאה אפילו משהו, מטעם שמסך זה משפיע אל הבריאה ממעלה למטה, כמבואר.

סיכום: למדנו בשיעור הקודם שכשאנחנו עושים מעבר והבניה מעולם לעולם, ראינו שכשבאים לבנות עולם מסוים צריך לעשות זיווג בעליון עבור התחתון. אנחנו רוצים להתעכב על ההבנה של הזיווג בעליון שנעשה לטובת התחתון. יש לנו גם את מה שקורה בעולם העליון וגם מה שהוא עושה עבור התחתון. מה שעושה עבור התחתון אינו משנה את טיבו. אם אבא הולך לשחק כדורגל עם הילד בפארק הוא לא הופך להיות ילד. נשאר אבא. אם נעשה זיווג באצילות על בחיב' בשביל עולם הבריאה הוא נשאר ג' ולא ממעיט את עצמו. צריך להבין למה לא ממעיט עצמו, איך מגיע האור כדי לעשות זיווג דהכאה. המעבר מאור חכמה לאור בינה נעשה בחלון ונקב צר.

אם אומר שעובר לא בדרך מעבר אלא לבוש אז צריך לעשות שם מסך. צריך להבין שקורה פה משהו מורכב, איך פתאום אבא יכול להיות ולתת משהו של ילד לילד, אומר – תעורר את הילד שבך, אבל תישאר אבא שפועל כילד, ללא השפעה אלא עירור הבינה. יכול לומר שעושה על כיווץ ועושה ממנו ילד קטן. לא נהיה ילד אלא מתיילד. המסכים שלו עדיין של אבא, כזה שמתנהג כמו ילד.

אין מעברים מעולם אצילות לעולם בריאה. תחתון העולה לעליון נעשה כמוהו אבל לא הוא.

אם למשל ז"א עולה במדרגות לעולם יצירה, או בריאה, או אצילות, עדיין נשאר שייך לעולם עשיה. כשמתעורר – כמו במשל החתולים והעכברים. גם אם תאמן את החתול להיות מלצר הוא ישאר בטבע שלו כחתול. 

אדם נשאר אדם, אצילות נשאר אצילות גם כשעושה זיווג התחתון המעבר של האור הוא לא במסך ולבוש אלא רק במסך כמו השראת המסך – חלון. יש הרבה גוונים בכל אחד אבל האדם נשאר אותו האדם.

אומר שאי אפשר להשתנות? לא תוכל להיות אדם אחר. תישאר תמיד בטבע שלך.

עולם אצילות ישאר עולם אצילות. יכול להוליד מתוכו דבר אחר כי הוא כלול מהמון פרטים. התחתון לא יכול להוליד עליון כי אין בו את כל הפרטים. 

גם כשעושים מעבר מבריאה לעשיה וכו' המעברים, המסכים בתוכו הם תמיד משניים ותמיד נשארים בטבע שלהם. כשעוברים לתחתון דרך מסך, כמו שעובר מעולם אצילות לעולם הבריאה אז המעבר הזה הוא זה שהוא מסך סתום, שכבר לא נותן לחכמה לעבור ומעביר רק את בחינת הבינה ואז כל עולם הבריאה יהיה בחינת בינה ולא יותר. 

שיעור 14 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ג' עמ' קטו, כ"א תמוז תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. כאשר העליון מוליד את התחתון הוא עושה זיווג בקומת התחתון במקומו
2. כשהעליון עושה זיווג לצורך התחתון הוא אינו משנה את טבעו להיות התחתון אלא רק מעורר את התחתון שבתוכו. למשל עולם אצילות שעושה זיווג על בחי"ב לעולם הבריאה אינו משנה את טבעו – הוא נשאר בחי"ג.
3. כל הפרצופים המשניים שישנם בעולם אצילות או בכל עולם אחר, הם פרטים של אותו עולם, שטבעם הכללי לא משתנה. כפי שיכולים להיות לנו בני אדם שונים, אבל כולם בני אדם.
4. המעבר של עולם אצילות כדי לעשות זיווג על בחי"ב לטובת עולם הבריאה נקרא 'חלון'
5. כאשר עוברת המדרגה מעולם אצילות לעולם הבריאה, המסך נקרא 'סיתום' מכיוון שהוא לא מאפשר לבחי"ג לעבור ועושה עליה צמצום. אבל יחד עם זאת הוא כן מאפשר למסך של בחי"ב לעבור. דהיינו למדרגת בינה. ז"א אומרת שהמסך מצמצם את ג' וממסך את ב

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב