הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קפ"ג-קפ"ד | שיעור 64 – סיכום

940

שרטוטים

טקסט מהספר תלמוד עשר הספירות

בס"ד

חלק ג שיעור 64 עמוד קפג

ה) לפי"ז תבין שבא"ק, מטרם שנעשה צמצום ב', לא היה מסך ממש אלא בנקודה דעוה"ז, ששם הוא סיום רגלין שלו. וכל המסכים האמורים בא"ק שלמעלה מנקודה דעוה"ז אינם אלא פעולות של המסך הזה. ונודע שאין עביות המסך יכולה לעלות ממעלה למקום מציאותו אפילו משהו. באופן שרק ההשפעות של המסך בלבדן עולות למעלה ממקום מציאותו, אבל הן בלי עביות כלל. ולפיכך אין בא"ק שום עביות ומסכים כלל, אע"פ שהמסך שלו הוא עב ביותר מכל העולמות, שהוא בחי"ד, כנודע. כי עביות זו מתחילה לפעול רק מסיום רגליו ולמטה שהוא בנקודה דעוה"ז בלבד.

ו) אמנם בעולם האצילות נעשה צמצום ב', ונתתקן הפרסא שבין אצילות לבי"ע, מחמת עלית המלכות דבחי"ד מנקודה דעוה"ז, למקום חזה דפרצוף נקודות דס"ג דא"ק, והפסיק שם את אור האצילות, שסיום החדש הזה נקרא פרסא, כמ"ש במקומו. ולפיכך נפסקו סיום רגלין דכל פרצופי האצילות במקום הפרסא הזו, כי אור א"ס אינו מאיר יותר, אלא אור של תולדה (כמ"ש בדברי הרב) ובפרסא הזו נמצא המסך דבחי"ג, המסיים רגלי א"א, מחמת התכללות הבחי"ד בפרסא וכן המסכים דשאר הפרצופין. ולפיכך מפרסא ולמטה כבר שולט כח המסך, שהרי הפסיק את אור העליון מא"ס. אבל מפרסא ולמעלה אין שם בחינת מסך כלל, אלא כל המסכים הנזכרים ממסך דסיום רגלין דאצילות ולמעלה, אינם אלא פעולות העולות מכח המסך דסיום רגלין של ה"פ אצילות, אשר אע"פ שמקבלים על ידי המסך דסיום רגלין כל הארותיהם, עכ"ז, אינם מקבלים מעביותו כלום, כי אין עביות המסך יכולה להתעלות למעלה ממקום מציאותו. ולפיכך אין מסך בכל פרצופי האצילות כלל וכלל.

פ ר ק   ט"ו

מבאר ענין כתר ואבי"ע אשר בה' פרצופי אצילות ובכל המדרגות,

 

ובו ב' ענינים:

א. הפרסא שבחזה דאצילות, היא התכללות מן הפרסא הכוללת. ועל ידה מתחלק עולם האצילות עצמו לאבי"ע. ב. כמו שעולם האצילות נחלק לאבי"ע, מכח הפרסא הכוללת, כך מתחלקת כל מדרגה ומדרגה לאבי"ע פרטיים.

א) עתה נבאר בחינות כתר ואבי"ע, שבה' פרצופי האצילות, אשר א"א הוא כתר, ואו"א עלאין, המלבישים את א"א מפה עד החזה שלו, הם אצילות. וישסו"ת המלבישים את א"א מחזה עד הטבור, הם בריאה. וז"א ומלכות, המלבישים את א"א מטבור ולמטה, הם יצירה ועשיה.

הפרסא שבחזה דא"א דאצילות, היא תכללות מפרסא הכולל, ועל ידה מתחלק עולם האצילות עצמו לאבי"ע

ב) וטעם השמות האלו הוא, כי אחר שנחלק פרצוף נקודות דס"ג דא"ק על החזה שלו, אשר מחזה ולמעלה עומד עולם אצילות, ומחזה ולמטה עומדים ג' עולמות בי"ע, שיצאו מקו אור הא"ס. כנ"ל בפרק הקודם נכלל זה גם בעולם אצילות עצמו, בסוד התכללות העליון מתחתון, וא"א, שהוא העיקר של עולם האצילות, כי כמו שכל קומת ע"ס נבחנת על הספירה העליונה שבה, כן כל עולם נבחן ע"פ קומת פרצוף הראשון שבו נחלק גם כן על החזה, שמחזה ולמעלה, נבחן לאצילות, ומחזה ולמטה לבי"ע שבאצילות. והפרסא שבמקום החזה דא"א, ה"ס התכללות מן הפרסא הכוללת העומדת תחת סיום כל האצילות. ולפיכך א"א עצמו, שראשו מגולה בלי התלבשות, נבחן לכתר. ואו"א המלבישים אותו עד החזה, שהם נקיים אפילו מבחינת ההתכללות של הפרסא, הם נבחנים לאצילות. אבל ישסו"ת, שכבר עומדים למטה מפרסא שבחזה דא"א, ששם נכללת הפרסא הכוללת, נחשבים לבריאה, וז"א, המלביש רק נה"י דא"א, נחשב ליצירה. ומלכות, המלבשת למלכות דא"א, נחשבת לעשיה. ועם זה תבין איך ג' העולמות בי"ע, נקשרים בישסו"ת וזו"ן דאצילות, המלבישים מחזה ולמטה דא"א.

סיכום השיעור

סיכום: בשיעור קודם למדנו את המין היא' של ע"ס, חלוקת העולמות לפרצופים, לפי ע"ס. מתחלקים לפי עולם א"ק שהוא קו"י. עולם אצילות הוא י' עולמות בי"ע הם ה.ו.ה שהם ביחד שם הויה שלם.

למה מתקיימת חלוקה זו ומה גורם לה? הרי הם צריכים להיבדל אחד מהשני, במה הם נבדלים? תמיד מה שמפריד זה מיעוט שקיים בתחתון אבל לא קיים בעליון. זה מה שעושה אותו נבדל.

למה בכלל יש עולם א"ק ובמה הוא נבדל מהא"ס, שהכל נובע ממנו? בכך שהוא מצומצם בצ"א. צ"א אומר שיכול לקבל את האור רק ע"י זיווג דהכאה, לקבל ע"מ להשפיע. יש אנשים שרוצים לעשות עבודה בע"ז, לקבל ע"מ להשפיע, איך שותה את המים? עושה כוונות ואז נהנה מקבלה בע"מ להשפיע. אומר שלא להתבלבל – האדם בתחתית עולם העשיה, עוד לא יכול לעבוד בלקבל ע"מ להשפיע, יש עבודות מקדימות. על מה צריך לעבוד? מה לא לעשות? לא לחשוב שנמצאים כבר לקבל בע"מ להשפיע. האם אתה ברצון לקבל שלך או ברצון להשפיע שלך? זו חלוקה קדמונית מידי המתאימה לשיחות סלון אבל לא באמת.

מה צריך לראות כאן? החלוקה בין א"ס לכך שיצא עולם א"ק זה צ"א. ממועט, לא יכול לקבל את האור כמו בא"ס אלא רק בתנאי שיש יתר דבקות.

עולם אצילות לא יכול לקבל בע"מ להשפיע. יכול רק להשפיע בע"מ להשפיע. רק באח"פ דעליה. לא יכול להיות ברצונות לקבל כדי לקבל את אור החכמה צריך דרך לקבל חכמה באח"פ דעליה במקום עליון, למעלה מפרסא, ואז יכול לקבל אור חכמה אבל רק ו"ק ולא את עצם החכמה. צ"א ודאי קיים בו. לא יכול לקבל א"ס, אבל יש בו עוד מיעוט שנקרא צ"ב, שיכול לקבל חכמה אבל רק ו"ק דחכמה.

עולמות בי"ע יש עליהם עוד מיעוט שנבע מכך שסיום רגלין שהיה בנקודה האחרונה של עולם א"ק (ציור). נקודה זו של סיום רגלין עלתה למקום זה. למה עלתה? תהליך מיוחד הנקרא צ"ב. תהליך יפה שילמד בהמשך. עלה למקום זה. ברגע שעלתה הפרסא נעשה עוד מיעוט הנקרא פרסא, שעלתה למקום זה וחילקה את בי"ע מעולם אצילות, שהיה להם עוד מיעוט. יש להם גם מיעוט צ"א, צ"ב וגם של פרסא. כבר לא יכולים להיות כמו אצילות כי למטה מפרסא. ההבדל בין בי"ע לא הרחיב כאן, אבל אמר קצת שיש עוד הבנות אבל עולם בריאה מקבל מישסו"ת של אצילות. יצירה מקבל מז"א דאצילות ועשיה מקבל מנוקבא של אצילות. יכול עוד להוסיף קצת שהם שונים – בינה, ז"א ומלכות (ציור) שונים זה מזה ברצון לקבל שלהם, והיות והרצון לקבל שבמלכות הוא השתוקקות מלאה אז ההשפעה של הפרסא עליה היתה הכי חזקה. לעומת זאת עולם יצירה כנגד ז"א, הקבלה היא רק על ההכרח, אז הרצון לקבל שלו הוא קטן יותר אז הפרסא השפיעה עליו פחות. ועולם הבריאה הוא כמו בינה, הרצון להשפיע אבל כי צריכה לתת לז"א אור חכמה, אז נהיה בה רצון לקבל כדי להעביר לז"א. אפילו בגלל ההכרח, יש בה עדיין משהו מהרצון לקבל שזה עולם גבוה, ולכן הפרסא השפיעה עליה רק מעט, ולכן יצאה לעולם נפרד. לכן בי"ע, בגלל השוני ברצון לקבל יצא כ"א לעולם נפרד. זו החלוקה בעולמות וגם שם הם מתחלקים לע"ס כח"ב תו"מ.

עכשיו בא ואומר שכל עולם, גם בתוכו התחלק גם לפרצופי משנה שזה בח' מין היב' של ע"ס, ולמה היתה חלוקה? מה שקורה בכלל העולמות קורה גם בכל עולם פרטי, בסוד ההתכללות, כמו שראינו שיש ע"ס בכל מדרגה, כך יש בכל עולם את אותה חלוקה שיש בכלל העולמות. חלוקה זו מתבטאת – אומר למשל את עולם אצילות ממנו נלמד על השאר. אומר למשל שיש בעולם אצילות את בריח התיכון שבו, כמו הכתר שבו, כנגד עולם א"ק עליו מלבישים פרצופים. או"א מלבישים מפה עד החזה, למעלה מפרסא אז פחות מהראש ונקראים עולם אצילות. מחזה ולמטה כבר שולטת הפרסא, הרי אמרנו שאין פרסא באצילות, זה נכון אבל יש התכללות של הפרסא – כל הבח' שבכלל העולם גם בעולם אצילות. הפרסא מחלקת בתוך עולם אצילות בין בי"ע שלה ובין א"ק ואצילות שלה, ולכן יש באצילות גם בי"ע מתחת לפרסא שלה הפרטית. והם נקראים פרצופי ישסו"ת ז"א ומלכות, והנה ראינו שעולם אצילות מתחלק לפרצופי משנה, שזה מין היב' של ע"ס.

מין היג' של ע"ס שגם כל פרצוף מהפרצופי משנה גם מתחלק לע"ס ואת זה נראה בסיום. 

בזה סיימנו את חלק ג' בתע"ס, נשאר לנו עוד אות אחת – אות ג' אותה נלמד בע"ה בסעודה שנקיים לכבוד סיום חלק ג'. מקיימים סעודה כדי לחבר תענוג לקדושה. היות וקדושה אנחנו רוצים לחבר כדי שתהיה הצמדה במוח שקדושה היא תענוג. סיימנו חלק – רוצים שיהיה מוצמד בנפש. זה תרגול שכל פעם שעושים דבר של קדושה להביא אליו תענוג, ולהיפך – בכל פעם שיש תענוג נצמיד אליו קדושה. להרגיל את התת מודע לצורה הזו. 

שיעור 64 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
הסתכלות פנימית פרק ט"ו – עמ' קפ"ג-קפ"ד – כ"ב אלול תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. העולמות מתחלקים עפ"י קוצו של י' והוי"ה באופן הבא: עולם א"ק – כנגד כתר, אצילות כנגד חכמה, בריאה כנגד בינה, יצירה כנגד ז"א ועשיה כנגד מלכות.
2. בכל חלוקה יש מיעוט שמתווסף על התחתון שאין אותו בעליון ואלו בח' המיעוטים: עולם א"ק יצא מא"ס היות ויש עליו מיעוט של צ"א שאין בא"ס, עולמות אצילות התמעט בצ"ב שאין בעולם א"ק, שהוא לא יכול לקבל בע"מ להשפיע אלא רק להשפיע בע"מ להשפיע. עולמות בי"ע התמעטו בהיותם למטה מפרסא שאינם יכולים לקבל את אור החכמה אלא רק אור של תולדה. בי"ע התחלקו זה מזה לפי מקור ההארה של כ"א מהם שהם בהתאמה הפרצופים ישסו"ת, ז"א ומלכות לבי"ע.
3. כפי שמתחלקים העולמות כך יש חלוקה בכל עולם לעולמות מפאת חוק ההיתכללות.
4. עולם אצילות מתחלק באופן הבא: שא"א שהוא ראש וכלל דאצילות הוא כנגד הכתר, או"א שהוא מפה עד החזה הוא תחת צ"ב אבל למעלה מפרסא דא"א, פרצוף ישסו"ת המלביש על א"א דאצילות הוא למטה מפרסה והוא כנגד עולם בריאה, ז"א ומלכות כנגד יצירה ועשיה.
5. כפי שמתחלק עולם אצילות לפרצופי משנה, כך כל עולם ועולם מתחלק לפרצופי משנה וזה מין הי"ב של ע"ס
6. מין הי"ג של ע"ס הוא שכל פרצוף מהעולמות מתחלק אף הוא לע"ס כנגד הוי"ה
7. בשמחה והודיה נסיים עם עוד אות אחת את חלק ג בסעודה כדי להצמיד תענוג לקדושה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב