הדף היומי בתע"ס – חלק ו' | שיעור 21 עמודים תכ"ו – תכ"ז

590

שיעור 21 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'
סיכום בנקודות עמוד תכ"ו-תכ"ז – ה שבט תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. תפקיד הנקודות שהם פרטים לנענע את החסרונות כדי שעשו תנועה להרמוניה ולכיוון היחד.
2. הנקודות בעולם הנקודים יצרו ביטול ושבירה , וכל נקודה שונה מחברתה ג' הנקודות הראשונות יצרו תנועה שכולה הרמונית ולכן אותה לקח לתקן אחר השבירה עתיקא קדישא. ואלו בחינת חולם ושורוק.
3. ב' הנקודות הנקראות קמץ ופתח שהם האח"פ של כתר ואח"פ של אוא' מזמן הגדלות לקחו לתקן א"א ואוא' שהם עדיין משוייכים למדרגה גבוהה מאוד בעולם אצילות.
4. ז' הנקודות התחתונות מתחלקות ל2 מצב הקטנות ומצב הגדלות. את ז' הנקודות מזמן הקטנות מתקנים עדיין בעולם אצילות במקום של קדושה למרות שנפלו לקליפות. את ז' הנקודות מזמן הגדלות נשברו ולא ניתן לתקנם בעולם אצילות אלא נפלו לקליפות למקום המוות, אותם מתקנים במשך שיתא אלפי שני.
5. המוות ניתן כדי לאפשר בחירה בחיים , זהו מקום ההסתרה שכל אחד חש את עצמו כדבר נפרד וזה צריך לייצר בו תנועה. תנועה לא נכונה היא לפרטיות שלו וזה מחזק את המוות כמו במצרים שאיש אינו רואה את אחיו. התנועה הנכונה היא לבוא לכיוון היחד ולחיות את הדברים המשותפים וזה נקרא לעלות ניצוצות לעולם אצילות וזאת צריך לעשות על ידי בחירה בבחינת ובחרת בחיים.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב