הדף היומי בתע"ס חלק ו' | סיכום | שיעור 35 – עמוד תנ"ד – תנ"ה

380

שיעור 35 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'

סיכום בנקודות עמוד תנד – תנה – כא שבט תש"ף

בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

א. בשיעור הקודם למדנו י' פעולות ליצירת פרצוף גלגלתא שהם בכללות: צמצום, זיווג דהכאה בראש, והתפשטות לתוך וסוף, ונקודה דסיום רגלין שמסיימת את המדרגה.

ב. בשיעור זה אנו לומדים על י"ד פעולות של הוצאת פרצוף מפרצוף, ואת קשרי סיבה ומסובב שבהם.

ג. פעולה א' – היא ביטוש דאור מקיף ואור פנימי שנמשכת מהמסך דטבור שעצר את המדרגה.

פעולה ב' – הזדככות עוביות המסך דגוף שנובעת מהביטוש דאור מקיף באור פנימי.

פעולה ג' –התכללות המסך בהרשימות דעשר ספירות דגוף הנובעת מהתכללות המסך דגוף בדרך עליתו בפרטים שבנו את הגוף, שהם הנקודות.

פעולה ד'- ב' רשימות עליונות של זכר ונקבה נמשכת מהעלמת בחינה אחרונה דעוביות שבכל פרצוף.

פעולה ה'- ב' מיני זיווגים במסך של ראש בא מתוך שישנם ב' סוגי רשימות נפרדים של זכר ונקבה שהם ב' סוגי מחשבה המשלימים זה את זה, הזכר לצורך התקשרות לעליון והנקבה ליצירת כלים חדשים.

פעולה ו' – התכללות של המסך והרשימות בראש הנמשכת מתוך התייחדותם והתכללותם בזיווג דהכאה שיש בראש.

פעולה ז'- הכר העוביות דגוף במסך והרשימות שעלו לראש הנמשכת כתוצאה מההארה של הזיווג שנעשה בראש שבו התכללו המסך והרשימות

אין תגובות

להגיב