הדף היומי בתע"ס חלק ח' שיעור 1 – עמודים תקצט -תר

1643

בס"ד

חלק ח שיעור 1 עמוד תקצט

סיכום: קודם כל שמחה גדולה שהתחלנו חלק ח'. אז דבר ראשון למדנו לשמוח מדברי תורה.

למדנו דבר נפלא. אמרנו כך, אחרי שהיתה שבירת הכלים בעולם הנקודים, אנחנו לא מתייאשים ויש לנו תכלית שצריכים לקיים. צריכים להתקדם ע"י בניית עולם חדש. עולם שנקרא עולם האצילות. עולם האצילות זה עולם שנקרא מ"ה החדש. 

יצא לנו גלגלתא על ד' דעביות, אחרי הזדככותו יצא ע"ב על ג', ס"ג על ב'. יצא עולם הנקודים שנקרא מ"ה על א' ונשבר. אז יצא עוד פרצוף שנקרא עולם אצילות – מ"ה החדש שיצא על שורש. כי א' הזדכך ונשאר שורש, כמו ד' הזדכך בגלגלתא יצא ג', בע"ב ג' הזדכך יצא ב'. כאן שוב עולם הנקודים הזדכך יצא שורש שנקרא מ"ה החדש, כי בא לתקן את ב"ן, שהיא צד הנקבה, בח' חיסרון. היות ונשברה בא הזכר לתקן אותה, אגב, זה אחד הדברים שהזכר צריך לעשות – לבוא לתקן. צד הזכר של כ"א, גם של הנשים. 

נקבה, מלשון נקב, מ"ה – עולם הנקודים מעתה נקרא ב"ן שהוא י.ה.ו.ה במילוי הא'. יוד, הא, וו, הא = ב"ן. הא זו ה' אחרונה המראה על צד הנקבה. לכן נקרא מ"ה שנשבר ב"ן, כנגד הנקבה. ומ"ה זה זכר. מ"ה זה י.ה.ו.ה במילוי. יוד, הא, ואו, הא = מ"ה.  

מי שמקבל את עניין המ"ה הוא מ"ה החדש שהפך להיות הזכר. מ"ה נקרא זכר, גם גימ' אדם, שהוא צד הזכר. לכן מעתה מי שנקרא עולם האצילות שאותו הולכים לבנות אחרי השבירה, איזה צד האדם בונה בתוכו אחרי שנשבר – בונה את עולם האצילות, האני האמיתי שלו, שנקרא מ"ה החדש.

עכשיו צריך לראות איך בונים את מ"ה החדש הזה, איך האדם בונה את האני האמיתי שלו, כי ברור שעולם הנקודים שהיה מ"ה נקרא כבר האני הכוזב. מ"ה החדש נקרא האני האמיתי. זה מ"ה החדש. אז אנחנו רוצים לבנות את האני האמיתי. נתחיל לבנות, נראה איך בונים את עולם האצילות.

אומר, אנחנו מבינים שכל האני הכוזב שלנו, יש בו רצונות חזקים, והרצונות האלה שהיו בעולם הנקודים באו לקבל אור גדול ונשברו. עכשיו יש לנו רצונות שנמצאים כמתים. הם מתים כי נמצאים למטה מפרסא וכל הפירוש שלי לרצונות הוא פירוש של 'אני רוצה לקבל לעצמי'. אבל אנחנו לא נבהלים מזה. אומרים, בסדר, יש אני כוזב ואני מבין, ועכשיו רוצה לבנות את האני האמיתי, את עולם האצילות שלי, להחיות את המתים. קודם כל צריך לקבל שהם מתים, אבל אותם אני רוצה להחיות. לא רוצה לבנות דבר אחר בלי קשר אליהם. את המתים אני רוצה להחיות כי הם מבטאים את האני שלי, אלה הרצונות שלי, רק צריך להעלות אותם לעולם האצילות. כשאוכל לעשות זה, לאני האמיתי שלי אז אוכל לתקנם. וזה נקרא 'תחיית המתים' ולכן אומרים על התנאים שיכלו להחיות מתים – להעלות את הרצונות הכוזבים למקום האמיתי, וצריך לראות איך עושים את זה. 

אומר, שממה שקרה לנו בכאוס שלנו, מזה אנחנו לומדים לבנות את האני האמיתי שלנו. הרי בכל מדרגה שראינו, שמזדככת, עולות רשימות לפרצוף הבא. בעולם א"ק למדנו שכאשר הוא מזדכך עלה הטבור לראש והעלה רשימות לראש, רשימות 'לא יכול יותר על ד' יכול רק על ג", לכן הוליד פרצוף חדש על ג' שנקרא ע"ב, כלומר ממה שקרה מעלה התרשמות שנקרא רשימות למעלה. פה, בעולם הנקודים קרה תהליך יפה: למדנו שכל מלך ומלך שנשבר יש לו יב' בח'. ט"ר וג' אחרונות. ג' בח' אחרונות אמרנו שהן הכנה לקראת התיקון של אותה שבירה. של תיקון הטראומה. ההכנה היא בהעלאת הרשימות למקום של כלי ח"ח. ז"א שיעלו הרשימות עכשיו לראש, המידע שיתנו לראש הוא שאנחנו צריכים להיוולד בח"ח. ח"ח זה ג' קווים – ימין, שמאל ואמצע. הכנעה, הבדלה והמתקה, לפי דרך הבעש"ט – אברהם, יצחק ויעקוב, כך אנחנו צריכים להיוולד. אלה שרשי האמונה. אלה החג"ת כנגד הכנעה, הבדלה והמתקה. כנגד פסח, סוכות ושבועות. כנגד ג' רגלים. כך אנחנו עובדים מעתה והלאה. כך בונים את האני האמיתי שלנו. לא רק הכנעה והתמסרות. זה שלב א'. צריך גם את השלבים האחרים, לבדוק מהו הרצון.

הבנו שהרשימות האלה עולות לראש ואיתם נבנה את העולם. עולים על גובה קומה של שורש, כי א' הזדכך לשורש. סוג הרצון של ג' קווים. עכשיו מבין שאת עולם האצילות בונים כך. על ג' קווים ועל קומת שורש. עכשיו מבין שזה המבנה שלי – ג' קווים ושורש. 

איך יהיה התיקון? פה מספר חידוש, אומר שכדי שהרשימות האלה אפשר יהיה להוליד לצורך ג' קווים צריך לעבד אותן. לא יכול להוליד אותן בצורה רגילה, אלא צריך תהליך חדש שלא היה בעולם הנקודים. אני צריך תהליך שנקרא 'עיבור', כמו הריון. מה שיקרה בהריון הזה, צריך הרהור. לא מספיק לי מחשבה שתיוולד להרגשה. אני צריך מחשבה ואחריה צריך הרהור, שבו אני צריך לתקן את העיוות. רק אחרי תיקון העיוות בהרהור אז יכול להוליד את ההרגשה. כשאני מביא מהמחשבה ישר מוליד את ההרגשה שוב אשבר, כי המחשבה שלי עובדת לפי צ"א, לפי עולם הנקודים, אז תהיה שוב שבירה. כל מחשבה צריך לה הרהור, הריון, לתקן אותה בג' קווים ורק אחרי הריון של ט' ירחי לידה, עליהן נלמד בחלק יא', אז יכול להיוולד. אחרת זו טעות. התהליך הוא שבעולם א"ק, נולד גוף ישר מהראש. בעולם הנקודים היה ראש שהוליד קטנות וממנו נולדה גדלות. גם לא טוב כי נשברתי. צריך עכשיו ג' שלבים – עיבור, יניקה וגדלות. את התהליך הזה של עיבור, יניקה וגדלות אותו נלמד. 

שיעור 1 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ח'
סיכום שיעור עמודים תקצ"ט- ת"ר ד' אייר תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
קודם כל שמחה גדולה. למדנו לשמוח.
חלק ח' מדבר על עשר ספירות של עולם אצילות. סיימנו לשבור ומתחילים לבנות.
את כל התודה חייבים לבעל הסולם. ממש אוצר גלום. כדאי לנסות דרך התודה להתחבר לבעל הסולם ולקב"ה.
נתפלל שנלמד חלק זה כראוי. כדאי להתרגש מזה.
אז אחרי שהיתה שבירת הכלים בעולם הנקודים, אנחנו לא מתייאשים וצריכים לקיים את התכלית ולהתקדם.
איך ? בונים עולם חדש. עולם האצילות. הוא נקרא מ"ה החדש.
הזדככות העולמות
• גלגלתא יצא על ד'
• ע"ב יצא על ג'
• ס"ג יצא על ב'
• מ"ה יצא על א' – עולם הנקודים- נקבה ב"ן – עולם השבירה- ב"ן- יקוק במילוי הה'.
• מ"ה החדש- יוצא על שורש- עולם האצילות הנקרא גם עולם התיקון- זכר מ"ה- עולם התיקון- מ"ה- יקוק במילוי א'. גימ' אדם צד הזכר.
למה נקרא מה החדש? כי בא לתקן את הנקבה את ב"ן. צד הזכר שבכל אחד הוא זה הבא לתקן. נקבה מלשון נקב.
מעתה קוראים לעולם הנקודים ב"ן.
כרגע צריך לראות איך בונים את האני האמיתי כי עולם הנקודים נקרא האני הכוזב. אנחנו רוצים לבנות את האני האמיתי.
אנחנו מבינים שכל האני הכוזב שלנו יש בו רצונות חזקים והם באו לקבל אור גדול ונשברו. נקראים מתים.
למה הם מתים? כי הם רצונות כוזבים כי הם נמצאים למטה מפרסה ורוצים לקבל רק לעצמם.
אני רוצה לבנות את האני האמיתי שלי. אני רוצה להחיות את המתים. אותם אני רוצה להחיות. למה? כי הם מבטאים את האני שלי, הם הרצונות שלי. עלי להעלות אותם לעולם האצילות, לאני האמיתי שלי. זה נקרא להחיות מתים.
ממה שקרה לנו בכאוס שלנו, לומדים לבנות את האני האמיתי שלנו.
אור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסה. אור החכמה נותנת את החיות.
בי"ע נקראים עולמות הפירוד כי אין אור חכמה יכול להתפשט בהם.
העליה לעולם האצילות הוא תיקון חלקי עבורם. בגמר התיקון יהיה תיקון שלם ותבוטל הפרסה.
עלינו להעלות את כל הרצונות שלנו למקום אחר. אתה לא מתקן בהתנהלות הרגילה שלך.
כל פעם צריך לתקן ולחזור וזה הזמן שחשים בעולם שלנו.
הרי בכל מדרגה שמזדככת עולות רשימות לפרצוף הבא.
בעולם א"ק למדנו שכאשר הוא מזדכך הוא מעלה רשימות לראש שלא יכול יותר על ד' ולכן מוליד פרצוף חדש על ג'. שנקרא ע"ב. ממה שקרה לי אני מעלה התרשמות.
בעולם הנקודים יש דבר יפה. כל מלך שנשבר יש י"ב בחינות. ט' בחינות אחרונות הכנה לתיקון הטראומה. כשיעלו הרשימות לראש, יגידו לו שצריכים להיוולד בחפץ חסד שהם ג' קוים- כעת עולה לראש אינפורמציה שהרשימות הסתדרו בכלים של ג' קוים. כעת עלי להוציא את אצילות בג' קוים.
מעכשיו עלי להוליד בג' קוים- הכנעה הבדלה והמתקה . כך צריכים להיוולד. זה שורשי האמונה.
כנגד ג' רגלים ג' אבות וכו'
כך בונים את האני האמיתי שלנו מעתה והלאה. לא רק הכנעה והתמסרות.
עולים לגובה קומה של שורש.
על סוג של רצון של ג' קוים.
זו הדרך שבה אצטרך לבנות את עולם אצילות. זה המבנה שלי. – ג' קוים ושורש.
בעולם א"ק- כל העבודה היתה בעקודים – עובדים בשביל התכלית
בעולם הנקודים- עובדים בקטנות וגדלות
פה באצילות משהו חדש- עובדים בג' קוים. יש עיבור- עלי לעשות סדר מיוחד ורק אז להוליד בג' קוים. למה ? כי כך הסתדרו הרשימות.
זה מה שסיפרנו על איך מנהלים את השבירה.
אחר כך כשאבנה עצמי, אבנה בסדר של ג' קוים.
איך יהיה התיקון- כדי שאוכל להוליד בצורה של ג' קוים אני צריך תהליך חדש הנקרא עיבור כמו הריון. .מה יקרה בו? אני צריך הרהור. לא מספיקה לי מחשבה. אחרי מחשבה צריך הרהור שבו אני צריך לתקן עיוות ורק אז אוכל לתקן את ההרגשה. כל מחשבה אני צריך עיבור ורק אז יכול להיוולד.
אני צריך שלושה שלבים: עיבור, יניקה וגדלות ואת התהליך הזה אותו אנחנו הולכים ללמוד.

אין תגובות

להגיב