הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 53 עמוד תרצ"ז – תרצ"ח

652

תובנה מחלק ח׳ – שעור 53

הסתכלות פנימית שעור 6

ג׳ כלים ו-ג׳ אורות באצילות
תובנה חשובה מלמדנו בעל הסולם בשעור זה והיא: שיש רק ג׳ כלים כלליים בעולם אצילות – בינה, ז״א ומלכות ולפיכך ישנם רק ג׳ מיני אורות- נשמה, רוח ונפש. (יש גם ו״ק דחכמה המושפע מבינה)

מהו השרש לכך?
בעולם הנקודים ראינו שראש הא׳ ישסו״ת לוקח לרשותו את הכלים של גו״ע ועל האח״פ שלו מלבישים ראש כתר וראש או״א- שהם מהווים את הראש בעולם הנקודים. כלומר הראש מורכב רק מג׳ כלים. (מה שאומר שגם הגוף יהיה קטן)
כל מקום הנמצא תחת החוק של צ״ב- יש בו רק ג׳ מיני כלים.
ולפי הביקוש כך גם תתקבל ההארה.

בינה-שרש ההארה / חסדים וגבורות – הביקוש
– בצ״ב בינה היא זו המשפיעה את ההארה ולא חכמה ולכן ההארה האפשרית היא רק ו״ק דחכמה ולא עצם ג״ר דחכמה.
– ועוד: שהביקוש הוא רק על חסדים וגבורות- על בחינת הזו״ן שהם השולטים למטה מטבור דא״ק ולפיכך ההארה שתתקבל יכולה להיות רק עד ו״ק דחכמה ולא יותר.

– מכאן אנו מבינים שאין באצילות יותר מו״ק דחכמה.
האם זהו חסרון?
תשובה: לא. התחתון לא צריך לבקש להיות העליון. כתחתון השלמות שלו תהייה שלמות של ו״ק דחכמה. זאת נלמד על פי הכלל: כל תחתון הוא מחצית (ו״ק) מהעליון (ג״ר).
עולם האצילות שיוצא בשליש אמצעי של נה״י דא״ק בא יחד עם עולמות בי״ע לתקן את הזו״ן. שהם באופן כללי מקבלי המוחין.

בתוך עולם האצילות נעשה את החלוקה באופן הבא:
שרשי המוחין – עתיק וא״א- נשמה
המוחין- או״א- רוח
מקבלי המוחין – זו״ן – נפש

כל יציאת שרשי המוחין והמוחין עצמם אינם אלא בשביל הזו״ן שהם עיקר החשיבות של אצילות והם עיקר התיקון של השליש האמצעי דנה״י דא״ק.

אין תגובות

להגיב