הדף היומי בתע"ס חלק ח' | שיעור 54 עמוד | תרצ"ט תש"א

469

תובנה מחלק ח׳ – שעור 54

שעור אחרון – סדר סיבה ומסובב
עיקר הלימוד היום הופנה להבנת סדר יציאת פרצוף בעולם אצילות עד לקבלת גדלות המוחין פב״א.

שבעה שלבים:
א. הזדככות המסך דנקודים (כתוצאה משבירה) ועלייתו לראש דנקודים ומשם לראש הס״ג.
ב. עיבור בראש הס״ג על כללות הרשימות.
ג. הכר העוביות – ולידה למקום שממנו באו הרשימות – למטה מטבור דא״ק.
ד. הגדלת הקטנות – ג״ר דרוח. מוחין דו״ק- השלמת כלים לצורך הגדלות (לא מצוין בספר שלב זה.)
ה. חזרה אל הראש דעליון בסוד מ״ן לזיווג ע״ב-ס״ג – הזרעת הגדלות.
ו. זיווג בעליון (עיבור ב׳) על הרשימות דתחתון לצורך גדלות של מוחין.
ז. הולדת התחתון לגדלות פב״א.

נקודת עבודה
בעל הסולם שכתב את תלמוד עשר הספירות גם לימד אותו לתלמידיו ומדי פעם רשם הערות בצד.
כותב שם, ששורש השבירה הוא ביטוש או״פ באו״מ. וכבר למדנו שאו״פ הוא המצוי- מה שאני יכול לקבל על מנת להשפיע ואו״מ הוא הרצוי – מקום השאיפה שלי – התכלית אליה אני מיועד להגיע.
התכלית כל העת לוחצת על האדם להתקדם ולא להישאר במקום. בעולם הנקודים אמנם ארעה שבירה אך יש להבין ששורש כל השבירות הבאות לידי ביטוי בתסכול נפשי, עצב, כעס וכד׳ לא באו לאדם אלא כדי לקדמו למקום טוב יותר ונכון יותר עבורנו

אין תגובות

להגיב