הדף היומי בתע"ס חלק ח' | סיכום | שיעור 4 – עמודים תרה-תרו

247

1. חזרנו מעט על הכללים בשיעור הקודם שהפרסא במה החדש שיוצא מהמצח היא בנויה כאלכסון של הא' שמאפשר לאחפ לעלות למקום אצילות בלי לבטל את צמצום ב'. שזה סוג גדלות חדש שלא היה בעולם הניקודים.

2. עוד הזכרנו שמה החדש יוצא מהמצח אין הכוונה לצמצום ג' אלא לעליית ה' תתאה לעיניים בקומה של מצח.

3. מה החדש יוצא על ידי טעמים תסג ברצון העליון הנקרא סליק ברעותא , עלה ברצון העליון.

4. מבחינה נפשית ייתכן שלבחינות שנפגמו יהיה רצון לשקוע בעצמותם אולם לכל אחד יש צד עליון כמו בסג שברצון העליון שבאדם הוא רוצה לתקן, ולכן לשמה נצטרך לפנות כדי לתקן.

5. כתוב: מה דאלפין שהוא עולם האצילות נהיה זכר לסג. מדייק אותנו בעל הסולם שלא ייתכן שעולם האצילות שיוצא למטה מטבור יהיה זכר לסג שנמצא למעלה מטבור וודאי גדול ממנו הרבה וגם מוליד אותו, אלא הכוונה שהוא זכר למה שעולם הניקודים משתמש בנקודות דסג לכלים במצב הקטנות שבו ולזה הוא נהיה זכר.

6. המלכים נקראים שם מלכים מלשון מלכות להורות כי נעשו נוקבא לשם מה דאלפין.

אין תגובות

להגיב