הדף היומי בתע"ס חלק ח' | סיכום | שיעור 6 – עמודים תרט-תרי

243

סיכום בנקודות תעס חלק ח עמודים תרט-תרי
1.בעולם אצילות התחדש לנו עיבור וזאת לצורך תיכנון של תיקון קוים בבחינת חפץ חסד גם בזון שיוצאים מהראש שלא יקרה כמו שהיה בזת דנקודים שנשברו שיצאו
2. לקומת העיבור אנו קוראים בשפה של ג קוים אור הנהי בכלים דחבד
3. כאשר הזדככו בעקבות השבירה כל הבחינות דנקודים הם העלו רשימות במקום לעליון שהוא ראש דנקודים לעלי עליון שהוא ראש הסג זאת מכיון שקטן אינו מוליד וראש דנקודים חזר לקטנות סיבה נוספת לאחר שראו שיש את הקטנות צריכים לתכנן את מצב הגדלות וראש דנקודים לא יודע לעשות זאת
5. בראש הסג מתכננים כל מה שיצא באצילות אולם הפרצוף הראשון שיוצא הוא על עוביות דשורש ומתוכם רק הפרצוף הראשון שהוא שורש כתר דרשימות שעליו יוצא עתיק וזאת תזכורת לכך שבעולם אצילות יוצאים הפרצופים בצורה נפרדת על כל אחת מהספירות של הרשימות בשונה מהעולמות הקודמים
6.הפרצוף הראשון שנולד בעולם אצילות הוא עתיק שהוא בחינת כתר מהרשימות שיצא על בחינת שורש בקטנות

אין תגובות

להגיב