הדף היומי בתע"ס חלק ח' |סיכום | שיעור 13 – עמודים תרכב-תרכג

476

חלק ח' – תר"כ – תרכ"א
1. עולם אצילות מחולק לזכר ונקבה ובשיעור זה אנו לומדים על היחס ביניהם.
2. החלוקה בתוך פרצוף אצילות שנבחן לעולם שונה מהחלוקות הקודמות של הפרצוף הקודם שראינו שהתחלקו לטנת"א.
3. כל צד הזכר שנקרא מ"ה החדש הוא רק בחינת החידוש אור שיצא באצילות מהרשימות שעלו עם המסך לראש.
4. שם ב"ן בעולם אצילות הוא ממה שכבר יצא בעולם הנקודים שמשמש כנקבה בעולם אצילות.
5. פרצופי אצילות אינם מדויקים כל כך עפ"י סדר הקומות כי צריכים להתחשב גם בצד הב"ן שבהם.

אין תגובות

להגיב