הדף היומי בתעס חלק ח'| שיעור 24 עמודים תרמב-תרמג

198

[13:04, 25.5.2020] דוד היימן: תובנה מחלק ח׳ – שעור 24

חלוקת נה״י דעתיק לג׳ שלישים ו-ב׳ דדי בהמה.
בשעור הקודם שאל בעה״ס ג׳ שאלות:
א. מה מקור החלוקה של נה״י דעתיק לג׳?
ב. מהי החלוקה בפועל ביחס להלבשת הפרצופים?
ג. מהם ב׳ דדי בהמה – שהם השליש התחתון דנה״י, ומה תפקידם?

תשובות:
א. שרש לחלוקה זאת אנו רואים בצ״ב שארע באופן שרשי בנקודות דס״ג וגרם לחלוקת הנקודות דס״ג שעיקר חידושן היה מטבור ועד סיום רגלין לג׳ – כח״ב חג״ת למעלה מפרסא. נה״י למטה מפרסא במקום החלל.
ב. ביחס לפרצופי אצילות:
1/3 עליון דנה״י דעתיק מלובש תוך חג״ת דא״א.
1/3 אמצעי דנה״י דעתיק מלובש במקום נה״י דא״א.
1/3 תחתון דנ״ה דעתיק מלובש למטה מפרסא בבחינת ב׳ דדי בהמה.
ג. דדי בהמה – ב׳ שלישים תחתונים דנ״ה המתפשטים ללא קו אמצעי (מכיון ויורדים למטה ממקום השפעה הצ״ב) למקום בי״ע.

מה חשיבותם של ב׳ דדי בהמה?
ב׳ דדים אלו הם הכח המקשר בין אצילות שהוא בבחינת האני האמיתי של האדם לבין מקום בי״ע שבהם אוחזים הקליפות.

מחויב כל פרצוף וכל אדם שנולד למציאות לרדת למקום שממנו באו הרשימות שלו (מגלגולים קודמים). מכיון וחטא, מחויב הוא להפגש מחדש עם המקרה, עם המצב, עם הרצונות המתגלים לו במעטה הקליפתי שלהם. אך אם יודע לינוק מב׳ דדי בהמה המקושרים ומוארים ע״י השכינה הקדושה, היא מלכות דא״א יכול הוא באמצעות כח זה שיודע לעשות הפסק ברור בין קדושה לטומאה להשתמש במקרה על מנת לבוא למקום הרוחני שמעבר למקרה – למקום אצילות.

אין תגובות

להגיב