הדף היומי בתעס חלק ח'| שיעור 25 עמודים תרמד-תרמה

419

תובנה מחלק ח׳ – שעור 25

לבושי מוחין
כל מוחין שמועברים מעליון לתחתון, מחויבים לבוא מלובשים בלבושי מוחין. (גם קראנו לזה נה״י)
מהם לבושי מוחין? צורת הגיון, או תפיסה, בה מלביש העליון את המוחין לתחתון.
לדוגמא: ילד שואל את אביו מיהו אדם הראשון?
האב שלמד רבות על המשמעות וההבנה של אדם הראשון בחכמת הקבלה, יתן לילד תשובה כפי שמתאים לו- לילד. ולא יתן לו כפי הבנתו הוא.
כל שפה היא כלי ואמצעי המלביש ידיעה או תובנה נפשית וכד׳ שאותם רוצה המדבר להעביר לשומעיו.

בשעור למדנו בעיקר על היחסים בין עליון לתחתון.
כאשר המוחין ולבושי המוחין של העליון נקראים פנימיות. והזיווג שעושה למען התחתון כדי לתת לו אור ( מוחין) מלובש בכלי (לבושי מוחין) נקרא חיצוניות ואחוריים – מדרגה יותר נמוכה. עתיק שהוא כתר יעשה זיווג על חכמה כדי להשפיע לא״א לבושי מוחין ומוחין בקומת התחתון.
את המוחין ילביש העליון בב׳ בחינות של לבושים – לבושים המתאימים לראש התחתון ולבושים המתאימים לגוף התחתון.

התחתון כדי לתפוס את המוחין צריך אף הוא לבושי מוחין מצידו המתאימים לאלו של עליונו – בבחינת השוואת צורה, על מנת להפשיט את המוחין הטמונים.
השאיפה למוחין- לתענוג שכלי או גופני חייבת להיות מלווה בהכנת לבושי מוחין המתאימים. אם לא הרי שאותו תענוג יהיה לרועץ.
אי אפשר לקבל אור בלי כלי. הן אור בבחינת דעת ואין אור בבחינת תענוג גופני.

ישנה משמעות רבה להבנת נושא זה והשלכותיו הן רבות.

אין תגובות

להגיב