הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 26 עמודים תרמה-תרמו

244

תובנה מחלק ח׳ – שעור 26

לבושי מוחין והדעת
במצב הקביעות של אצילות פרצופי הראש – עתיק וא״א מזדווגים בבחינת פב״א.
זיווג פב״א אינו מתפשט לגוף ויש בו ד׳ מוחין – חכמה בינה וזו״ן.
בעקבות הביקוש של התחתון מזדווג העליון פב״פ על קומת התחתון עמ״נ להשפיע לו מוחין דגדלות (פב״א מצד התחתון).
לצורך זיווג זה מתייחדים הזו״ן דראש לבחינה אחת- דעת.

הדעת מורכבת מה׳ חסדים וה׳ גבורות.
כאשר נעשה הזזיווג לצורך התחתון משתכללת אותה דעת להיות י״ס הן מצד החסדים והן מצד הגבורות. באופן הבא:

חסד- עולה להיות חכמה
גבורה- בינה
1/3 עליון דת״ת- דעת הנעלם
נצח-חסד
הוד-גבורה
יסוד- ת״ת ודעת המתפשט
ומתקבלים נה״י חדשים. (עליהם נרחיב במקום אחר)

תהליך זה מתרחש הן בבחינת ה׳ החסדים והן בבחינת ה׳ הגבורות.
זאת על מנת להשפיע לתחתון דבר שלם ולא חלקי.
בשעור הקודם עסקנו בעיקר בלבושי המוחין המכונים נה״י שבהם מלובשת דעת זו.

הנה״י נחלקים ג״כ לעשר כאשר כל בחינה נחלקת לג׳ שלישים.
כל אחת מן הבחינות מכילה את חלקי הדעת על פי הסדר הבא:
נצח- מכיל- חכמה, חסד, נצח
הוד מכיל – בינה, גבורה, הוד
יסוד מכיל – דעת המתפשט, ת״ת, יסוד ומלכות
וישנה בחינה נוספת של דעת הנעלם למעלה מהיסוד.

מהי דעת הנעלם ומהי דעת המתפשט?
דעת הנעלם הוא בחינת ההכרה הגבוהה, דעת שהיא מופשטת מגוף ואינה מתפשטת לגוף. כמו פילוספיה.
דעת המתפשט היא בחינת המודעות המתפשטת לגוף, בבחינת הפרקטיקה. בדומה לפסיכולוגיה השימושית.

סיכומו של דבר:
כאשר העליון מזדווג לצורך התחתון אזי הוא מזדווג על בחי׳ פב״פ בקומת התחתון. אותם זו״ן שהיו בראש בבחינות חלוקות ולא מחוברות מתחברות לאחד ונק׳ דעת. אותם חסדים וגבורות מהם בנויה הדעת מתגדלים להיות י״ס, ומתלבשים בנה״י שהם לבושי המוחין שאף הם נחלקים לי׳ בחינות. ישנן ב׳ בחינות דעת- דעת הנעלם ודעת המתפשט שהם כנגד הכרה ומודעות.

אין תגובות

להגיב