הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 28 עמודים תרמט-תרנ

205

תובנה מחלק ח׳ – שעור 28

תכונת ״אחוריים דבינה״
בינה מטבעה בד׳ בחינות דאו״י מפנה אחוריה לחכמה- אינה רוצה לקבל חכמה וחפצה בחסדים.
מצידה שפע החסדים מהווה שלמות.
כאשר באים אנו לבנות את הנוקבא דאצילות, שרצונה הוא לחכמה ואינה מסתפקת בחסדים, עלינו תחילה לתקנה בכח זה של אחוריים דבינה.
פרוש הדבר הוא שאינה מגלה את חסרונה האמיתי- לחכמה כל עוד שהיא אינה מתוקנת בבחינת החסדים שהם הנותנים לה את השוואת הצורה לבעלה.

במצב בניה זה עליה להסתיר את אחוריה – אחוריה הוא רצונה לקבל חכמה, ועליה להתדבק בבעלה בבחי׳ השפעה. מצב זה, של הסתרת החסרון נקרא גם ״אחוריים ביתה״, שכל כבודה בת מלך פנימה ואינה מגלה לחוץ את חסרונותיה, את סערת נפשה.

שאיפתה של הנוקבא לחכמה תבוא לידי ביטוי לאחר תיקון זה בכך שהיא תגלה את חסרונה לחכמה ותשתמש בה, מתוך עצמאות וגדלות למען הכלל המשותף שלה ושל בעלה (בלימוד שלנו – השכינה כלפי הקב״ה).
כל זמן שהיא היא אינה ראויה להוליד עליה לתקן בבחי טהרה זו של אחוריים ביתה. הקשר בזמנים אלו בין אשה לבעלה מתבסס בעיקר על השפעה זה לזו וזו לזה כהכנה לקראת הזיווג פב״פ.
אלמלא תיקון זה אין אפשרות שיהיה זיווג ראוי של קדושה, כי קדושה ללא הקדם טהרה אינה קדושה.

אין תגובות

להגיב