הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 30 עמודים תרנג-תרנד

942

תובנה מחלק ח׳ – שעור 29

פנים ואחור, ימין ושמאל

ישנם 2 סוגי קשרים עיקריים בין הזכרים לנקבות בעולם האצילות:
– פנים ואחור – הזכר נק׳ פנים ע״ש שמשפיע חכמה. הנקבה נק׳ אחור ע״ש שרוצה לקבל חכמה.
– ימין ושמאל – הזכר נקרא ימין ע״ש שמשפיע חסדים. הנקבה נק׳ שמאל ע״ש שחסרה בחסדים.

– פרצוף א״א – פנים ואחור בפרצוף אחד. הזכר ונקבה דאריך- שנקרא גם כתר הינם מאוחדים בפרצוף אחד כאשר הזכר הוא בפנים והנקבה באחור.
– פרצוף או״א – עומדים ב׳ פרצופים כאשר הקשר בינהם הוא ימין ושמאל.
– פרצופי זו״ן – עומדים ב׳ פרצופים כאשר צורת הקשר בינהם היא ימין ושמאל ופנים ואחור.

למדנו כלל נוסף
בכל ראש אין חסרון לחסדים. כלומר בצ״ב – בגו״ע וג״ר דבינה שנמצאים למעלה ממקום הזיווג אין חסרון לחסדים.

שואל בעל הסולם:
– מדוע הבינה דאצילות שתכונתה ב-ד׳ בחינות דאו״י הוא שיש לה שפע של חסדים נקראת שמאל כלפי בעלה והרי שמאל מורה על חסרון חסדים?
– ועוד, על פי הכלל שאין חסרון נוהג בג״ר, לא אמורה להיות חסרה הבינה בחסדים.

ועונה – שנקבה דבינה זו היא גם הנקראת ישסו״ת כלפי או״א עלאין, בנויה על בחינות ז״ת דבינה מעולם הנקודים ולפיכך יצאה מבחינת ראש לבחינת גוף ולכן מחוסרת בחסדים. ומכאן שמהווה ראש כלפי בעלה.

הזיווג בין או״א עלאין נקרא גם זיווג תדיר דלא פסיק- שאינו פוסק לעולם. בבחינת רעים שאינם נפרדים זה מזה, כמו חברים טובים או כמו אחים.
הזיווג בזו״ן שהוא פנים ואחור נקרא גם זיווג דודים על בחינת חכמה, והוא זיווג פסיק, תלוי בעלאת מ״ן של התחתונים. הוא בחינת ההתחדשות והאהבה המתפרצת. ודומה לזיווג של בעל ואשה.
כמובן שבכל זוגיות נכונה תחילה עלינו לבנותה על בסיס רעים, על מצב קביעות של השפעה, ועל בסיס זה אפשר להשתכלל לבחינת דודים.
זהו פירוש הפסוק, אכלו רעים שתו ושכרו (ביין) דודים.

חלק ח – שעור 30 תרנג – תרנד
1. הזכרים והנקבות בפרצופי אצילות נקבעים ומתחלקים באופן הבא: עתיק – יש לו ימין ושמאל ופנים ואחור שגנוז בתוכו. המיוחד בשמאל שלו שהוא כבר מלא בתיקון. ולכן נחשב כאילו אין לו שמאל.
2. א"א – ימין ושמאל אבל בפרצוף אחד, כי הוא שורשי מוחין שעדיין הזכר והנקבה באים יחד ולא נפרדו.
3. או"א – הם ימין ושמאל אבל בפרצופים נפרדים.
4. זו"ן – הם פנים ואחור בפרצופים נפרדים.
5. יסוד חשוב שאנו רואים שבראש באצילות הוא בחינת שמאל דהיינו חיסרון של חסדים וחסדים זה אור של תיקון בשונה מאור התכלית שהוא אור חכמה מכאן אנו למדים שהראש שלנו שצריך לעבוד

אין תגובות

להגיב