קבלה – מושגים: אור הפנים | אותיות נפרדות | מחוברות

ד) אור הפנים:
הוא אור החכמה.
ה) אור של תולדה (ח"ג פ"ח אות ט'):
היינו הע"ס דאו"י, המתנוצצות דרך המסך ולמטה.
ו) אותיות נפרדות (ח"ג פט"ו אות ד'):
כשמתלבשות העצמות בכלים, מכונות ד' הבחינות חו"ב תו"מ, בשם ד' אותיות נפרדות, על שם ההתלבשות של האורות בעביות של הכלים, מבלי משים, לשינוי צורה שביניהם, ושינוי הצורה הוא ענין הפירוד הנוהג ברוחנים. ועיין במלה "פירוד".
ז) אותיות מחוברות (ח"ג פט"ו אות '):
דבר הזדככות העביות, שבמלכות דמלכות, הנוהג בבחינת הגוף דכל פרצוף, שהאו"ח הולך ומסתלק על סדר המדרגה, עד שעולה למאציל, הנה הע"ס מכונות בעת ההיא, בשם אותיות מחוברות. על שם הזיכוך, שהכלים הולכים ומקבלים בכל פעם ביותר, שהזיכוך הזה מחברם ומקרבם אל השורש, כנ"ל באות ו', שהעביות גורמת פירוד, והזכות גורמת חיבור, ע"ש.

אין תגובות

להגיב