הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום בנקודות | שיעור 33 עמודים תרנח-תרנט

333

תעס 33
1 עולם אצילות נתקן מחלוקה הא והב' בעולם הניקודים דהיינו מממצב האחור באחור והפנים באחור.
2 מציאות זאת בנקודים היא מציאות חלקית ולא שלמה אבל היא נצרכה להיות מתוקנת ראשונה ובצורה נפרדת כדי לקבע קביעות שלא תהיה שבירה כמו בעולם הניקודים.
3. ההפרדה בתיקון שנעשתה בין עולם אצילות לבי"ע נהייתה מכיוון שהיה צריך לחלק את התיקון שלמטה מטבור שלא הצליח בעולם הניקודים
על כן חלקו אותו לקביעות ושכלול , כאשר עולם האצילות הוא בחינת הקביעות כדי להמשיך את התיקון צריך לעשות תיקון של חלוקה הג'
של עולם הניקודים.
4. הדרך לתקן את הכלים ניצוצין ואורות מחלוקה הג' מתאפשרת עי נשמות הצדיקים שמעלים בתפילתם ובמעשיהם הטובים ביקוש לקשר
למרות הקליפות לעליון והעליון מעלה את הביקוש לעלי עליון שלו עד מקור כל האורות שהוא האין סוף ומשמה יורדת הארה עד נשמת הצדיק
שביקש.

5. כל המדרגות שבדרך מנשמת הצדיק עד האין סוף מקבלות עוד תיקון מחלוקה הג' בזכות הצדיק.

6. היות וחלוקה הא' וחלוקה הב' הם רק בחינת וק דהיינו נפש רוח לכן כדי שכל מדרגה תגיע לשלמות שלה דהיינו למדרגת
יחידה נצרכים ג' עליות כדי שכל מדרגה תגיע בדיוק למקומה כפי שהיתה בגדלות דעולם הנקודים.

אין תגובות

להגיב