הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום בנקודות | שיעור 34 עמודים תרסא-תרסב

481

1. בשיעור הקודם למדנו שישנם ג' עליות לכל מדרגה בעולם האצילות כדי להגיע לתיקון השלם של אותה מדרגה.

2. את המקום השלם של כל מדרגה אנו לומדים מעולם הניקודים במצב של פנים בפנים
אומנם בעולם הנקודים היתה שבירה והמצב לא יכל היה להתקיים אולם אם נעשה את התיקונים הראויים אז נוכל להגיע לאותו זיווג שיוכל להתקיים והוא נקרא גמר תיקון.

3. ישנם ג' חלוקות של הזיווגים בקדושה:
חלוקה א הוא זיווג לקביעות שהוא לא שלם היות שהזיווג הזה הוא מחוסר שלמות, מחוסר ג"ר שלא נולדים מוחין מהזיווג הזה אבל כן מאפשרים קיום והוא הזיווג של הקביעות של עולם האצילות.

4. חלוקה הב' זהו זיווג שמוליד מוחין בג' מדרגות לפי העליה – מוחין דנשמה או חיה או יחידה. העליות תלויות בביקוש של נשמות הצדיקים והמוחין הניתנים בהם תלויים בעליון, באבא ואמא. זיווג זה הוא שלם מזמנים אך היות ויורד ממדרגתו מפעם לפעם נקרא שהוא לא שלם. מצבי עליות הם בשבתות ימים טובים תפילות ורגעי השראה.

5. חלוקה ג' היא גמר תיקון וזה נקרא זיווג שלם גמור כמו שהיה מטרם שבירת הכלים שהוא נפסק לגמרי עד לגמר תיקון שאז יהיה מטי רגלין ברגלין וההארה תוכל להתפשט גם מצד המקום.

6. בחלוקה הב' יש תיקון הזמן אבל אין תיקון המקום בחלוקה הג' בגמר תיקון יהיה גם תיקון המקום ואז נקרא זיווג גם של ירושלים של מעלה עם ירושלים של מטה.

אין תגובות

להגיב