הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום בנקודות | שיעור 38 עמודים תרסט-תרע

1167

תע"ס שיעור 38 עמודים תרסט תרע – סיכום בנקודות.

1. מצב הקביעות של או"א דאצילות הוא כך שלאבא יש צד מ"ה וצד של ב"ן וכן לאמא

2. כדי לנסר את הנקבה שתהיה עצמאית מהז"א צריכים המוחין דאו"א להתחלף כך שאבא יהיה כולו מ"ה ואמא כולה ב"ן

3, כאשר עולים זו"ן לקבל את ההארה ז"א מקבל רק חסדים דרך לבושי המוחין הנקראים נה"י דאבא והנקבה מקבלת רק גבורות דרך לבושי המוחין הנקראים נה"י דאמא

4 זהו הנקרא אמא דינים מתערים מינה דהיינו שהיא נותנת את צד הדינים והגבורות לנקבה.

5. לאחר שיש זכר ונקבה נפרדים הם עולים להיכל אבא ואמא ומולידים משמה את נשמת אדם הראשון

6 בזיווג בהיכל או"א ישנם שני צדדים, חיצוניות ופנימיות מהחיצוניות נולדים העולמות ומהפנימיות נולדת נשמת אדם הראשון

7. נשמת אדם הראשון ולאחר מכן נשמות הצדיקים שהם נשמות ישראל הם האמורים לקבל את ההטבה השלמה הם פנימיות העולמות וכל העולמות לא נבראו לאל לצורך נשמות הצדיקים כדי שדרכם יתקנו את עצמם שיוכלו להסיר מהם את הסיגים ואז יקבלו את ההטב העליונה כאשר יבולע המוות לנצח.

אין תגובות

להגיב