הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 38 עמודים תרסט-תרע

1071

תע"ס שיעור 38 עמודים תרסט תרע – סיכום בנקודות.

1. מצב הקביעות של או"א דאצילות הוא כך שלאבא יש צד מ"ה וצד של ב"ן וכן לאמא

2. כדי לנסר את הנקבה שתהיה עצמאית מהז"א צריכים המוחין דאו"א להתחלף כך שאבא יהיה כולו מ"ה ואמא כולה ב"ן

3, כאשר עולים זו"ן לקבל את ההארה ז"א מקבל רק חסדים דרך לבושי המוחין הנקראים נה"י דאבא והנקבה מקבלת רק גבורות דרך לבושי המוחין הנקראים נה"י דאמא

4 זהו הנקרא אמא דינים מתערים מינה דהיינו שהיא נותנת את צד הדינים והגבורות לנקבה.

5. לאחר שיש זכר ונקבה נפרדים הם עולים להיכל אבא ואמא ומולידים משמה את נשמת אדם הראשון

6 בזיווג בהיכל או"א ישנם שני צדדים, חיצוניות ופנימיות מהחיצוניות נולדים העולמות ומהפנימיות נולדת נשמת אדם הראשון

7. נשמת אדם הראשון ולאחר מכן נשמות הצדיקים שהם נשמות ישראל הם האמורים לקבל את ההטבה השלמה הם פנימיות העולמות וכל העולמות לא נבראו לאל לצורך נשמות הצדיקים כדי שדרכם יתקנו את עצמם שיוכלו להסיר מהם את הסיגים ואז יקבלו את ההטב העליונה כאשר יבולע המוות לנצח.

תובנה מחלק ח׳ – שעור 38

התחלפות הזוגות- במובן הנפשי
בשעור הקודם למדנו כיצד מתחלפים הזוגות בבינה, בעת השפעת חכמה לזו״ן.
ראינו שאת כל צד המ״ה דבינה לוקח אבא (כתר, חכמה, בינה, ת״ת ומלכות) ואת כל צד הב״ן לוקחת אמא לחלקה (ו״ת דאבא דב״ן, ה״ת דאמא דב״ן ומלכויות דאבא ודאמא).

במצב זה אבא כולו חסדים ואמא כולה דינים.
התחלפות זאת נוהגת באו״א עמ״נ לנסר את הנוקבא מז״א ולתת לה עצמאות.
במובן יותר נפשי – צד הבריאה, שמיוצג ע״י הנוקבא, שהוא גם בחינת ליבו של האדם מקבל הרגש חזק של השתוקקות. חכמה בלי חסדים. גם מכונה מצב זה בחכמה -״ימא דקפא״ (ים קפוא).

מצב זה, הנוהג, מצד הזמן הקוסמי ביום ראש השנה ובכל עשי״ת, הוא מצב מסוכן.
מחד כדי לבוא לקשר של אהבה שלם יש לבנות את צד הנקבה באופן עצמאי, שתהיה לה דעה ברורה ורצון חזק. מאידך יכולה היא לקחת עצמאות זו להפקרות ולא עמ״נ לבנות יחד גדול יותר עם בעלה.

ז״א, מקבל במצב זה חסדים שלמים מאבא. הגיונות עליונים, מופשטים, שכל תורה זך וברור.
נוקבא מקבלת דינים גמורים, השתוקקות גדולה המלווה בקליפות רבות.

תיקונה כפי שאנו רואים במסכת חגי תשרי הוא לקבוע אנך בנפשה שאת כל רצונה המתגלה, תפעל בהתמסרות לבעלה (הסימן לכך – תקיעת שופר). לאחר מכן חודרת היא, ביום הכיפורים לנקודה הפנימית תוך ויתור על כל צד חיצוניות הלב. ובהמשך לומדת ומקבלת מבעלה הגיונות אמוניים (סוכות), שבאמצעותם תוכל לבוא לקשר השלם בשמיני חג עצרת.

כך אנו למדים איך בעולמות העליונים נבנית ההשתוקקות בסדר מופתי ושלם, כך שמצד אחד תוכל לבוא לידי ביטוי הנקבה, השכינה הקדושה, ליבו של האדם במלוא תפארתו ומאידך יהיה נתון לב זה בהתמסרות גדולה, מתוך בחירה, ליחד עם הקב״ה.

אין תגובות

להגיב