הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 43 עמודים תרעז-תרעח

292

תובנה מחלק ח׳ – שעור 43

איפה הטעות?
היום המשכנו את הלימוד של סדר עליות אדם הראשון.
אדם הראשון, לאחר שעבר תהליך עיבור מקדים בזו״ן דאצילות שמזדווגים על בחינתו בהיכל או״א, נולד כאשר ראשו בז״א דאצילות וגופו ורגליו נמשכים עד חזה דיצירה.
הוא נולד בקומת נשמה.
בשעה החמישית של יום השישי, זמן בו מתחיל הדין להתראות בעולם עולה אדם הראשון עליה ראשונה למקום ישסו״ת ומשיג קומת חיה.
בשעה העשירית, בין הערביים, עולה הוא עליה נוספת.
במצב זה ז״א ומלכות דאצילות נמצאים במקום ראש דא״א (קומת יחידה). אדם הראשון עולה למקום שראשו בהיכל או״א ורגליו כולן נכנסות למקום אצילות.

התיקונים העוברים עליו הם כתוצאה מהתעוררות העליונים, בבחינת תיקון הזמן. כמו שאנו מכירים בעולמנו, שיש זמנים סגוליים, כגון שבתות, החגים, ראשי חודשים , שבהם פועל כח קוסמי במציאות. כח שמאפשר לנו להתחבר אליו ולעשות בעצמנו תיקונים. כח זה אינו תלוי בתחתונים.

אז מה בעצם אני עושה פה?
או – מה תפקידו של אדם הראשון במצב זה? להתחבר למציאות המופלאה בעדינות ולהמתין בסבלנות עד לבוא השבת. בשבת יהיה עליו להתפלל וע״י כך להכין את ליבו. ככתוב, מהי עבודה שבלב? תפילה.
זאת היתה עבודתו העיקרית – להכין את הגיונות הלב, שיהיו הגיונות אמוניים.
ע״י כך היה מתחבר מצידו להתעוררות העליון ויכול היה להתפשט גם למקום הלב, למקום בי״ע, בבחינת תיקון המקום ולא רק תיקון הזמן.

קומת היחידה שניתנה לו היתה בבחינת השלמת כלים אך לא בבחינת התפשטות האורות בכלים, לשם שלב זה נדרש גם האדם להיות שותף ולהכין את ליבו כראוי

אדם הראשון יכול היה לאכול מעץ הדעת אילו היה ממתין לשבת ומכין את ליבו כראוי אך אכל בטרם עת, בבחינת אכלו פגה. כתוצאה מכך נפל ונשבר ונפרט לבחינות רבות של נשמות שתפקידן יהיה לתקן את זה החטא, שלא רק בדרך תורה כפי שנזדמן לו אלא גם בדרך ייסורין, מתוך שלא לשמה, כדי לבוא לשמה, ע״י תורה, תפילה ומעשים טובים.

אין תגובות

להגיב