הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום | שיעור 45 עמודים תרפא-תרפב

227

1. בחטא אדם הראשון הסתלק לא רק מה שקיבל העליה א ועליה הב' אלא גם מה שהיה לו מעת לידתו.

2. נשמת אדם הראשון התחלקה לחלקי נשמות כדי שהעבודה תצטרך להעשות טיפין טיפין , נשמות אלו התחלקו ובעולמות ביע .

3. מטעם הופכיות כלים ואורות הסתלקו ט' אורות עליונים דהיינו רוח – נשמה – חיה – ויחידה, וט' כלים תחתונים חכמה בינה זא ומלכות. כך שנשאר אור הנפש בכלי דכתר.

4. כפי שקרה בכלל המדרגה כך קרה גם בכל אחד מהכתרים של המדרגה דהיינו בבחינת אמונתו של האדם שנשאר רק נפש דנפש בכלי דכתר דכתר.

5. מבחינת הרגש האדם נשאר לו רק נקודה אמונית שמאירה לו מטעם הקדושה ומנקודת אחיזה זו שהיא אני קיים צריך להתקדם דרך אמונה למעלה מהדעת בבורא יתברך שזה מבחינתו בעולם האצילות כדי להתקדם ולהשיג את מה שהיה לו בעת לידת אדם הראשון.

6. חטא אדם הראשון מגלה לנו ג' בחינות שנתחלקו כל הנשמות שהיו כלולות באדם הראשון שעליהם נלמד בע"ה בשיעור הבא בלי נדר.

אין תגובות

להגיב