הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום | שיעור 46 עמודים תרפג-תרפד

250

שעור 46 – תרפג-תרפד
1. אנו מנסים להבין את ג' הבחינות שנתחלקו כל הנשמות שהיו כלולות באדה"ר.
2. הבחינה הראשונה בנשמות היא זיהרא עילאה שהיא כנגד העלייה הב' של נשמת אדה"ר בין הערביים שבו השיג הארה גדולה ועצומה טרם התפשטות לגוף דהיינו טרם אכילה מעץ הדעת. בחינה ב' של הנשמות ממה שנשאר לאחר החטא אור הנפש בכלי דכתר בחינה ג' של הנשמות היא מה שהסתלק מצד האורות ומצד הכלים ט"ר דאורות וט"ת דכלים.
3. בעולם הנקודים אנו רואים ג' חלוקות אב"א, פב"א ופב"פ .
4. מב' החלוקות הראשונות של עולם הנקודים נתקנה הקביעות של עולם האצילות כזווג תדיר דלא פסיק שלא תלוי במעשה התחתונים.
5. ממצב פב"פ נתקן בעולם האצילות אפשרות לתיקון רק ע"י נשמות הצדיקים שמעלים מ"ן ולכן נקרא זווג שלם כי הוא של גדלות אבל לא לגמרי היות ותלוי במעשה התחתונים (אגב כך מזכיר שבגמ"ת יהיה זווג שלם שלא תלוי יותר במעשה התחתונים כי יהיו מתוקנים לגמרי)
6. מצב הא' של הנשמה שהיא זיהרא עילאה מתאימה לחלוקה ב' בעולם הנקודים שהיא פב"א וכן לגדלות דאצילות פב"א.
7. בחינה ב' של נשמת אדה"ר שהיא אור הנפש בכלי דכתר שנשאר לאחר החטא מתאימה לחלוקה א' דנקודים אבא ולקטנות דאצילות.
8. את שאר החלוקות והסיכום נלמד בעזה בשיעור הבא.

אין תגובות

להגיב