הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 47 עמודים תרפה-תרפו

348

תובנה מחלק ח׳ – שעור 47
מצב הג׳ של אדה״ר.
לאחר שראינו את ב׳ המצבים של אדה״ר והקבלנו אותם למצבי עולם הנקודים ועולם אצילות, הגענו ללמוד על מצב הג׳ – והוא המצב שלאחר חטא אדה״ר מצד הוויות הכלים.

נזכיר בקצרה מהם ג׳ המצבים:
א. זיהרא עלאה – שעה עשירית- בין הערביים שאז זוכה למוחין דיחידה אמנם לא באופן שלם.
ב. חלתו של עולם – לאחר שבירתו ונשירת איבריו נותר בבחינת הקדושה באור הנפש בכלי דכתר.
ג. ט׳ תחתונות דכלים – המה נפלו ונתפרדו לאיברים איברים ונשלטים ע״י הקליפות.

– מצב הא׳ של אדה״ר – דומה לבחינת פב״א בנקודים ואצילות שאז זכו לשלמות המוחין ולא התפשטו לגוף.
– מצב הב׳ של אדה״ר – דומה למצב אב״א דעולם הנקודים ואצילות
– מצב הג׳ של אדה״ר – דומה לגדלות פב״פ שהיתה בעולם הנקודים וגרמה לשבירה. ואין דוגמה באצילות למצב זה מכיוון ובאצילות תוקנה הפרסא וחוזקה, שלא יבואו להדווג על בחינת המלכות ועל בחינת ג״ר דחכמה.

כלל חשוב – אין מעשה התחתונים פוגמים את קביעות המוחין בעליונים.
עוד למדנו כלל זה, שאמנם חטא אדה״ר אך לא פגם בקביעות של עולם אצילות שאינה נתונה להשפעת מעשי התחתונים אלא עומדת איתנה בפני עצמה.
– מעשי התחתונים – נשמת אדה״ר ושאר הנשמות מסוגלים ע״י ביקוש לקדושה להביא לשכלול ותוספות מוחין בפרצופי אצילות. אך אם לא כן ישארו פרצופי הג״ר דאצילות בבחי׳ פב״א קבוע. ופרצוף זו״ן בבחי׳ אב״א.

– סיימנו את האור הפנימי וכעת נעבור לסדר סבה ומסובב

אין תגובות

להגיב