הדף היומי בתעס חלק ח' שיעור 48 עמודים תרפח-תרפט

386

תובנה מחלק ח׳ – שעור 47

סדר סיבה ומסובב
התחלנו היום סדר סיבה ומסובב ובו כמה למדנו כמה כללים חשובים:
א. עצם המציאות וקיום העולמות:
עצם המציאות היא מבנה העולמות כפי שנשתלשל ממלכות דאין סוף ועד לתחתית הפרבולה – נקודת הפרטיות הגדולה ביותר, בבחינת העולם הזה.
קיום העולמות – מתייחס לכל תנועת הנברא ממטה למעלה ע״י תפילה, מצוות ומעשים טובים כדי לשוב לשרשו המוקדם בצורה מתוקנת כפי שבחר – ביתר דביקות.

כל העולמות וכל הפרצופים נובעים כתוצאה מהזדככות המסך דא"ק ומטרתם לגלות באופן השלם את הבחירה של המלכות דאין סוף ביתר דביקות.

ב. מ״ה נקרא גדול
השם מ״ה מתייחס דוקא למציאות הגדלות של פרצופי אצילות בו הם מתקנים את צד הב״ן. רק גדול יכול לתקן ולכן רק גדול יקרא בשם מ״ה. כל עוד לא באה לידי ביטוי היכולת לתקן נקרא עדין ב״ן.

ג. עולם הנקודים
לאחר שיצא עולם א״ק ובו ה׳ פרצופים כוללים כאשר ג׳ מהם- גל׳ ע״ב וס״ג הם המרכזיים שבו יוצא עולם הנקודים (כתוצאה מהזדככות נק׳ דס״ג). עולם הנקודים יוצא בקטנות כפרצוף כתר-ראש זכר ואו״א ראש נקבה. מכיון והוא מעורב ברשימות ד״ג הוא מסוגל להוציא ממנו עולם שלם ובו ג׳ פרצופים- או״א, ישסו״ת וראש הדעת (כעין ע״ב-ס״ג-מ״ה)
– הגילוי של הרשימות הללו נובע מאור ע״ב- ס״ג שבא מצ״א ומאיר את הרשימות הללו.

סיכום בנקודות שיעור 48 חלק ח'
1. העולמות נבחנים בב' כוללים: א' עצם המציאות ב' דרכי הקיום של המציאות (שכלול)
2. עצם המציאות זה מבנה העולמות ממעלה למטה. וקיום העולמות וזה ממטה למעלה שבהם מעורב הנברא ע"י מצוות מעשים טובים ותפילה.
3. כל העולמות והפרצופים שיצאו הם התפרטות של מלכות דא"ס שנבראה יש מאין. ואין עוד שום דבר חוץ מזה.
4. מלכות דא"ס נתפרטה לה' פרצופין הנקראים גל' ע"ב ס"ג מ"ה וב"ן
5. גל' ע"ב ס"ג יחד נקראים עולם א"ק שיצאו עד הטבור דגל' המהווה בריח תיכון של כלל העולמות.
6. פרצוף מ"ה יצא גם כעולם הנקרא עולם הנקודים ונקרא עולם מכיוון שנתחדשה בו עוביות של ד'ג' שע"י הזדככות המסך יצא בו גם ג'ב' ו-ב'א' והיות מבנוי מפרצופים אז נקרא עולם.
7. אצילות, שהוא פרצוף אחד הנק' שורש יצא אף הוא בצ"ב ואת המבנה שלו נלמד בשיעורים הבאים, שהוא חלק שחלק הו"ק שלו נקראים גם בריאה יצירה ועשיה ונשמת אדם הראשון. שאת המבנה הזה נלמד בהמשך החלק.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב