הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 49 עמוד תרצ

498

תובנה מחלק ח׳ – שעור 49

סדר סיבה ומסובב – שעור 2

בשעור הקודם לימדנו בעל הסולם על 2 אופני ההסתכלות על המציאות-
א. כפי שנתהוותה ע״י המאציל ממעלה למטה – לא עירוב האדם.
ב. סדר השיבה לשורש באופן המתוקן ע״י תנועת הנברא ממטה למעלה באמצעות תורה מצוות, תפילה ומע״ט.

מדוע לא הוליד נקודים את עולם האצילות
עוד דנו בשעור בנושא מרתק. חזרנו לעולם הנקודים וראינו שאחרי שבירת הכלים שבה המדרגה לצ״ב, אך יחד עם זאת תוקנו האח״פ של או״א בתיקון קוים – אם ע״י הראשים שיוצאים לאחר מלוכת מלכי דחג״ת – ראש ישסו״ת וראש הדעת, ואם ע״י הקשר שהיה עם הראש בעת הגדלות שנתן להם אפשרות לקבל הארה מתיקון הקוים.
השאלה שנשאלה – אם האח״ם הללו מתוקנים בתיקון קוים מדוע אי אפשר לעשות זיווג מחודש עליהם בקומת שרש ולהוליד את עולם האצילות.
והתשובה: אח״פ אלו שימשו רק בצ״א, הם לא מכירים מציאות של זיווג על צ״ב. לכן אי אפשר להשתמש עמהם להולדה.

מי לוקחת אותם לתיקון באצילות?
לאה היא שלוקחת את אח״פ דאו״א ששמשו לזיווג על צ״א וגונזת אותם אצלה ע״י שפועלת עמהם בחסדים מכוסים, ביראה, בהתבטלות ובענוה. הוא שנקרא גניזו דאו״א.
הוא תורת הסוד- שעמה פועלת לאה בכיסוי. אי אפשר לפעול עם תורת הסוד על מנת לנהל את חיינו החיצוניים, אך כן אפשר ונכון ללמוד אותה כדי לחדור לנקודת השאיפה השלמה ולהשכינה בליבנו.

סיכום בנקודות שיעור 49 חלק ח'

1. שני סדרים בעולמות כפי שהתקין לנו אותם הבורא מלמעלה למטה וסדר שני, השותפות של הנברא, שצריך להרכיב שוב את פאזל העולמות בתודעתו ממטה למעלה.
2. האפשרות לעמוד באתגר להרכבת הפאזל תלוי בתו"מ ומעשים טובים ותפילה שמאפשרים להתגבר על הקליפות ולהשתמש בהם בצורה הראויה לתפקידם כדי לבנות את הפאזל השלם של העולמות.
3. את הפאזל אנו לומדים מלימוד התורה ובעיקר פנימיות התורה ומשתמשים בקליפות כדי לקחת כל פעם חלק אחר של הפאזל ולשים אותו במקומו הראוי והמדויק עפ"י תמונת הפאזל המאוזנת והשלמה (ולא לפי החשק הפרטי שלנו)
4. ג' הפרציפים הראשונים יצאו כגל' ע"ב ס"ג, הרביעי יצא כעולם הנקודים שנשבר, הפרצוף החמישי בקומת שורש יצא כעולם אצילות שהו"ק שלו הם בחי' בי"ע, ששם גם בפנימיות בי"ע, נולד נשמת אדה"ר.
5. עם הכלים שנשארו מהאש של עולם הנקודים אין אנו יכולים להשתמש בעולם אצילות היות והם שייכים לצ"א ועולם אצילות נתקן בצ"ב שלא מתבטל עד גמר תיקון. בגמר תיקון נוכל להשתמש בכלים הגנוזים של ראש או"א שנקראים אח"פ דאו"א
6. עולם אצילות יצא על זיווג בינה דכתר שהמובן הוא – זיווג במקום הבינה בקומת שורש.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב