הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 51 עמוד תרצ"ג – תרצ"ד

448

תובנה מחלק ח׳ – שעור 51

סדר סיבה ומסובב – שעור 4

ניצוץ בורא וניצוץ מברא
הכתר ככלל הוא בחינת הבורא שבנברא. והוא גם שרש המחשבה.

יש בו ב׳ הבחנות:
א. צד הבורא שבכתר שהוא נעתק מהשגה ואין לנו שום ידיעה בו – אותו עלינו לקבל באמונה שלמה. זהו השרש הראשוני שלנו שאותו לעולם לא נדע. יש בו שרש לחומר – לרצון לקבל אך עדין לא התגלם לידי חומר ממש. הוא גם נקרא- ניצוץ בורא. מבחינה נפשית נכנה אותו תת הכרה.

ב. צד הנברא שבכתר – הוא בחינת שרש המחשבה שאותה עלינו לחקור כדי להשיג. בה כבר נוהגת ידיעה. הוא שרש המדע. הוא גם נקרא – ניצוץ נברא.

ב׳ הבחנות אלו אנו רואים גם ביחס של שרשי המוחין באצילות:
עתיק – בחינת ניצוץ בורא – הוא בחינת התנגדות להתלבשות. כולו השפעה ואין בו גילוי כלל של רצון לקבל. בחינת אמונה
א״א – ניצוץ נברא – בחינת התלבשות בכח. הוא שרש המחשבה המדעית בבחינת מח-שב. בו נוהג גילוי של הרצון לקבל בכח על מנת לסדר את אופני המחשבה שיתפשטו לגוף- לנאצל.

1. בשיעור הקודם למדנו 2 נושאים. הראשון – הרשימות מעולם הניקודים עולים לפה דסג והוא מעלה אותם לבחינת מצח כדי להוליד אותם מחדש כעולם האצילות.
לימוד שני – הראש הוא התנגדות להתלבשות אבל יש בו גם שורש להתלבשות בכוח, ושתי בחינות אלו מתבטאות בעולם האצילות כשני פרצופים הנקראים עתיק וא"א.

2. היום הרחבנו את ההבנה בשני הפרצופים עתיק ואריך אנפין.

3 . עתיק הוא כתר דכתר התנגדות להתלבשות ובחינת אמונה למעלה מכל השגה וידיעה, היות ואין בו שורש להתלבשות אלא רק התנגדות להתלבשות. וצריכים לקבל שבשורשי המחשבה שהוא גם שורש התבונה חייבת להיות נקודה שבא אני מאמין כודאי ראשוני שאי אפשר בלעדיו.

4. פרצוף אריך אנפין הוא שורש להתלבשות אורות בכלים והוא נובע מחכמה דכתר שבו יכולה להיות חקירה והשגה לתחתונים אומנם רק לפי חוקים של קודם ונמשך שבכל מקום הם לפי השגת התחתון.

5. את השורש לב' בחינות אלו אנו רואים כבר בד' בחינות דאור ישר שבהם אנו רואים שכתר יש בו ב' השפעות – חסדים לבינה, וחכמה לחכמה שב' השפעות אלו הם השורש למה שיוצא בעולם האצילות, עתיק ואריך אנפין

אין תגובות

להגיב