תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 30 | אלף סט-ע | הדף היומי

947

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 30 סיכום עמודים אלף ס"ט-ע

לאחר שלמדנו בשיעור הקודם על בחינת הצלם שניתן לתחתון רוצה ללמד אותנו באופן מיוחד היום על הם' דצלם.

אגב כך נזכיר שצ' דצלם, נזכיר עוד יותר:

שצלם הוא בחינת לבושי המוחין שהעליון נותן לתחתון.

העליון המדובר כאן היא בחינת ישסו"ת שעושה זיווג לצורך הז"א. ואותה בחינה שניתנת לצורך הז"א נקראת תבונה הג'.

התבונה הזאת שניתנת לתחתון דהיינו האור חוזר המלביש שניתן לתחתון הוא בחינת אור חוזר הוא נקרא נה"י והוא נקרא גם צלם שזה נקרא לבושי מוחין.

לבושי מוחין האלו שניתנים לתחתון קוראים להם צלם והוא מפריד לנו בצלם ואומר שהצלם הזה בנוי בג' שלבים:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 30 חלק יא\תמונה שיעור 30 חלק יא b.jpg

שלב ראשון הצלם הזה הוא נעשה עוד בעת הזיווג לצורך העיבור אבל זה צלם כללי דהיינו בעת שהאו"א עושים זיווג כדי לעבר את הבן.

לאחר מכן בזמן העיבור עצמו או"א עדיין הם פרצוף אחד ומתחילים לתת פרוט לצלם הזה כמו שראינו שיש באורות ניצוצין וכלים:

שבאורות זה הם' דצלם ובניצוצות זה הל' דצלם ובכלים זה הצ' דצלם.

אחרי שהוא מקבל את כל האור של העיבור שנקרא נרנח"י דנפש אז הוא נולד.

בזמן הלידה או"א וישסו"ת נפרדים.

ישסו"ת עושה זיווג לצורך ז"א שזה נקרא תבונה ג' ונותן את הצלם הזה הכללי שהתפרד בעיבור הוא נותן אותו לז"א. ואז מתגלה הצלם. זאת אומרת שיש צלם כללי, צלם עם פרוט וצלם שיש בו גילוי.

עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הצלם שניתן לז"א כשנולד. כשנולד הז"א וניתן לו בחינת הצלם אז הוא ניתן לו בשלבים.

בזמן שהוא נולד בקטנות ניתן לו רק צ' דצלם.

בזמן הגדלות שלו שהוא עוד לא הגיע אליה נלמד עליה בהמשך בזמן הגדלות דז"א בצמצום ב' הוא מקבל ל' דצלם.

ואת הם' דצלם הוא נשאר בבחינת אור מקיף.

על זה באנו בשיעור הזה וניסינו להבין את הם' דצלם הזה. והוא אומר שהם' דצלם נקרא כך כי אין עדיין עליו זיווג ולכן הוא נקרא ם'

כנגד מה?

אם אמרת לי שצ' זה קטנות. ל' זה גדלות. וגם ם' זה גדלות.

מה ההבדל ביניהם?

המוחין כשניתנים ויש גילוי למוחין שזה נקרא גדלות.

רק יש הבדל ל' זה חכמה בינה ודעת. כשהדעת כן עושה ביניהם זיווג. אז אם היא עושה זיווג אז האור שיכול להינתן לתחתון זה אור של צמצום ב' בל"ב נתיבות החכמה. זה החכמה שאפשר לתת מצד הל'.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 30 חלק יא\תמונה שיעור 30 חלק יא a.jpg

אם יש דעת שמחבר שאנחנו אומרים שהל' זה בחינת חכמה בינה ודעת אז זה ג' בחינות.

בם' אנחנו אומרים שזה חכמה בינה והדעת היא לא בעצם נמצאת כך אלא היא בחינת חסד וגבורה.

ככה נראית הם' אז הל' כשיש זיווג אפשר לקבל את האור. האור מתפשט וניתן למדרגה.

הם' הזה הוא מעניין אותנו כרגע כי הוא לא ניתן למדרגה. אז מצד אחד אומר יש בו סוד מיוחד בם' הזה.

מה הסוד המיוחד בם'?

שהוא לא ניתן למדרגה אבל לעתיד לבוא הוא כן יינתן למדרגה לכן הוא נקרא מקיף.

מקיף זה אומר גם זה נקרא מקיף גם הל' אבל זה מקיף שמתקבל בגדלות. זה מקיף שלא מתקבל אלא רק בגמר תיקון. אז שניהם אנחנו אומרים ל' ם' הם מקיפים רק הם' הזה הוא לא מתקבל.

למה הוא לא מתקבל?

כי הוא שייך לצמצום א'. אז זה עניין מאד חשוב. כי המוחין האלה מצד אחד הם לא מתקבלים מצד אחד הם שייכים לצמצום א'.

עכשיו אם בן אדם רוצה גילוי בסוד גל עיני ואביט נפלאות מתורתך אז אני רוצה גילוי.

מה זה גילוי?

גילוי האהבה האמיתית באה רק מהם'

יש אהבה חלקית מהל'. אבל זה אהבה חלקית.

אהבה שלמה באה רק מהם'. שזה סוד תיקון של צמצום א'.

אבל איך האהבה הזאת שהיא רק מקיף. איך היא תתגלה בצמצום ב'?

היא תתגלה בצורה של חסדים מכוסים שנקרא אוויר ונקרא אמונה שזה כנגד תורת הנסתר רק שם אפשר לגלות את בחינת האהבה.

אין גילוי האהבה בלי חכמת הנסתר. יש גילוי של משהו חלקי גם רק כשמגיעים למצב של גדלות בל'.

אבל אם אנחנו רוצים לתקן תיקונים יותר גדולים ועיקר התיקון שלנו פה הוא להמשיך לתקן את עניין של אותם מלכים של צמצום א' שנשברו וצריכים להמשיך לתקן. כי זה הגילוי האמיתי האהבה השלמה.

והאהבה הזאת השלמה היא דווקא בלילה אהבה רבה, אהבה גדולה, זה אהבה שיש בם'.

למה? איך היא נראית האהבה הזאת?

הרי היא צריכה להיות בגדלות אז הוא אומר הם' הזאת היא בנויה מחכמה בינה וחסד

אתה רוצה לשאול?

מה זה גדלות בנפש?

גדלות זה אהבה. אבל יש גם אהבה שביראה ויש אהבה שבאהבה.

האהבה השלמה בנפש זה שיש לי אהבה שאני באמת אוהב את השם בלי משחקים. שיש קשר ואהבת את השם אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך שאתה אוהב אותו גם ביצר הרע ולא רק ביצר הטוב. ביצר הטוב לאהוב את השם זה בל' לאהוב אותו גם עם יצר הרע דהיינו גם עם רצון לקבל זה כבר גדלות של בחינת ם' דצלם.

אז איך אני יכול להשתמש עם רצון לקבל?

בלילה רק דרך תורת הנסתר שלומדים בלילה.

וזה הם'.

​​ איך היא מופיעה?

היא מופיעה בכל מקום מחזה ולמעלה בחסדים מכוסים.

עכשיו הם' הזה מראה על גדלות והיא מראה על הגדלות גם של ט' ראשונות של הז"א וגם של המלכות.

כיצד?

אז הוא אומר יש פה סימן מאד יפה

מהו הסימן?

אז קודם כל בואו נחלק אותם כי הם לא אותו דבר הם' והל'

כי הם' הל' הם שתי בחינות.

רק יש לנו את החכמה בינה ודעת שהחכמה בינה ודעת יש להם עניין אחד שהם שייכים לז"א.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 30 חלק יא\תמונה שיעור 30 חלק יא a.jpg

אחד שתיים ושלוש.

אז אחד פלוס שתיים פלוס שלוש הם שייכים לז"א והגבורה לבדה ארבע שייך למלכות.

אז הוא אמר איך החשבון?

מצד החשבון אם הם שייכים לצמצום א' אז הם שייכים למדרגת ע"ב.

מה זה ע"ב?

יהו"ה במילוי יודין כי המילוי מראה על גובה הקומה.

גובה הקומה של צמצום א' זה מילוי יודין אז הוא אומר מילוי יודין זה בחינת ע"ב.

אז איך אני רואה את הע"ב פה?

כי הע"ב מראה על גדלות.

מתי ע"ב מראה על גדלות?

למדנו שג' פעמים ע"ב שזה רי"ו שזה גם אור הגבורה זה נקרא אור שבא מלמעלה למעלה מצמצום ב' שנותן השלמת כלים.

אז יש השלמת כלים לצורך אח"פ דעליה שזה ג' פעמים ע"ב שזה האור שמקבל חכמה בינה וחסד שכל אחד מהם מקבל ע"ב אחד.

אז יש ע"ב כנגד חכמה. ע"ב כנגד בינה. וע"ב כנגד חסד. ג' פעמים ע"ב זה רי"ו וגבורה לבדה היא שווה רי"ו שזה ג' פעמים ע"ב.

אנחנו רואים שגם לגבורה עצמה יש ג' פעמים ע"ב וגם לחכמה בינה וחסד יש ג' פעמים ע"ב.

מה הוא רוצה להצביע?

שהם' דצלם הזו כוללת את הגדלות של צמצום א' גם לז"א שהוא כנגד יה"ו וגם ​​ לגבורה שהיא המלכות שהיא תקבל בגמר תיקון.

אז אם נסכם את הרעיון הוא אומר שהם' דצלם הזאת היא נקראת כרגע מקיף ומשמשת בצמצום ב' רק כאוויר חסדים מכוסים ובגמר תיקון היא זו שתשמש בגדלות של צמצום א' ואז האור הזה של הם' שכרגע הוא מקיף כן יוכל להינתן למדרגה.

ובזאת פרשנו גם את המקיף הזה שהוא המקיף העליון שכרגע אמרנו שהוא המקיף מצד הצלם איזה שהוא הגיון של צמצום א' שלא ניתן למדרגה ואת ההיגיון הזה אפשר ללמוד רק בתורת הנסתר.

כי זה לא הגיון של עולם הזה. זה לא הגיון של זמן תיקון.

הגיון של גמר תיקון אפשר ללמוד רק מהם' דצלם הזו וצריכים ללמוד את זה באמונה.

כי זה לא נתפס בשכל רגיל של העולם הזה. גם לא בשכל של לימוד תורה רגיל של צמצום ב'.

את זה צריך את רשב"י ובעל הסולם והאר"י הקדוש והרב"ש שילמדו אותנו. זה אנחנו לבד לא יכולים להשיג ולכן צריך לקבל את זה באמונה.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור הקודם למדנו שהצלם שהוא לבושי מוחין מתגלה בז"א בג' שלבים הנקראים צ' ל' ום'.

  • הצ' מתגלה בז"א במצב הקטנות שלו. הל' במצב הגדלות והם' נשארת בבחינת מקיף. דהיינו שלא מתפשטת לגוף.

  • בשיעור זה הרחבנו בעניין הם' דצלם שסימנה ם' כדי להראות שהדעת שבה שהדעת שבמוחין אלו מחולקת לחסד וגבורה ולא מחוברת.

  • כשהדעת מחוברת זה אומר שיש זיווג שיכול להתגלות כשהדעת אינה מחוברת אז אין זיווג ולא יכולה אותה הארה להתגלות.

  • ​​ האור של ם' דצלם יתגלה בגמר תיקון בסוד הארה של צמצום א'.

  • צמצום א' הוא במילוי יודין כפי שיש בפרצוף ע"ב.

  • רמז לפרצוף ע"ב בם' הוא באופן הבא: בחכמה בינה וחסד יש לכל אחד מהם ע"ב וזה ג' פעמים ע"ב לצורך הגדלות של ז"א. וגם הגבורה היא ג' פעמים ע"ב שהיא בגימטריה רי"ו שזה לטובת המלכות.

  • הרמז שבם' יש ע"ב גם לז"א וגם למלכות מראה שבגמר תיקון יקבלו אורות אלו ולכן כרגע היא בצורת מקיף.

  • כיום את הם' דצלם אנחנו לומדים כתורה נסתרת. מצד החכמה הם' מופיעה בצורה של חסדים מכוסים מחזה ולמעלה.

עד כאן היום. תודה רבה.

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 30 | אלף סט-ע | הדף היומי
א. בשיעור הקודם למדנו שהצלם שהוא לבושי מוחין מתגלה בז"א בג' שלבים הנקראים צ' ל' מ' .
ב. הצד' מתגלה בז"א במצב הקטנות שלו. הל' במצב הגדלות. והמ' נשארת בבחינת מקיף , דהיינו שלא מתפשטת לגוף
ג. בשיעור זה הרחבנו בעניין המ' דצלם שסימנה מ' כדי להראות שהדעת שבמוחין אלו מחולקת לחסד ולגבורה ולא מחוברת. כשהדעת מחוברת זה אומר שיש זיווג שיכול להתגלות. שהדעת אינה מחוברת אז אין זיווג ולא יכולה אותה הארה להתגלות .
ד. האור של מ' דצלם יתגלה בגמר תיקון בסוד הארה של צמצום א'.
ה. צמצום א' הוא במילוי יודין כפי שיש בפרצוף ע"ב.
ו. רמז לפרצוף ע"ב במ' דצלם הוא באופן הבא: בחכמה בינה וחסד יש לכל אחד מהם ע"ב וזה ג' פעמים ע"ב לצורך הגדלות של ז"א וגם הגבורה היא ג' פעמים ע"ב שהיא בגימטריא ריו שזה לטובת המלכות.
ז. הרמז שבמ' יש ע"ב גם לז"א וגם למלכות מראה שבגמר תיקון יקבלו אורות אלו ולכן כרגע הם בצורת מקיף.
ח. כיום את המ' דצלם אנחנו לומדים כתורה נסתרת מצד החכמה המ' מופיעה בצורה של חסדים מכוסים מחזה ולמעלה.

אין תגובות

להגיב