סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 17 |אלף קנ"ט-ק"ס| הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 17| אלף קנ"ט-ק"ס | הדף היומי

מה למדנו היום?

אז חזרנו על מה שדיברנו בשיעור הקודם ונתנו מבט כללי על כל העולמות כדי להבין על מה אנחנו מדברים כאן.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 17 חלק יב\תמונה שיעור 17 חלק יב c.jpg

כדי שנסתכל במסגרת כלל העולמות ואז בכלל העולמות נבין מה קורה כאן.

כלל העולמות יצאו אחרי שהיתה בחירה ביתר דביקות באינסוף אז התחילה הפעולה הראשונה של התחתון.

היתה לו בחירה ביתר דביקות והיא נבעה מכוח הבינה שזה הכוח של הבורא שנמצא בנברא.

שהמלכות שיצאה לעולם יצאה מורכבת מכתר חכמה בינה ז"א ומלכות.

וכשהיא השתמשה בכוח הבינה שבה אז היא בחרה ביתר דביקות.

הבחירה ביתר דביקות הוציאה אותה למסע כדי לקיים את הבחירה בהתייחסות הנפשית הזאת שהיא בחרה.

איזה התייחסות היא בחרה?

ביתר דביקות.

עכשיו צריך לעשות פעולות כדי לגרום ולבטא ולבנות את ההתייחסות הזאת של יתר דביקות כי היא רק בחירה בפוטנציאל.

עכשיו איך אני בונה אותה?

אני עושה זיווג דהכאה.

הרבה זיווגים. הרבה פרצופים. הרבה עולמות. הרבה תנועה.

למה?

כדי לזוז בזמן.

מה זה זמן?

מספר חידושי צורה.

כמה חידושי צורה אני צריך?

עד לאן?

עד שאני אגיע ליתר דביקות.

​​ זאת אומרת אני מסמן לי את היעד בזמן.

כי זמן זה מספר חידושי צורה אז אני צריך לסמן לי את הצורה שאליה אני רוצה להגיע.

מה הצורה שאליה אני רוצה להגיע?

התכלית שלי היא לשמים.

מתי נגיע לשמים?

כשנגיע ליתר דביקות זה נקרא השמים שלנו כי זה התכלית העליונה ביותר זה שמי השמים.

אז התחלנו את התנועה שלנו. התחלנו לנסוע במנהרת הזמן שלנו.

אז התחלנו את הנסיעה שלנו אחרי הבחירה ביתר דביקות.

הוצאנו פרצופים גלגלתא ע"ב ס"ג. תיקנו את הט' ראשונות.

קיבלנו בעל מנת להשפיע מעט. 10% מהאור נאמר. אולי 20%

אבל את עיקר האור לא קיבלנו.

למה?

כי לא השתמשנו במ"ה וב"ן שזה עיקר הבריאה.

למה?

למה זה עיקר הבריאה?

כי בד' בחינות דאור ישר בכתר חכמה בינה עדיין לא התבטאה שום רצון עצמי.

רצון עצמי התחיל להתבטא רק בז"א ומלכות או מתחתית הבינה שזה נקרא ז"ת דבינה אבל זה היה שורש למה שיוצא בז"א ומלכות.

אז רק ז"א ומלכות מבטאים באמת את הבריאה.

לכן מה שעשינו בגלגלתא ע"ב ס"ג עוד לא מבטא את הבריאה זה רק שורש למה שצריך לעשות.

באנו לפעול למטה מטבור במ"ה וב"ן שזה כנגד ז"א ומלכות ואז אמרנו אוקי אז עכשיו אנחנו מבטאים את הבריאה עצמה.

כשבאנו לבטא את הבריאה נשברנו.

מי נשבר?

בעולם הנקודים הוא עצמו בנוי מעצם והתכללות.

יש לו את ז"א ומלכות שבעולם הנקודים שהוא עצם שלו. כי ז"א ומלכות של מ"ה וב"ן של ז"א ומלכות זה העצם שלו.

אז למה יש לו כתר חכמה בינה?

כי יש לו התכללות.

ממי?

מגלגלתא ע"ב ס"ג.

אז העיקר שלו זה ז"א ומלכות.

Oi broh כשבאנו לקבל בז"א ומלכות נשברנו.

זה נקרא שבירת הכלים בז"ת דנקודים.

אז אם ז"ת דנקודים נשברו אז אני מסתכל מה קרה בשבירה.

אומר אם הם נשברו ​​ אז יש לי בשבירה שתי בחינות:

בחינת הכלים דקטנות ובחינת הכלים דגדלות.

אז לכן אני צריך ב' תיקונים:

תיקון אחד לכלים דקטנות.

תיקון אחד לכלים דגדלות.

ולכן כשבאתי לתקן אז הייתי צריך ב' עיבורים.

כי מה זה עיבור?

עיבור זה בירור.

למה אני צריך לברר?

כל הבירור שלי הוא בגלל שבחרתי ביתר דביקות.

אז מה זה יתר דביקות?

​​ לקבל רק בצורה של בעל מנת להשפיע ולא בצורה של בעל מנת לקבל.

אז אני צריך לעשות בירור.

מה זה הבירור?

להוריד את הצורה שבעל מנת לקבל.

בשביל זה צריך עיבור.

בעולם הנקודים היה קטנות ומיד אחרי הקטנות היה גדלות. אז לא היה לי בירור לזה.

אז אני צריך בירור. העיבור זה בירור.

ההרהור הריון זה בירור מה מתאים מה לא מתאים.

הצורה הגשמית החיצונית של זמן ומקום של כאן ועכשיו.

לא מתאים לחיות את הרגע.

מתאים לחיות רק מעבר לרגע את הנקודה הרוחנית.

אוקי אז בוא נתחיל לברר.

איך מבררים?

צריכים לנוע בזמן והתחלנו עם עיבור א'.

עיבור א' בירר לנו את הקטנות. נולדנו לקטנות נולדנו לנ"ר.

אז עד ב' שנים קיבלנו נ"ר דרוח.

אח"כ היינו צריכים להמשיך לברר את הגדלות אבל בגדלות הזאת יש עדיין את הגדלות של הקטנות שזה ג"ר דרוח.

אז פה הסביר לנו היום שפה בנקודה הזאת של ב' מתחיל העיבור השני. עיבור ב'.

איזה עיבור?

מה זה עיבור ב'?

לצורך גדלות.

אבל למה אני צריך בהתחלה את הגדלות?

יש שלבים. אני צריך קודם כל את הגדלות קודם כל בשביל ההתכללות של הקטנות.

כי הקטנות עצמה היא בנויה מעצם שזה נ"ר דרוח כי אני רוצה את מדרגת הרוח. זה קטנות.

אז קודם כל ביררתי את הקטנות שלה שזה נ"ר דרוח עכשיו אני רוצה לברר את הגדלות שלה.

אבל גדלות שלה אין לה עדיין לא נולדה גדלות בעולם.

אז אני צריך קודם כל להוליד את הגדלות לתת לקטנות את ההתכללות שלה ואח"כ להתחיל לבנות את הגדלות.

הזיווג בב' שנים ויום אחד הוא נועד לצורך התכללות של הקטנות עם הגדלות שזה נקרא הגדלת הקטנות.

אז בב' שנים ויום אחד התחיל עיבור ב' והתקבל מצד הקטנות האור ג"ר דרוח והתחילו להתברר הכלים דגדלות שהם נקראים מוחין דו"ק.

אח"כ בט' שנים ויום אחד נעשה עוד זיווג.

עכשיו פה התעכב איתנו קצת בלימוד כי זה נקרא גם עיבור ב'.

אומר רגע מתי עיבור ב'?

עיבור ב' כאן בב' שנים ויום אחד או עיבור ב' בט' שנים ויום אחד?

תשובה: העיבור ב' הוא בב' שנים ויום אחד מה שיש בט' שנים ויום אחד זה זיווג שני בתוך עיבור ב'.

(החלק הזה מתעסק בזה מה מקבלים מתי. נראה. יש לנו פה שלבים. צריכים גם לקבל את הלבושי מוחין. כל שנה מקבלים משהו בשנה הג' בשנה הד' בשנה הה' כל שנה נלמד מה מקבלים זה יהיה מתאים מאד גם לדרכי חינוך. גם של התפתחות אישית. פעם עשינו סדר של עבודה כזה שכל שנה ושנה איך אדם מתקדם על פי מה שהוא לומד. על פי הלימוד הזה משהו מאד מעניין)

אז אחרי שקיבלנו עשינו זיווג של ב' שנים ויום אחד עושים גם זיווג בט' שנים ויום אחד.

על מה הזיווג הזה נועד?

לגדלות עצמה.

הגדלות עצמה בהתחלה מקבלת את ההתכללות ואח"כ את העצם.

מה היא ההתכללות שלה?

הקטנות שבגדלות.

הקטנות שבגדלות יש לה. היה קטנות כבר אז יש לה התכללות.

אז בהתחלה היא מקבלת נפש רוח דרוח גם כי קטנות תמיד באה בהתחלה וגם כי היתה קטנות אז היא יכולה להתכלל מהקטנות.

אז מט' עד י"ג מקבלים את הקטנות של הגדלות.

גדלות זה מדרגת נשמה.

מקבלים הארה. מקבלים את האורות של נ"ר דנשמה.

ומי"ג עד כ' מקבלים ג"ר דנשמה.

זה המסע שצריך לעשות.

האם כשנקבל ג"ר דנשמה נסיים הכל?

לא.

למה לא נסיים הכל?

כשנקבל ג"ר דנשמה אז נתגבר.

על מה נתגבר? על איזה תכונה?

נתגבר על הגאווה כי בג"ר דנשמה מתקנים רק את מלכי תנהי"ם.

כי גם בגדלות עצמו יש שני סוגי מלכים: מלכי תנהי"ם ומלכי דחג"ת.

בקיצור צריך לדבר מזה גם.

עוד נושא שהוא דיבר איתנו פה זה נושא של צ' ול"ם.

אז הוא אומר בכל אחד ​​ מהמדרגות יש צ' ול"ם.

כשמתקנים בב' שנים בזמן היניקה מתקנים רק את הצ' דצלם ול"ם ניתנים כמקיפים אח"כ הם מתקבלים במדרגה האמת רק ל' דצלם מב' עד ט' מתקבל הל' דצלם כפנימי ום' נשאר מקיף לגמר תיקון.

אותו דבר פה בגדלות דנשמה צ' דצלם מתקבל מט' עד י"ג ול"ם מי"ג עד כ'.

יש עוד נושא שהוא דיבר עליו שזה ענין של אהיה. אני רק אגיד בקיצור שנאמר לנו שאהיה במילוי אלפין שזה בחינת חג"ת הוא זה שניתן ביניקה.