סיכום: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 13 |אלף קנ"א-קנ"ב| הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 13| אלף קנ"א-קנ"ב| הדף היומי

מה למדנו היום?

אז חזרנו על מה שלמדנו בשיעור הקודם שלמדנו ב' נושאים בשיעור הקודם.

הנושא הראשון שלמדנו שיש ב' עיבורים עיבור א' ועיבור ב'.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 13 חלק יב\תמונה שיעור 13 חלק יב c.jpg

עיבור א' יש בו שני חלקים: נרנח"י דנפש ונפש רוח דרוח שזה זמן העיבור וזמן היניקה.

עיבור ב' להשלמת כלים וקבלת אורות בב' שנים ויום אחד וקבלת אורות בי"ג שנים.

הנושא השני שלמדנו בשיעור הקודם הוא שז"א

מה הטבע של ז"א?

שהוא שורש להיות אדם ופה למדנו שני נושאים בנושא השני שלנו:

א. למה הוא יוצא בקטנות ולמה הוא בצלם אלהים.

ודבר שני מה זה דדי אדם?

אז למדנו שדדי אדם זה מכיון שהוא צריך לינוק והדדי אדם באים מא"א והיות והם באים מא"א אז רק לאדם יש דדי אדם ואין לבהמה דדי אדם.

מה ההבדל בין דדי אדם לדדי בהמה?

שדדי אדם באים במקום החזה ודדי בהמה הם רק בטבור.

ומה זה אומר שזה בחזה?

שזה במקום השפעה ולכן יכול להגיע כמשפיע או יכול להיות משפיע גם מחוץ לעצמו.

ולמה לזכר יש דדים?

מכיון שהוא מתכלל עם הנקבה וגם הזכר וגם הנקבה הם שניהם מתכללים זה בזה ולכן יש לו גם דדים אבל זה דדים רק מצד התכללות הנקבה.

ובנקבה יש את הדד הימין מצד התכללות הזכר.

זה למדנו בשיעור הקודם והדגשנו שלהיות אדם זה אומר לחיות כדי להגיע לכלל הזה להיות מצורף לכלל הזה שנקרא א"א בריח התיכון.

אז זה היה בשיעור הקודם.

בשיעור הזה למדנו שחזרנו קצת על כל מה שקרה בעולם הנקודים ולמדנו שבעולם הנקודים יש לנו את מצב הקטנות ומצב הגדלות.

והוא בא להסביר לנו מה קורה רוצה להסביר לנו מה קורה בעיבור א' שלמדנו שבעיבור א' שזה זמן הקיום וזה נפש רוח דרוח.

הוא רוצה להסביר לנו מאיפה נובע?

מה מתקנים פה?

הרי כל מה שקרה בעולם הנקודים שהיתה שבירה זה היה כדי שבא עולם אצילות כדי שנוכל לתקן הוא גם נקרא עולם התיקון.

אז מה באנו לתקן?

באנו לתקן את הכלים של עולם הקטנות של עולם הנקודים זה מה שבאנו לתקן בעיבור א' וזה רק מצד הקיום.

אז האריך לנו במה שכתוב מי שרוצה יסתכל על זה עוד בעולם הנקודים איך יצא עולם הנקודים כדי שנבין למה באצילות לצורך קיום מתקנים רק את הכלים האלה של ז"ת דנקודים שנקראים כלים דפנים מזמן הקטנות.

למה בכלל צריך לתקן אותם?

כי הם נשברו יחד עם הכלים דאחוריים.

אבל בגלל שנשברו שלא מחמת עצמם ויצאו באמת רק עד הפרסה ולא למטה מפרסה לכן אנחנו יכולים לתקן אותם בקביעות דעולם אצילות.

אבל אם אנחנו רוצים לתקן גם את הכלים דאחוריים שנפלו למטה מפרסה שהשבירה היתה מחמת עצמם אז אנחנו צריכים כבר לעיבור ב' שזה עיבור שהוא צריך נצטרך לצורך השכלול.

האם צריך את השכלול הזה?

ודאי שצריך כי אנחנו צריכים לתקן את כל מה שקרה בעולם הנקודים ולא רק חלק.

ולכן אנחנו מבדילים בין עיבור א' לעיבור ב'.

עוד הוא מספר לנו שיש לנו איזה שהוא סרגל זמן.