תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 20 |אלף קס"ה-קס"ו| הדף היומי


סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 20| אלף קס"ה-קס"ו | הדף היומי

אז מה אנחנו לומדים היום?

למדנו שיש פרצוף שלם של ע"ס שנקרא צלם שיש בו שני צדדים. כמו בכל מדרגה שניתן האור לתחתון אז האור צריך לבוא איכשהו מלובש.

הלבוש זה סוג של הגיון. וזה נקרא נה"י. לבושי מוחין.

אבל בתוך הלבושי מוחין יש גם את המוחין שהעליון נותן לתחתון.

אז האור הזה שניתן לתחתון יש לו ע"ס זה אור ישר.

גם בלבושי מוחין שנקרא נה"י יש גם ע"ס.

כי מה זה נה"י?

נה"י זה מלכות.

כי בשפה של ג' קוים למלכות אנחנו קוראים נה"י.

איך היינו מדברים על זה בצמצום א'?

היינו אומרים שיש אור חוזר היינו אומרים שזה מלכות.

מלכות היא בחינת אור חוזר ואור חוזר יש ע"ס דאור חוזר.

אבל אנחנו קוראים לה מלכות. אז המלכות מתחלקת לע"ס.

אותה דבר הנה"י מתחלקים לע"ס.

כיצד הם התחלקו לע"ס?

שבנצח יש ג"ש. בהוד ג"ש. ביסוד בערך ב"ש. ויש גם את המלכות שמצטרפת אליו העטרה ויש גם את העניין של הת"ת שם למעלה.

באופן כללי הנה"י האלה גם מחולקים.

זה כמו שהמלכות שדאור חוזר מחולקת לע"ס.

אז אנחנו מדברים מצד אחד על הע"ס של הכלים שהעליון מלביש את האורות שהוא רוצה לתת לתחתון ומצד שני אנחנו מדברים על האורות שהעליון נותן לתחתון.

אז האורות זה כמו ע"ס דאור ישר. והכלים אנחנו נקרא להם נה"י.

אז יש לנו שתי הבחנות.

הנה"י האלה הם ממש צריכים להפוך להיות חלק מהז"א. כי זה האור חוזר. כי אני חייב לבנות את הכלים שלו דרך ההגיון של העליון.

התפיסה של התחתון חייבת להיות ע"י ההגיון שהעליון נתן לו שזה הנה"י ע"י האור חוזר הזה.

אבל האורות הם באים מהעליון.

והאורות הם לא חלק מאיבריו זה אור המתלבש בכלים.

לכן אנחנו רוצים לראות שני דברים פה.

איזה אור הוא מקבל וגם מה הלבושי מוחין.

עכשיו ברגע שהוא בא לקבל את האורות שמלובשים בכלים ואת הכלים עצמם של האורות שנקראים לבושי מוחין אז הוא בא ואומר לנו מתי הוא מקבל אותם?

אז אנחנו לא מדברים על מוחין לא משנה באיזה מדרגה לפני שיש לי כלים עבורם.

כאשר אני מקבל רק נ"ר דרוח אפילו בנפש רק נפש רוח דנפש אז אין לי ממש אורות עדיין.

זה מצב של קטנות. זה מצב רק של קיום. והאורות נקראים תמיד ג"ר.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 20 חלק יב\תמונה שיעור 20 חלק יב b.jpg

 

עכשיו אנחנו מדברים על מדרגת הרוח.

בב' שנים ויום אחד זה עדיין הקיום שניתן לנו מהעליון בעיבור ולכן הוא עדיין מקבל בב' שנים יש לו רק חסד ונצח גבורה והוד ואין לו עדיין ע"ס שלמות. הוא בקטנות רק ב' שנים.

בגדלות. הגדלת הקטנות הוא צריך שהחסד והנצח יגדלו לחכמה חסד ונצח.

והגבורה וההוד יגדלו לבינה וגבורה והוד.

לכן המצב שאנחנו מדברים כרגע שהוא צריך להיות גדול לפחות גדול מצד הקטנות שלו.

גדלות דיניקה שזה נקרא ג"ר דיניקה שזה נקרא ג"ר דרוח שהוא מקבל.

ומצד הכלים כלים להיות גדול מצד הקטן שבו. זה המצב בב' שנים עד ט' שנים.

עכשיו בב' שנים ויום אחד זה השנה הג'.

אז הוא בא ומספר לנו שכל פעם שמקבלים איזה שהיא הארה אז צריכים לקבל את ההארה הזאת עם הלבוש שלה אז הוא אומר לנו ככה זה מתקבל:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 20 חלק יב\תמונה שיעור 20 חלק יב c.jpg

בשנה הג' מתקבל האור הכי תחתון בקו ימין.

האור הכי תחתון בקו ימין הוא נצח.

ימין שמאל ואמצע.

אז בשנה הראשונה של התחלת הגדלות הזאת

של איזה שנה זאת?

באיזה גיל זה?

בגיל שלוש.

משתיים עד שלוש זה השנה השלישית

אז בשנה השלישית מה הוא מקבל?

מצד האורות הכי נמוך.

מה האור הכי נמוך?

נצח.

אבל באיזה לבוש הוא יקבל את זה?

בש"ת דנצח.

איזה ספירה מז"א תקבל את האור הזה?

מצד הכלים הכלים העליונים נגדלים תחילה

אז זה יהיה בחינת אורות.

וז"א זה יהיה בחינת כלים.

ונה"י דתבונה יהיה לבושי מוחין.

אז זה מה שקורה בשנה הג'.

אור הנצח שהעליון נותן לתחתון שמתלבש בלבוש מוחין של ש"ת דנצח מתקבל בספירת בכלי של חכמה של ז"א.

בשנה הרביעית מתחיל להיכנס גם האור של קו שמאל.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 20 חלק יב\תמונה שיעור 20 חלק יב a.jpg

האור של קו שמאל זה מצד האורות.

מה זה יהיה פה?

לבושי מוחין.

מה זה יהיה פה?

כלים.

שימו לב כשנדבר על ההשקפה אנחנו נצטרך לראות שמלמעלה מקבלים לא רק את התענוג אלא גם את צורת ההגיון ואני צריך גם כלי להכיל את זה בתוכי.

אז בשנה הרביעית אור ההוד שהעליון נותן לי כי מצד העליונים מצד האורות האורות התחתונים ניתנים תחילה.

באיזה כלי הוא נותן לי?

בכלי של בינה כי זה הכלי הגבוה של ז"א בקו שמאל.

אבל הוא צריך איזה שהוא הגיון.

עם איזה הגיון אני אקבל את זה?

צריך הגיון של קדושה.

אבל גם בהגיון של קדושה יש הרבה סוגים של הגיון.

אז הוא יקבל את זה בהגיון שנקרא ש"ת דהוד.

מה כל אחד מההגיונות האלה צריכים לדבר.

אז זה התקבל בהארה הזאת.

סיכום בנקודות:

  • מהעליון ניתן לתחתון גם אורות וגם לבושי מוחין והם ניתנים לכלים של התחתון.

  • עד ב' שנים מקבל את הצ' דצ' דצלם שבו הוא מקבל רק נ"ר דרוח.

  • את הל"ם דצ' דצלם שהם הג"ר דרוח מקבל משנה הג' עד שנה הט'.

  • כל אור שניתן מהעליון לתחתון מתקבל בלבוש מוחין לכלי של התחתון.

  • מעתה אנו מתחילים ללמוד בכל אחד מהשנים מהשנה הג' עד שנה הט' איזה אור מתקבל באיזה לבוש ולאיזה כלי.

  • בשנה הג' מתקבל אור הנצח בלבוש מוחין של ש"ת דנצח לכלי של חכמה של ז"א.

  • בשנה הד' מתקבל אור ההוד בלבוש מוחין של ש"ת דהוד לכלי דבינה דז"א.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

 

 

 

קכ) עכשיו אנחנו רוצים קצת לדבר על הצלם הזה כי זה מה שניתן לזא מאמא מתבונה הג'.

וזה פרצוף דק שהוא לא ממש הפרצוף עצמו והוא גם לא העליון הוא משהו ביניים. זה נקרא צלם. שהוא בעל י"ס גמורות יש לו ראש גוף.

הצלם עצמו מתחלק לם' ל' צ'. ורק מהצ' דצלם ניתנת הארה לתחתון. והצ' דצלם הזאת של תבונה ג' של העליון רק ממנה ניתנת ההארה לתחתון.

והצ' דצלם הזה וזה בחינת נה"י של העליון שניתן לתחתון. ואת הנה"י הזה של הצ' דצלם שיש לו גם ם' ל' צ' אותו אנחנו רוצים ללמוד.

שהצ' דצלם הזה שניתן לתחתון הוא מצד התנה"י של העליון מת"ת ומטה ואנחנו רוצים עכשיו ללמוד על אותם נה"י שניתנים לתחתון.

מי זה הנה"י האלה?

איך הם משתלבים בתחתון?

מה ניתן בכל מדרגה ומדרגה?

כי הנה"י האלה הם ע"ס אז אנחנו רוצים ללמוד איך הם ניתנים לתחתון.

קכא) מה הוא רוצה לספר לנו?

השאלה היא איך משלימים נה"י דתבונה ט"ס דז"א?

אז הוא אומר

מה הבעיה כשאנחנו עוברים מקטנות לגדלות?

בקטנות היה לנו רק חג"ת נה"י מצד האורות ובגדלות יש לנו חב"ד חג"ת נה"י

אז למדנו אם ניקח רק את קו ימין.

אז למדנו שבקו ימין

איך הנצח הזה שבה יש גם הוד ויסוד.

אז הנצח עצמו איך הוא הוא משלים את חסד ונצח להיות חכמה חסד ונצח חח"ן

אותו דבר נשאל מצד ההוד איך ההוד משלים את הגבורה וההוד להיות מה?

​​ להיות בינה גבורה והוד. במקום רק להיות כמו בימין רק חסד ונצח מה קו שמאל צריך גם

נעשה כך שיהיה יותר ברור

יש לנו נצח הוד ויסוד. לכל אחד מהם יש שלוש בחינות.

עכשיו הם צריכים להשלים לנו את הז"א.

כל אלה באים תבונה הג' מאמא. הם צריכים לבוא לטובת הז"א. הם צריכים בעצם להשלים את הז"א.

מתי הם צריכים להתחיל להשלים אותו?

כשהוא עובר מב' שנים ויום אחד למצב של גדלות אז הוא צריך להשתלם

אז איך הוא ישתלם בגדלות זאת השאלה

מה יש לו במצב קטנות?

רק נפש רוח דרוח.

במצב קטנות איזה כלים יש לז"א?

רק חג"ת נה"י.

אז יש לו חסד גבורה נצח הוד. ניקח בינתיים רק ימין ושמאל.

אז יש לו רק חסד וגבורה.

בחסד יש לו שלוש בחינות ובנצח יש לו שלוש בחינות.

בגבורה יש לו שלוש בחינות ובהוד יש לו שלוש בחינות.

הוא רוצה לעבור ממצב שזה ב' שנים והוא רוצה להתחיל לגדול אז הוא צריך לגדול כדי להיות מב' שנים עד הט' שנים הוא צריך לעשות מעבר.

מה המעבר שהוא עושה מב' שנים לט' שנים מעבר מקטנות לגדלות

אז אני לא יכול שיהיה לי רק חסד וגבורה. אני צריך שיהיה לי חכמה חסד ונצח בקו ימין.

ובקו שמאל אני צריך בינה גבורה והוד.

שזה המצב מב' עד ט' שנים וזה מצב עד ב' שנים.

יש כמובן קו אמצעי אבל זה יסבך לנו את הציור אז אני לא מצייר אותו.

ב' הבחינות העליונות של החסד הם ניתנו לחכמה.

ש"ת דחסד וש"ע דנצח נתנו לחסד.

ב' ש"ת של הנצח נתנו לנצח.

אבל זה לא מספיק לו יש לו רק שני חלקים.

אז הוא צריך לקבל מהנצח העליון הוא צריך לקבל לחכמה חסד ונצח.

אז איך הוא יקבל מהנצח שהוא לבוש מוחין שהוא מצד הצלם שזה כמו גוף של הצלם או כל הע"ס של הצלם שנמצאים בנצח הוד יסוד הם צריכים להינתן לחכמה חסד ונצח.

אז מהנצח שהוא קו ימין ניתן לחסד והנצח.

אז עכשיו הוא רוצה להסביר לנו איך זה ניתן.

באיזה אופן ניתן מהבחינה הזאת שהיא תבונה הג' לז"א שהוא בב' שנים. בב' שנים בשני המקומות האלה. כדי לבוא מב' שנים לט' שנים.

כל שנה הוא מקבל משהו הוא מקבל משהו בשנה השלישית משהו בשנה הרביעית וכן הלאה עד ט' שנים.

וזה אנחנו רוצים ללמוד מה הוא מקבל.

 

םצלם

או"א

 

לצלם

ישסו"ת

עליון

דעת

 

צ םצל

 

ו"ק=צ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

עד ב' שנים

תחתון (ז"א)

ג"ר=םל

עד ט' שנים

 


סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 20 |אלף קס"ה-קס"ו| הדף היומי

1. מהעליון ניתן לתחתון גם אורות וגם לבושי מוחין. והם ניתנים לכלים של התחתון.

2. עד ב' שנים מקבל את הצ' דצ' דצלם שבו הוא מקבל רק נפש רוח דרוח.

3. את הל-מ' ד-צ' דצלם שהם הג"ר דרוח מקבל משנה הג' עד שנה הט'.

4. כל אור שניתן מהעליון לתחתון מתקבל בלבוש מוחין לכלי של התחתון.

5. מעתה אנו מתחילים ללמוד בכל אחת מהשנים מהשנה הג' עד שנה הט' איזה אור מתקבל באיזה לבוש ולאיזה כלי.

6. בשנה הג' מתקבל אור הנצח בלבוש מוחין של שליש תחתון דנצח לכלי של חכמה של ז"א.

7. בשנה הד' מתקבל אור ההוד בלבוש מוחין של שליש תחתון דהוד לכלי דבינה דז"א.

אין תגובות

להגיב