תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 21 |אלף קס"ז-קס"ח| הדף היומי


סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 21| עמודים אלף קס"ז-קס"ח | הדף היומי

מה למדנו היום?

היום למדנו על ההתפתחות והכניסה של האורות מגיל ג' עד גיל עשר. עד גיל י'.

וכדי להבין את זה אנחנו מבינים שיש התפתחות לאדם וההתפתחות היא שהוא צריך לחדש צורה.

מספר חידושי צורה.

עכשיו צריכים לראות העליון עשה זיווג לצורך התחתון והוא נותן לו את האור מלובש.

התחתון צריך לעבד את זה.

נתתי לך תפוח אם אתה תיקח אותו ותבלע אותו ככה ולא תלעס אותו לא תחוש את הטעם שאני שמתי בתפוח שנתתי לך.

נתתי לך רעיון ואתה לא הצלחת לעבד אותו לא יהיה לך את האור מאותו רעיון שנתתי לך.

אז פה תבונה הג' נתנה אור. כל אור שהיא נתנה הוא בא עם לבוש.

והתחתון שהוא ז"א שעליו מדובר הוא צריך להיות יכול להיות לקבל את האור הזה.

כשאנחנו אומרים שהוא מקבל את האור זאת אומרת שהוא עשה בעצמו איזה שהוא זיווג עם האור. בנה כלי לקבל את האור.

ידע לפרום את הכלי הזה ואז הוא הצליח לברור אותו מהלבוש או לחבר את הלבוש ללבוש דומה ללבוש שנתנו לו מלמעלה ואז הוא יוכל להיצמד לאור הזה.

שע"י ההצמדות לכלי כמו שנתן לו העליון להגיון שנתן לו העליון אז הוא יוכל לקבל את האור הזה.

עוד פעם אני אגיד את זה. אני לא לגמרי הבנתי מה אני אמרתי.

אם הרב שלי בא ואומר לי להבין משהו. הוא רוצה לתת איזה שהיא דעת. במקרה הזה הוא רוצה לתת לי את כל הג"ר דרוח אבל הוא אומר בוא אני אתן לך את זה בשלבים.

בשלב הראשון הוא רוצה לתת לי את ההארה בשנה הג' הוא אומר לי אני רוצה לתת לך את ההארה של הנפש זאת אומרת של הקיום הרוחני שלך בוא תתחיל לקבל את הקיום הרוחני שלך.

הקיום הרוחני שלך מתחיל בקו ימין.

שבנפש הזאת שאני רוצה לתת לך שהיא נקראת הקיום של הרוחניות שלך. של גדלות הרוחניות שלך. לא של הקיום הרוחני. של הקיום של גדלות הרוחניות שלך.

לא שהיא באה אליך ממילא כי אתה יהודי. כי היית בסביבה כזאת. כי נתנו לך את זה מלמעלה. כי זה עוד קשור לעיבור הראשון שלך שנולדת כיהודי. לכל יהודי יש רוחניות. זה לא רוחניות שהדלקת נרות שבת.

איזה רוחניות זאת?

שהתחלת לעשות תנועה לגדלות הרוחניות שלך שזה נקרא ג"ר דרוח אז יש שאתה מקבע את עצמך להיות בגדלות הרוחניות.

מה זה העיבור של גדלות הרוחניות איך הוא נקרא?

נה"י. נפש. והנפש נקראת נה"י.

אז זה האור הזה עכשיו אני צריך לעשות איזה שהיא תנועה.

מה אני צריך לעשות כדי להסכים לקנות את גדלות הרוחניות הזאת?

להתעבר. אני מוכן להתעבר בגדלות הזאת. ההתעברות הזאת מצריכה ממני תנועה שונה מהרגילות שלי.

ועכשיו כשאני בא להתחבר ואני אומר לו אני ז"א יש לי פה כלי.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 21 חלק יב\תמונה שיעור 21 חלק יב c.jpg

הכלי הראשון שלי איך הוא נקרא?

הכלי הראשון שלי נקרא חב"ד. חכמה בינה ודעת.

עכשיו אני רוצה לקבל בו נפש. העליון אומר לי אין בעיה אני אתן לך את האור.

איזה אור אני רוצה לתת לך?

אני אתן לך את אור הנפש.

אור הנפש בא גם בג' קוים.

אבל אומר רק רגע רק רגע אם זה נפש אז קו אמצעי אני לאיכול לתת לך כי באור הנפש זה כמו עיבור בעיבור אין קו אמצעי.

אז אני אתן לך רק את הב' קוים בינתיים. את זה אני לא אתן לך כי אתה לא יכול לעשות מצד עצמך אז לך אין קו אמצעי אז את קו אמצעי אני לאיכול לתת לך כרגע.

אז אני אתן לך רק את ב' הקוים באור הנפש.

שאיך הם נקראים?

נצח והוד.

אז בשנה השלישית אני אתן לך את הנצח. בשנה הרביעית אני אתן לך את הוד.

אבל איך אני אתן לך אותה?

אני אתן לך אותה עם לבוש.

ללבוש הזה איך נקרא?

שליש תחתון של נצח. זה נקרא שליש תחתון של הוד.

אומר אתה רוצה את זה?

אומר כן.

אוקי אם אתה רוצה את זה אתה צריך לעשות עליו זיווג דהכאה.

כשהאור יגיע מה אתה תעשה?

כשהאור יגיע אליך אתה תדחה אותו ותייצר אתה בעצמך כלי כזה כמו שליש תחתון דנצח שליש תחתון דהוד אז אני אוכל לתת לך את האור הזה שיגיע לפה.

אתה צריך לבנות כלי כמו זה.

זאת אומרת מה זה השליש הזה?

זה הגיון.

הגיון של העליון.

אם אתה מסוגל להתחקות על ההגיון של העליון אתה תקבל גם את האור שהעליון נתן לך.

מה זה להתחקות?

אתה צריך ללמוד את ההגיון של העליון לא את ההגיון שלך.

אתה רוצה ללמוד רוחניות תתחיל ללמוד הגיונות רוחניים.

מה זה הגיון?

הגיון זה חוקים כמו חוקי הלוגיקה ככה יש חוקים רוחניים.

איזה למשל חוקים רוחניים?

אין העדר ברוחני למשל.

איזה עוד חוק ברוחני?

​​ אין מקצת נוהג ברוחני.

איזה עוד חוקים?

הופכיות כלים ואורות.

כל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת מה שבא מלמטה בא לאט לאט וכן הלאה.

יש לנו חוקים ברוחניות שאנחנו לומדים אותם בתע"ס. אתה רוצה לקבל רוחניות אתה לא יכול בלי חוקים רוחניים. אתה לא יכול לקבל מחוקים גשמיים דברים רוחניים.

אז כשהרב שלי מלמד אותי משהו אני לא אומר לו רגע בוא נראה אם זה נכון להגיון שלי.

זרוק את ההגיון שלך. אם אתה לא תקבל את ההגיון של ההעליון שלך אתה רוצה ללמוד דבר רוחני בהגיון גשמי אתה לא תלמד אותו.

אז ז"א צריך את ההגיון כדי לקבל את החכמה הזו ובאמת הוא מקבל בהתחלה את אור הנצח בחכמה ואת אור ההוד. זה בשנה השלישית וזה בשנה הרביעית.

ולדעת הוא לא מקבל בהתחלה כלום.

אח"כ הוא בא לקבל אחרי הנפש הוא בא לקבל את הרוח.

מי זה הרוח?

אור החג"ת.

אז העליון אומר לו אוקי.

אני רוצה לא רק לתת לך להיות קיים בגדלות הרוחנית אלא אני רוצה לתת לך גם שאתה יכול לעשות תנועה מצד עצמך שזה נקרא רוח בגדלות הרוחנית שלך.

זה לא אומר שאתה תהיה לך איזה שהיא השגות עליונות אתה רק תוכל לנוע ברוח שהוא עדיין שייך לעליון הרוח הזה זה לא ממש שלך. וזה נקרא שאתה מקבל את הרוח של הג"ר דרוח.

איך קוראים לרוח של הג"ר דרוח בג' קוים?

חג"ת.

אז עכשיו אתה בא לקבל את האור שנקרא רוח דג"ר דרוח.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 21 חלק יב\תמונה שיעור 21 חלק יב b.jpg

שאיך הוא נקרא?

חסד.

ופה?

גבורה.

ופה?

ת"ת.

יש לו גם בתחתית הת"ת את העטרה. עטרת היסוד.

אז הוא אומר אוקי איך אתה תיתן לי אותם?

הוא אומר לי אני אתן לך אותם כמובן עם לבושים עם הגיון אני לא יכול לתת לך רק את האור בלי לבוש.

אז אני אתן לך אותו עם לבוש.

איזה לבוש אתה תיתן לי?

אני אתן לך ג' לבושים.

הפעם בגלל שזה כבר רוח וזה לא רק נפש אז זה לא רק עובר.

אז אתה יכול גם מצד עצמך ליצר תנועה.

אתה רוצה לקבל את זה בז"א?

איפה?

יש לך חכמה בינה ודעת חסד גבורה ת"ת נצח הוד יסוד.

עכשיו אתה רוצה לקבל אותם. אתה יכול לקבל אותם אבל אתה צריך לעשות עבודה.

אתה צריך שיהיה גם לעשות זיווג דהכאה ושיהיה לך פה לקבל את ההגיון של העליון.

אבל היה לך פה כבר הגיון אז אתה תוריד אותו לפה לגבורה עם אותו אור שקיבלת קודם ואת החסד את תקבל עכשיו בחכמה כי מתחילים עם קו ימין אז את האור הזה תקבל פה.

באיזה שנה זה יהיה?

שנה חמישית.

את האור הזה של הגבורה תקבל בבינה ומה שהיה בבינה קודם ירד לפה.

אז פה איזה אור יהיה לי?

הוד.

ופה יהיה לי אור הגבורה.

באיזה שנה?

שש.

שנה חמש אני מקבל פה איזה אור?

חסד.

מה קיבלתי בחסד של הכלי של החסד פה?

אור הנצח.

אבל עכשיו בשנה השביעית אני מקבל את האור של הת"ת ואת האור של עטרת היסוד אני מקבל אפילו ביום הראשון אני מקבל אותו פה בדעת.

וזה את האור הזה שאני מקבל בדעת של ז"א עם ההגיון של העליון אני מקבל אותו פה בדעת וזה נקרא השעה השביעית שזה גיל הפעוטות שכבר מתחיל לקבל לדעת.

הדעת כבר מקבלת אור.

וזה מתחילה להיות שמחה גדולה בבחינת הדעת יש כבר איזה שהיא דעת שהרוחניות שלך הג"ר דרוח שלך. יש לך כבר איזה שהיא, יכולה להתחיל להיות לך קצת קצת עמדה עצמית.

אפשר להגיד שזה בעצם הבנה השגה הילד מתחיל להבין שיש צד רוחני?

לא שיש צד רוחני. שיש גדלות רוחנית. לא רק קיום רוחני. הוא לא אומר יש בורא יש נשמה אלא הוא מרגיש שיש. הוא גם יודע שיש גדלות למקום הזה יש הארה גדולה למקום הזה. הוא לא מרגיש את האור אבל הוא מרגיש כבר שיש קיום לגדלות הרוחנית הזה והוא יכול להיות שותף לו מצד עצמו הוא יכול לעשות בו תנועה רק במטלטלין.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 21 חלק יב\תמונה שיעור 21 חלק יב a.jpg

ואח"כ מגיעה השנה שהשמינית התשיעית והעשירית.

ובשנה השמינית כמובן מתחילים לקבל את החכמה בינה ודעת.

שחכמה בינה ודעת מתקבלים בלבושים העליונים של נצח הוד ושליש עליון דיסוד

איפה הם מתקבלים?

בחכמה בינה ודעת של ז"א.

לפי הסדר שנה שמינית תשיעית ועשירית.

ואז במצב הזה של השנה העשירית כבר קיבל את כל אור הנשמה שנקרא ג"ר של ג"ר דרוח והדעת כל כלי מקבל את הכלי שלו.

בגלל שזה ז"א זה מדרגת הרוח מקבל את זה למעלה מחזה ולכן מקבל עד שליש עליון של ת"ת.

זה מה שלמדנו היום. בעצם למדנו איך מגיל שלוש עד גיל עשר מקבל את כל הג"ר דרוח עם הלבושי מוחין.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור הקודם למדנו על כניסת אור נצח הוד בשנה השלישית והרביעית של ז"א.

  • בשיעור זה אנו לומדים על כניסת האורות של ג"ר דרוח עם לבושי מוחין לז"א מהשנה החמישית עד העשירית.

  • כל אור שמתקבל מהעליון לתחתון מתקבל עם לבוש מוחין ותמיד בכלי הגבוה של התחתון.

  • כשמתקבל אור נוסף שהוא גבוה יותר הוא גם מתקבל בכלי העליון של התחתון שהוא מפנה את האור שקיבל קודם לכלי יותר נמוך וכן הלאה שהוא סוד הופכיות כלים ואורות.

  • בשנה החמישית והשישית מקבל את האורות חסד וגבורה בלבושי המוחין של שליש אמצעי של נצח והוד בכלים של חכמה ובינה של ז"א כאשר האורות שהיו שם שהם נצח והוד יורדים לחסד וגבורה של ז"א.

  • השנה השביעית היא מיוחדת וכבר ביום הראשון של השנה השביעית מתקבל אור של עטרת היסוד בכלי של הדעת והוא נקרא גיל הפעוטות עונת הפעוטות. היות ומתחילה להיות דעת לרוחניות של התחתון.

  • בשנים שמינית תשיעית ועשירית מקבל את אור חכמה בינה ודעת עם לבושי המוחין של שליש עליון דנה"י בכלים של חב"ד דז"א כאשר האורות שהיו שם שהם חג"ת יורדים למקום חג"ת של ז"א והאורות נצח הוד שהיו בחסד גבורה יורדים לנצח הוד.

  • לאחר שגמר לקבל את כל הג"ר דרוח כדי להתחיל לקבל את אור הנשמה צריך לעשות זיווג חדש הנקרא גם עיבור ג' וליתר דיוק צריך לומר שהוא זיווג ב' של עיבור ב'.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 21 |אלף קס"ז-קס"ח| הדף היומי
תע"ס חלק יב' עמודים אלף קסז-קסח – שיעור 21
1. בשיעור הקודם למדנו על כניסת אור נצח הוד בשנה השלישית והרביעית של זעיר אנפין.
2. בשיעור זה אנו לומדים על כניסת האורות של ג"ר דרוח עם לבושי מוחין לז"א מהשנה החמישית עד העשירית.
3. כל אור שמתקבל מהעליון לתחתון מתקבל עם לבוש מוחין ותמיד בכלי הגבוה של התחתון.
4. שמתקבל אור נוסף שהוא גבוה יותר הוא גם מתקבל בכלי העליון של התחתון שהוא מפנה את האור שקיבל קודם לכלי יותר נמוך וכן הלאה, שהוא סוד הופכיות כלים ואורות.
5. בשנה החמישית והשישית מקבל את האורות חסד וגבורה בלבושי המוחין של שליש אמצעי של נצח והוד בכלים של חכמה ובינה של זעיר אנפין כאשר האורות שהיו שמה שהם נצח והוד יורדים לחסד וגבורה של ז"א.
6. השנה השביעית היא מיוחדת וכבר ביום הראשון של השנה השביעית מתקבל אור של עטרת היסוד בכלי של הדעת והוא נקרא גיל עונת הפעותות, היות ומתחילה להיות דעת לרוחניות של התחתון.
7. בשנים שמיני תשיעי ועשירי מקבל את אור חכמה בינה ודעת עם לבושי המוחין של שליש עליון דנה"י בכלים של חב"ד דז"א כאשר האורות שהיו שמה שהם חג"ת יורדים למקום חג"ת והאורות נצח הוד שהיו בחסד גבורה יורדים לנצח הוד.
8. לאחר שגמר לקבל את כל הג"ר דרוח כדי להתחיל לקבל את אור הנשמה צריך לעשות זיווג חדש הנקרא גם עיבור ג' או ליתר דיוק צריך לומר שהוא זיווג ב' של עיבור ב'.

אין תגובות

להגיב