סיכום: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 26 |אלף קע"ז-קע"ח הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 26| אלף קע"ז-קע"ח | הדף היומי

למדנו בשיעור הקודם ואנחנו ממשיכים בשיעור הזה ללמוד את התהליך של לילה ויום.

תהליך של לילה ויום.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 26 חלק יב\תמונה שיעור 26 חלק יב a.jpg

מה מפריד בין הלילה ויום?

הנץ החמה.

בלילה יש לנו שני שלבים:

מחצות לילה שמתקדם עד הנץ החמה.

במקום שלפני חצות לילה זה הזמן להשלמת כלים.

שמי עושה את הזיווג הזה?

או"א.

איך אנחנו מצטרפים לזיווג הזה?

אנחנו אומרים לפני השינה לפני חצות לילה ק"ש שעל המיטה.

למה הוא נועד?

להשלמת כלים.

מי עושה את הזיווג הזה?

זו"ן.

כדי להצטרף להשלמת כלים של או"א.

מה עושים מחצות לילה עד הנץ החמה?

בוא נראה פה עוד זמן.

עלות השחר.

מה עושים פה בזמן הזה?

לימוד תורה.

למה נועד הלימוד תורה?

אמונה לכלים.

דומה לסוכות לצילה דמהימנותא. נותנים אמונה לכלים. זה הלימוד תורה מחצות הלילה עד עלות השחר.

מעלות השחר עד הנץ החמה כדאי להמשיך ללמוד או יש כאלה שפה מתחילים תפילה.

מתחילים שזה כמו הכנה לתפילה.

אז פה עושים הכנה לתפילה.

הכנה לאיזה תפילה?

הכנה לתפילה שתפילה נקראת תפילת ​​ 18 זה תפילה תפילת עמידה.

כל מה שאומרים לפני כן קורבנות מזמורים זה עוד לא התפילה.

התפילה עצמה היא תפילת 18 ואז אומרים פה בדיוק לפני עלות השחר לפני הנץ ק"ש של יוצר שלצורך מה זה?

בקשה לקבלת אורות ואז תפילת עמידה שגם בתפילת עמידה יש שלבים.

ובשים שלום זה נקרא קבלת אורות.

זה התכלית של כל השלבים.

עכשיו אם התפללנו אחרי הנץ החמה אז צריך גם עוד ק"ש.

איזה ק"ש?

ק"ש קורבנות.

מה עושה ק"ש דקורבנות?

התעוררות של ק"ש.

איזה?

שעל המיטה.

שזה לצורך השלמת כלים.

אח"כ מגיע

כן רצית להגיד משהו?

כבר היה השלמת כלים של זו"ן ואו"א אז למה פה צריך עוד פעם?

בגלל שבהנץ החמה הסתלק האור הזה.

כי הכלים שייכים ללילה. הגיע הנץ החמה הגיע היום אומר די עכשיו באים לתת את האורות נגמר הזמן שבו מתעסקים ברצונות שלך עכשיו באים לקבל את האורות.

מגיע זמן מנחה.

ויש פה שאלה:

אם מנחה יש גם תפילת 18

מה התפקיד של תפילת מנחה?

קבלת אורות. רק ו"ק. ופה אנחנו אומרים הערה:

מה ההערה?

אין צורך בק"ש.

למה?

נשארים אורות משחרית. רק ו"ק.

אין צורך בק"ש לבקשת אורות.

לאחר מכן מגיע זמן ערבית. פה צריך כבר ק"ש.

למה?

כי נסתלקו כל האורות. אז צריך ק"ש להתחדשות.

למה נועדה ק"ש זו?

לבקשת אורות.

האור של השלמת כלים עדיין נשאר. אז בערבית הק"ש של הקורבנות עדיין היא נמשכת. נשאר אור של השלמת כלים.

לכן צריך רק ק"ש אחת. לא צריך גם ק"ש להשלמת כלים כי אור של השלמת כלים נשאר אבל נסתלקו כל האורות המתלבשים בכלים.

אז זה הסדר של היום.

הגיע ערבית.

מה עושים אח"כ?

הולכים לישון.

אחרי ערבית לישון.

לישון חוזר לפה לק"ש שעל המיטה.

ואז עוד יום. כל מי שקונה את הסדר המוחין בצורה נכונה במשך היום יכול אח"כ לבוא לנקודה הפנימית שלו והוא יהיה בא ביום.

אם יהיו לו הרבה ימים כאלו הרבה גילוים כאלה הוא יקרא בא בימים.

יש כאלה לא באים בימים.

מה זאת אומרת לא באים בימים?

לא באים עם הגילוי של כל יום ויום שהשיגו בתפילה.

תפילה זה לא רק תפילת 18

תפילה זה כל פעם שאדם בא למפגש עם החיים יש לו את כל הסדר הזה.

סדר שצריך האדם התעוררות לרצות. התעוררות של הנפש שלו שיהיה לו השתוקקות.

אבל הוא צריך לתקן את השתוקקות הזאת הוא צריך לתקן אותה ע"י לימוד תורה בלילה. כי ההשתוקקות זה הזמן שאין לי. אבל אני צריך להיות חשוף לזה שאין לי.

אז אני צריך ק"ש כדי לעורר ולראות מה אין לי והזמן הזה צריך אור אם אני אין לי הארה אני לא יודע מה חסר לי.

לכן צריך את ההארה שנקראת אור להשלמת כלים.

ואני צריך להיזהר כשאני מגלה מה חסר לי.

אני חייב לסדר את האמונה במקום הזה לכן צריך את הלילה זה נקרא ק"ש שעל המיטה.

כשאתה בפישוט ידיים ורגלים שלא מוצא ידיך ורגליך בבית המדרש.

בשביל מה באתי לעולם?

מה אני רוצה בעצם?

פה אתה צריך לעורר את החסרונות.

לא את החסרונות במה אני לא טוב.

את החסרונות מה אני רוצה.

אתה יודע מה אתה רוצה מהחיים או לא ?

אתה יודע בשביל מה אתה חי?

אתה יודע ​​ מי אתה?

מה התפקיד שלך?

אתה צריך לעורר את זה.

ולפעמים הק"ש שעל המיטה לוקחת כמה שנים.

אבל אחרי שעוררת מי אתה ומה אתה רוצה מה התפקיד שלך.

אז תתחיל לשים אמונה בזה. אמונה שזה קשור לקב"ה.

אתה לא באת לפה רק כמו נמרוד הרשע ובונה מגדל בבל רק לרצונות הפרטים שלך.

אז תראו איזה יופי זה.

סדר של כל יום כזה יכול להיות סדר של כל החיים של האדם ויכול להיות כל מפגש שלו עם החיים.

כמה התורה שלנו מתוקה כמה היא מראה לנו את הסדר של איך הנפש בנויה איך חוקי הנפש בנויים.

סיכום בנקודות:

  • ק"ש שעל המיטה נועדה לצורך השלמת כלים שנעשית ע"י או"א ואנו בק"ש זו מכינים את הנשמה בעת השינה להצטרפות לזיווג הזה.

  • לימוד תורה לאחר חצות לילה נועד לתת צורה של אמונה להשתוקקויות שקיבלנו ע"י ק"ש שעל המיטה.

  • קריאת שמע של יוצר כאשר היא באה לפני הנץ החמה אם האדם הוא חסיד קדוש אינו צריך לומר ק"ש דקורבנות ואז הוא מסמיך את תפילת עמידה מיד לאחר הנץ החמה וק"ש דיוצר לפני הנץ החמה סמוך לה.

  • ק"ש דקורבנות נועדה להתעוררות של ק"ש שעל המיטה דהיינו לעורר את השלמת הכלים. הערה: האר"י הקדוש לא דילג על ק"ש זו גם אם התפלל בהנץ החמה.

  • בתפילת העמידה מקבל את המוחין.

  • במנחה למרות שהסתלקו המוחין לאחר גמר התפילה נשאר שיור מהם במשך כל היום ועל שיור זה שהוא ו"ק מקיים את תפילת מנחה ואין צורך בק"ש כי נשארים אורות משחרית אז אין צורך לבקש אותם שוב.

  • בערבית לאחר שקיעת החמה וצאת הכוכבים מסתלקים כל האורות שהשגנו בשחרית מצד התלבשות אורות בכלים ולכן צריך ק"ש כמו זו דיוצר כדי למשוך שוב אורות.

  • לאחר מכן הולכים לישון ואומרים ק"ש שעל המיטה ושוב מתחיל יום חדש וסדר חדש.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

חזרה

מה למדנו בשיעור הקודם?

בשיעור הקודם דיברנו על מה היא ק"ש. מה התפקיד שלה. ואמרנו שק"ש שעל המיטה היא נועדה להשלמת כלים שבא מהעליונים כנגד זיווג דנשיקין שהוא בא מאו"א.

אז יכול להיות שהאדם עצמו שהוא ז"א עושה את הק"ש?

מי צריך לעשות את הק"ש?

או"א.

אבל ז"א כשהוא הולך לישון הוא עושה ק"ש שעל המיטה.

מדוע הוא עושה ק"ש שעל מיטה?

מכיון שהוא רוצה להראות את הרצון שלו להצטרף לזיווג הזה.

של ​​ מי?

של או"א.

מתי או"א עושים את הזיווג הזה?

עד חצות. סמוך לחצות. לפני חצות.

לכן אומר ק"ש כדי שהוא נשמתו שעולה למעלה כשהוא ישן תצטרף לזיווג הזה.

וכשהוא מצטרף לזיווג הזה מה הוא מקבל איזה כוח?

כוח להשלמת כלים.

אז זה עושה האדם כשהולך לישון. לכן כשהולך לישון אם הוא הולך לישון אחרי חצות אז יגיד ק"ש או לא?

יגיד בלי ברכה.

למה בלי ברכה?

שלא תהיה ברכה לבטלה. כי או"א כבר גמרו. הם עשו את הזיווג שלהם. אז באמת צריך להגיד ק"ש שעל המיטה לפני חצות גם אם לא הולך לישון.

למה?

כדי להצטרף לזיווג הזה של או"א שעושים במקום הרוחני. כשהאדם ישן והוא צריך לישון וטוב לישון הנשמה שלו עולה ומצטרפת לזיווג העליון הזה של או"א שהוא זיווג להשלמת כלים.

אנחנו צריכים לזכור שבעולם הנקודים כשעלו למעלה לבקש השלמת כלים קיבלו יחד עם זה את האור ג"ר דחכמה ונשברו.

בעולם אצילות עשו תיקון שהגדלות ניתנת בשני שלבים:

שלב אחד מעלים את הכלים דהיינו בא אור ע"ב ס"ג ומעלה את האח"פ והשלב השני הוא לקבל אורות.

אז צריך לעשות ב' ביקושים:

ביקוש אחד וזיווג להשלמת כלים וזיווג שני לקבלת אורות.

הק"ש היא הכנה. הכנה לקראת אותו דבר. אז הק"ש שעל המיטה היא הכנה לקראת הזיווג לצורך השלמת כלים שעושים אותם או"א זיווג דנשיקין. זיווג חיך וגרון. קראנו לזה בכל מיני שמות.

שימו לב דבר מאד יפה שאת ההשלמת הכלים את הרצונות הגדולים שעולים לנו אנחנו מקבלים בצורה פנימית לא בצורה חיצונית.

אחרי שקיבלנו בחצות לילה אנחנו קמים בלילה ללמוד תורה מחצות.

למה קמים בלילה ללמוד תורה?

כי אם יש לי כבר רצונות גדולים אז אני צריך לתת להם אמונה כי איך אני אצרף אותם בלי אמונה לקו ימין?

איך אני אקבל בהם את אור אם אין בהם השלמת כלים של אמונה?

אין להם צורה של אמונה לכן קמים בלילה ללמוד את פנימיות התורה.

מה קורה בהנץ החמה?

הכוח הזה מסתלק.

אז בשביל מה עשית אותו?

אומר ובכל זאת שיעורים נשארים ממנו אבל הוא מסתלק ​​ וצריך לעורר אותו מחדש.

איך אנחנו מעוררים אותו מחדש?

ק"ש שלפני הקורבנות.

האם צריך להגיד אותה את ק"ש שלפני הקורבנות?

​​ כן צריך לומר.

שאלו אתמול האם אפשר לדלג עליה אם מתפללים בהנץ החמה?

מה התשובה?

האר"י הקדוש נהג שלא.

חסידים מי שמחזיק את עצמו כחסיד אמיתי לא חייב. יכול לותר עליה.

אבל מי יכול להחזיק את עצמו כחסיד אמיתי?

אז נלמד את זה היום שהאר"י הקדוש אומר שלא מותרים על ק"ש. כך מעיד רח"ו שהאר"י הקדוש שהרי היה לומד בלילה גם ככה היה אומר ק"ש של קורבנות. את שני הפסוקים שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו אבל כמובן שצריך בזה כוונה גדולה.

אז בשביל מה באה קריאת שמע של קורבנות?

כדי לעורר יש לשונות גם לחדש את מה שקראנו ק"ש שעל המיטה והצטרפנו לזיווג להשלמת כלים.

אז כל הק"ש הזאת באה להשלמת כלים כי אמרנו שיש שני שלבים:

שלב אחד השלמת כלים. שלב שני קבלת אורות בכלים.

שלב שאני צריך קודם כל להיות רעב אח"כ לבוא לאכול אז אני צריך ללכת להביא את האוכל לאכול אבל קודם כל אני צריך להיות רעב.

קודם כל אני צריך להיות סקרן ואח"כ ללכת לבקש לקרוא את הדבר הזה והזה את זה ללמוד.

אז שלב שני זה זיווג לקבלת אורות.

מתי הוא הזיווג לקבלת אורות?

בשים שלום.

מהי ההכנה לצורך הזיווג הזה לקבלת האורות?

ק"ש דיוצר.

אז יש לנו ככה:

ק"ש שעל המיטה זה הכנה להצטרפות לזיווג שעושים או"א עם הנשמה בלילה ככל שתכוון יותר אתה תצטרף יותר.

הלימוד בלילה זה לתת לרצונות שקיבלת בהשלמת כלים לתת להם צורה של אמונה כמו שעושים בסוכות.

לא לבוא כבעל הבית. זה שלי.

ק"ש של קורבנות לחדש את ק"ש שעל המיטה את ההצטרפות להשלמת כלים.

ק"ש דיוצר הכנה לקראת לזיווג של קבלת אורות בכלים.

שים שלום הזיווג לקבלת אורות בכלים.

היום אנחנו רוצים קצת ללמוד מהי תפילת מנחה ולמה בתפילת מנחה הרי גם יש תפילת עמידה ושים שלום.

מה זה שים שלום?

זיווג לקבלת אורות.

אז מה צריך לפני כן?

צריך השלמת כלים.

אז למה אין ק"ש?

צריך הכנה לקראת הזיווג הזה.

הכנה זה העלאת ביקוש.

אז למה לא קוראים ק"ש במנחה?

לפחות ק"ש דיוצר.

שאלה שניה שנתעסק ​​ בה היום:

היא למה בערבית כן קוראים ק"ש?

מה התפקיד של ק"ש בערבית?

ואם יש לי ק"ש בערבית למה רק אחת למה לא שתיים?

למה לא אחת כנגד הקורבנות ואחת כנגד קבלת אורות?

ואם רוצים לקבל אורות בלילה רוצים לקבל אורות זה לא פחד מדין?

אז על זה אנחנו רוצים לדבר היום.

 

 


סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 26 |אלף קע"ז-קע"ח הדף היומי
1. קריאת שמע של המיטה נועדה לצורך השלמת כלים שנעשית על ידי או"א ואנו בקריאת שמע זו מכינים את הנשמה בעת השינה להצטרפות לזיווג הזה.
2. לימוד תורה לאחר חצות לילה נועד לתת צורה של אמונה להשתוקקויות שקיבלנו על ידי קריאת שמע שעל המיטה.
3. קריאת שמע של יוצר כאשר היא באה לפני הנץ החמה אם האדם הוא חסיד קדוש אינו צריך לומר קריאת שמע דקורבנות, ואז הוא מסמיך את תפילת עמידה מיד לאחר הנץ החמה וקריאת שמע דיוצר לפני הנץ החמה סמוך לה.
4. קריאת שמע דקורבנות נועדה להתעוררות של קריאת שמע שעל המיטה דהיינו לעורר את השלמת הכלים. הערה, הארי הקדוש לא דילג על קריאת שמע זו גם אם התפלל בהנץ החמה.
קריאת שמע דיוצר שאומרים לפני וסמוך לתפילת העמידה נועדה כהכנה לקבל אורות.
5. בתפילת העמידה מקבל את המוחין.
6. במנחה למרות שהסתלקו המוחין לאחר גמר התפילה נשאר שיור מהם במשך כל היום ועל שיעור זה שהוא ו"ק מקיים את תפילת מנחה. ואין צורך בקריאת שמע כי נשארים אורות משחרית.
7. בערבית לאחר שקיעת החמה וצאת הכוכבים מסתלקים כל האורות שהשגנו בשחרית מצד התלבשות אורות בכלים ולכן צריך קריאת שמע כמו זו דיוצר כדי למשוך שוב אורות.
8. לאחר מכן הולכים לישון ואומרים קריאה שמע שעל המיטה ושוב מתחיל יום חדש וסדר חדש.

אין תגובות

להגיב