תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 45 |אלף רט"ו-רט"ז הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 45| אלף רט"ו-רט"ז | הדף היומי

מה למדנו היום?

היום הזכרנו את מה שלמדנו בשיעור הקודם ונתנו פירוט כללי על הלימוד ואמרנו כך:

אמרנו שהבריאה כל הבריאה כולה זה דבר אחד והיא התחלקה הבריאה.

איך היא התחלקה?

אז אם יש לנו את עצמותו. נצייר עוד פעם.

אם יש לנו את עצמותו הוא מחוץ לבריאה. והוא יצר לנו בריאה.

עצמותו הוא ברא את הבריאה. הבריאה מתחלקת.

למה?

כתר מחשבת הבריאה. חכמה אינסוף הוא ושמו אחד. בינה בחירה ביתר דבקות ועולם הצמצום.

ז"א הוא עצמו מתחלק ומלכות גמר תיקון.

ככה מחולק ז"א זה מקום העבודה שלנו זה נקרא קו. זה מדרגת ז"א. מדרגת ז"א התחילה להיבנות.

איך היא נבנתה?

מעצם והתכללות: כתר חכמה בינה יצאו כגלגלתא ע"ב ס"ג כל זה רק התכללות.

בא ז"א שזה עצם שזה פרצוף ב"ן נקודים שזה עצם אבל שבירה.

אז יצא עוד פעם ז"א. מ"ה עולם אצילות.

תיקון של מה?

של העצם.

אבל הוא יצא הוא עצמו יצא בעצם והתכללות.

מה זה עצם והתכללות?

בשבירה עצמה יש קטנות פב"א ופב"פ.

יש ג' שלבים שהם נקראים חלוקה א' חלוקה ב' וחלוקה ג'.

התיקון בא גם לתקן אותם.

איך?

ז"א בא לתקן.

איך הוא יתקן?

חוץ מאשר השבירה יש בב"ן דנקודים יש ראש וגוף.

אז את הראש בא לתקן ז"א דאצילות ע"י ראש של אצילות לא מעניין אותנו כרגע.

אבל את הז"א. ז"א של עולם אצילות ז"א של אצילות בא לתקן את הקטנות פב"א ופב"פ.

איך הוא מתקן אותם?

אז הוא מתקן אותם ככה:

העיבור בא לתקן את הקטנות של עולם הנקודים.

מב' עד ט' בא לתקן את הפב"א.

מט' עד כ' בא לתקן את הפב"פ והוא לא מצליח לגמרי אז הוא הולך גם לתקן את זה בעולמות בי"ע שזה עוד לא למדנו.

אז הוא מתחלק לשתיים.

אחד בעולם אצילות והשתיים הולך לתקן בבי"ע ככה זה כל הסדר של התיקון.

כשנגמור יהיה גמר תיקון יהיה עוד פעם כמו שהייתה מחשבת הבריאה בבחינת לא הוא ושמו אחד אלא בבחינת הוא אחד ושמו אחד וזהו ואז נגמור הכל יהיה שמח יהיה לנו יופי יופי רק צריך לעבור קצת את השלבים האלה.

אוקי אז זה הבנו עכשיו בא ואמר לנו רק רגע כשאתה בא לתקן יש פנימיות וחיצוניות.

המושגים פנימיות וחיצוניות הם נוגעים לנשמה.

ובנשמה יש פנימיות וחיצוניות.

מה זאת אומרת?

אומר תראה כשאתה בא לתקן את הז"א שהוא העצם בעצם של כל הבריאה כולה שהוא צד הבריאה ז"א כשבאים לתקן אז יש ג' צורות שמדבר על פנימיות וחיצוניות

אבל מה הפנימיות והחיצוניות האמיתיים?

אומר ככה קטנות ופב"א כל זה חיצוניות.

והפב"פ זה פנימיות זה העיקר של חיצוניות ופנימיות.

יש עוד שתי צורות של פנימיות וחיצוניות שהוא לא ממש הוא מרחיב בהם קצת אבל אין טעם להתעכב בהם הרבה.