תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 49 |אלף רכ"ב-רכ"ג הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 49| אלף רכ"ג-רכ"ד | הדף היומי

בשיעור הזה הוא רוצה להרחיב לנו את הידיעה בעניין הדעת. למדנו בשיעור הקודם שבעיבור הוא חסר דעת. ביניקה יש לו כללות הדעת. במוחין יש לו את מוח הדעת.

אנחנו רוצים להבין את זה קצת יותר היום. להבין את זה בעוד הקשר. בהקשר של חכמה ובינה בכל אחד מהמצבים של עיבור יניקה ומוחין.

אז הוא אומר לנו שיש לנו שלושה מצבים:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 49 חלק יב\תמונה שיעור 49 חלק יב a.jpg

עיבור יניקה ומוחין. היום אנחנו רוצים לראות דווקא מה קורה לחכמה ובינה שבדעת.

אז הוא אומר בוא נראה מה קרה בעיבור ולפי זה נלמד אח"כ מה קורה ביניקה ובמוחין.

אומר מה קרה בעיבור?

בעיבור למדנו שכל פעם כשעושים זיווג בעולם אצילות שזה צד המ"ה אז מעלים משהו לתקן.

כי הרי בשביל מה בא עולם התיקון?

בשביל לתקן את מה שהיה בשבירה.

כי בשבירה יצא פעם ראשונה ז"א שהוא צריך לקבל את המוחין הוא כנגד הבריאה.

אז יצא ז"א ולא הצלחנו לקיים אותו. אז עכשיו אנחנו רוצים לקיים אותו ועושים את זה בשני שלבים:

קודם שלב התיקון. קודם כל אני אקבע אותו בעולם אצילות. אבל אז אני אצטרך לעשות לו משהו חדש אני לא יכול לעשות אותו דבר שעשיתי בעולם הנקודים.

אז אני לא יכול להוציא אותו קטן.

מה היה חסר לו בעולם הנקודים שבגלל זה ז"א נשבר בקטנות?

הקטנות שהצטרפה לגדלות נשברה מה היה חסר לו?

היה חסר לו תיקון קוים.

איך זה בעבודה?

אהבת חברים. לא חסר לו אני אמלוך.

אתה רוצה למלוך?

היה חסר לו אהבת חברים ואצלו הוא אמר אני אמלוך אומר בשביל מה אני צריך חברים מה אני לא יכול לבד אני מרגיש טוב לבד דווקא.

אז מה עשו בעולם אצילות?

עשו עיבור.

אז אומר היה תיקון בעיבור.

איזה תיקון?

בעיבור היה תיקון מיוחד שנקרא

החכמה עשתה תיקון שנקראת ל"ב נתיבות.

והבינה עשתה תיקון שנקראת נ' שערי בינה.

מה זה התיקון של ל"ב נתיבות?

התיקון של ל"ב נתיבות זה תיקון של הורדת לב האבן.

ההורדה של לב האבן שאי אפשר להשתמש בה זה אמר אי אפשר להשתמש במלכות כי יש בה סיגים.

אי אפשר לתקן אותה כרגע.

אז אני מקבלת על עצמי את אותה מלכות שהיא הפרטיות שהיא הרצון לקבל.

הלובן דאבא הוריד אותה.

איך הוא עשה את התיקון הזה?

הורדת לב האבן ע"י הארת הרפ"ח ניצוצין.

ממילא אם הוא מאיר רק את הרפ"ח אז לב האבן יורד.

אז זה התיקון של אבא.

באה מדרגה ואומרת אם אני רוצה שיהיה לי דעת אני צריכה עוביות לעשות עליה זיווג.

לקחת לי את לב האבן ומה זה לב האבן?

זה צד המלכות.

אז לכאורה הורדת לי את המלכות.

איך אפשר לעשות זיווג בלי מלכות בלי עוביות?

אז הוא אמר לה אל תדאגי אני יעשה לך תיקון חדש אני אתן לך עוביות אחרת.

איזה עוביות?

אז נ' שערי בינה באים ונותנים עוביות של צמצום ב' שזה נקרא מנצפ"ך דאמא.

מנצפ"ך זה חמש בחינות כפול עשר זה נקרא תיקון של נ' שערי בינה.

היא נותנת עוביות דהיינו מסכים של צמצום ב'.

מה זה נקרא מסך של צמצום ב' או עוביות של צמצום ב'?

ע"י מלכות שעלתה לבינה ולא מלכות במקומה. לא מלכות של צמצום א'.

זה נקרא מלכויות של צמצום ב' של יהודי וזה התיקון.

עכשיו כל התיקון הזה נעשה בעיבור.

אז כל זה שנעשה בעיבור כל התיקון הזה של החכמה ובינה זה מאפשר שיהיה לנו דעת.

איזה דעת יהיה לנו במצב הזה?

יהיה לנו רק במצב הזה בגלל ב' התיקונים האלה יהיה לנו דעת שהיא נקראת כללות הדעת בכוח. לא בפועל רק בכוח.

למה?

כי זה עוביות של שורש זה עיבור. אז יהיה לנו דעת רק כללות הדעת בכוח כשזה יתפשט למקום היניקה אז כללות הדעת תהיה לנו בפועל.

כללות הדעת תהיה בפועל זאת אומרת שאפשר כבר לפעול בגלל שזה עוביות דבחינה א' אז כוח העוביות לא מתפשט לגוף.

היות ואין התפשטות לגוף אז כוח של המסכים כוח העוביות שזה קו שמאל פועל רק כלפי מעלה.

למה?

כי ה"ת עדיין בבחינת עיניים אז העוביות פועלת רק ממטה למעלה.

במצב הזה יש לו רק כללות הדעת.

כללות הדעת אז מה יהיה ההבדל?

שפה זה בפועל ובמוחין מה קורה?

מה יהיה החידוש במוחין בגיל י"ג?

אומר בגיל י"ג כבר הה"ת תרד למטה והאח"פ האלה הם יעלו למעלה בסוד קו שמאל ואז יהיה לנו גו"ע ואח"פ שעלו למדרגה בבחינת שמאל וימין ואז העוביות במצב המוחין תוכל כבר לפעול ממעלה למטה.

כשהעוביות פועלת ממעלה למטה אז היא ממלא גם את החג"ת נה"י שהם החדרים והאכסדרין של הז"א.

ואז הדעת מתפשטת למטה וזה נקרא כבר מוח הדעת.

למה זה מוח הדעת?

כי יש לו כבר התפשטות למטה.

אז ביניקה אין התפשטות למטה כי זה רק עוביות דבחינה א'.

במוחין זה כבר עוביות דבחינה ב' או ג' או ד' שזה נראה בהמשך.

אבל יש לו כבר עוביות של בחינה ב' שזה עוביות ממשית אז יכול להתפשט ממעלה למטה.

זה מראה לנו את ההבדל בין חכמה לבינה.

איזה הבדלים אם כך ראינו בין חכמה לבינה? בוא נסכם אותם:

בעיבור נהיה לנו תיקון בבחינת שורש של ל"ב נתיבות ונ' שערי בינה.

ביניקה יש לנו כבר עוביות בפועל מה שלא היה לנו בעיבור מכיון שהוא משתמש כבר במסכים העצמיים שלו אז הוא קיבל את העוביות אבל העוביות הזאת נמצאת של קו שמאל רק בנקבי עיניים.

זאת אומרת שהחכמה יכולה לפעול עם הבינה רק ממטה למעלה.

ובמוחין החכמה ובינה כבר עושים ביניהם זיווג בסוד מוח הדעת ויכולים להתפשט ממעלה למטה כי יש כבר קו שמאל מעל למסך.

ואז אפשר להתפשט גם ממעלה למטה לסוד החג"ת והנה"י שזה מראה שזה מתפשט כבר לאיברים.

אז עד פה הבנו שכבר בעיבור יש לנו שורש לתיקון של להיות יהודי בפועל ממש.

למה?

כי יש לי את הל"ב נתיבות החכמה אבל שבאים עם נ' שערי בינה.

שנ' שערי בינה זה אומר מסכים של צמצום ב'.

מה זה מסך?

מסך זה המכונה בבית החרושת.

מה עושה המכונה בבית החרושת?

מוציאה מוצרים.

איזה מוצרים היא מוציאה?

מוצרים שבן אדם יכול להשתמש בהם.

לפני כן איזה מכונה הייתה?

מכונה לבהמות.

איזה מוצרים הייתה מוציאה?

מוצרים רק של תענוג עצמי. הייתה מוציא רק שעורים ולא חיטין. פה היא מוציאה חיטין גם.

אוקי. זה הנושא שלמדנו באור פנימי.

למעלה בעץ חיים בכתבי האר"י מה הוא מספר לנו עוד דבר?

אומר שבעיבור הוא נקרא אלם וביניקה הוא נקרא אלוהים ובמוחין הוא נקרא הויה.

ועל מה זה מרמז לנו?

ההבדל בין אלם אלוהים והויה?

שבאלם חסר לו את האותיות ה' וי'

למה?

כי מלכות עלתה לבינה עשתה תיקון.

הוא לא הסביר את זה אבל הסביר את זה במקום אחר שהם' שזה מלכות עלתה לבינה וה' י' ירדו ממנו והוא נשאר רק בבחינת אלם.

שמה זה אלם במצב העיבור?

אלם מאלוהים שזה הלבושי מוחין שלו.

שהוא בחינת אלם הוא לא יכול לדבר ודיבור זה הרי זיווג. אין לו דיבור.

בין ההגאים לבין הקול ז"א ומלכות אין לו דיבור הוא כמו אלם. זה המצב של עיבור שהוא לא יכול להוציא מהכוח אל הפועל את המחשבה.

כי המחשבה יוצאת ע"י זיווג מהכוח אל הפועל.

הוא אומר אני אלם אני לא מרגיש כלום.

אם אתה אלם ואתה לא יכול לבטא את מה שאתה מבין זאת אומרת שאתה רק בעיבור.

אם אתה רק בעיבור תבין את מקומך תהיה נתון לעליון בצורה מלאה.

אם אתה כבר יכול בכללות לומר את הדברים אבל לא בפירוט.

זאת אומרת אתה לא רואה את ההשלכות של זה אז אתה יכול לדבר בשם אלהים אבל זה רק בכללות.

למה?

כי אתה לא מכיר את הפנימיות של הדבר.

כי אם אתה יודע לדבר את זה רק את החיצוניות של הדבר אבל לא את ההויה שלו לא את הפנימיות שלו אז זה לא מתפשט ללב עדיין. זה לא מתפשט ללב ואפילו לנה"י שזה הכנה כבר למדרגה הבאה.

אתה לא באמת מוליד מזה עדיין אלא רק כשיש לך את הנקודה הפנימית וזה הראה לנו שיש גם הבדל בין עיבור יניקה מוחין ללבושי מוחין של אלם אלהים והויה.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור זה אנחנו מבקשים ללמוד את ההבדל בחכמה ובינה של המוחין בין עיבור יניקה ומוחין.

  • בעיבור החכמה עשתה תיקון של הורדת לב האבן ע"י הארת הרפ"ח ניצוצין והבינה נתנה מלכויות חדשות של צמצום ב' הנקראים נ' שערי בינה.

  • בעיבור היות והוא עוביות דשורש לכן יש לו את כללות הדעת רק בכוח כי אין שם עוביות בפועל כפי בחינת השורש.

  • במצב היניקה שיש כבר עוביות דבחינה א' אולם הה"ת נמצאת רק בנקבי עיניים פועלת העוביות ממטה למעלה לכן יש את כללות הדעת בפועל אולם היות והאח"פ שהוא הרצון נמצא למטה מהמסך אז אין התפשטות ממעלה למטה לכן זה רק בכללות בראש ולא בגוף.

  • במצב המוחין ישנו תיקון נוסף לחכמה ובינה שבהם ה"ת ירדה לפה ואח"פ עלו לזיווג בראש וזה אפשר להתפשטות הדעת ממעלה למטה גם לגוף דהיינו גם לפרטים ועל כן נקרא מוח הדעת.

  • אנו רואים הפרש גם בלבושי המוחין ובמוחין שיש בין עיבור ליניקה ומוחין באופן הבא:

  • ​​ בעיבור יש לו את לבושי המוחין של א' ל' ם' מאלהים בסוד שהעובר הוא אלם ואינו מדבר.

  • ביניקה המוחין שלו הם לבושי המוחין של שם אלהים שזה עדיין דין וחיצוניות לכן הידע שלו שנקרא דעת הוא רק כללי ולא פרטי והוא רק בראש אבל לא בלב.

  • במוחין שם הויה פועל בו שהוא הפנימיות ועל כן יכול להתפשט גם לגוף בבחינת והשיבות אל לבבך שרק המשיג את הפנימיות יכול שיתפשט אל הפרטים.

עד כאן היום. תודה רבה.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב