תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 37 |אלף קצ"ט-ר' הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 37| אלף קצ"ט-ר' | הדף היומי

מה למדנו היום?

למדנו עניין מאד מיוחד. למדנו שיש מצב לאדם שמצד אחד הוא כבר מרגיש גדול כי יש לו כלים של גדלות.

זה לא רק פוטנציאל אני מרגיש כבר רצונות חזקים מאד אבל האורות עוד לא התלבשו בי.

זאת אומרת מצד אחד יש גדלות דכלים שזה עד גיל תשע ויום ומצד שני עדיין את האורות לכלים האלה לא קיבלתי.

למה זה דומה?

לאדם שעשה סטאז' אבל עוד לא קיבל עבודה ולא יכול לממש את זה. הוא גמר את הלימודים הוא כבר גדול הוא כבר יכול עשות.

הוא כבר קיבל רישיון נהיגה רק אין לו אוטו לנהוג.

הוא כבר יודע לעשות את זה יודע ללמד אבל אין לו תלמידים.

זאת אומרת המצב הזה הוא מצב שהוא עוד לא בא לממש את גדלות הכלים.

מתי גדלות הכלים באים לידי מימוש?

כשמקבלים את האור השייך להם אז יכולה להיות ההתפעלות וההתרגשות מהשימוש בכלי בהתאם למקומו אבל בשביל זה צריך גם זיווג מיוחד.

כי נראה שהאפשרות להשתמש בכלי כראוי דהיינו בהתפעלות לפי הרצון זה גדלות מיוחדת אז יש לנו חלוקה: יש את גדלות הרצון ויש את האפשרות להשתמש ברצון הזה בצורה הראויה לו הצורה הראויה שיתלבש האור בכלי זה הצורה הראויה.

יוצא אם כך שאנחנו צריכים בעיבור ב' הזה שני מצבים:

מצב אחד לקבל את הכלים זאת אומרת ללמוד שאני אהיה מוכשר.

ומצב שני שאני גם אדע איך להשתמש אולי הסטאז' שעושים אחרי שגמרתי את הלימודים זה לבוא לדעת להשתמש.

ולכן יש בעיבור ב' שזה עיבור לצורך גדלות שני מצבים בב' שנים ויום וט' שנים ויום.

בעיבור ב' ויום אני עדיין ממשיך לקבל משכורת של קטן.

אומר רגע אתה עוד לא גדול.

אומר אבל אני למדתי.

נכון אתה למדת אבל אתה תמשיך לקבל משכורת של קטן.

אומר למה אם למדתי כל כך הרבה?

כי אתה עוד לא מומחה.

כשתהיה מומחה גם לפעול את הדברים תוכל לקבל את האור שמתאים לך.

אז מה אני צריך לעשות בשביל זה?

בוא תעשה סטאז' ​​ אחרי שתדע לעשות את זה גם לפעול את זה תוכל לקבל גם את האור הזה.

מתי?

תשע שנים ויום אחד.

אז מב' שנים עד ט' שנים מקבל השלמת כלים.

אז יש לו כלים של גדלות אז יש לו חב"ד חג"ת נה"י.

אבל אור בחב"ד שזה מצביע על הכלים של גדלות מצד האורות זה כלים של גדלות הוא לא מקבל את אור החב"ד. הוא לא מקבל את אור הגדלות את אור הנשמה.

מה הוא מקבל שם?

אור הרוח.

זאת אומרת יש לנו מצב מאד מיוחד.

יש לנו מצב שכשיש לנו גדלות דכלים אז אנחנו עדיין מקבלים את אור החסד בכלי דחכמה.

או אם היינו מדברים מקו שמאל מה היינו אומרים?

יש לנו את אור הגבורה בכלי של בינה.

ובקו אמצעי מה היינו אומרים?

אור התפארת בכלי של הדעת.

זאת אומרת החג"ת הם מאירים בחב"ד.

ומה יאיר בחג"ת?

גם אור החג"ת.

מה יהיה ההבדל ביניהם?

לא סיפר לנו.

אני יכול לספר לכם שיש הבדלים בין ג"ר דוח לו"ק דרוח.

​​ אז הג"ר והו"ק שדרוח מתחלקים אבל שניהם רוח.

זה קצת דומה לצמחים שהם גדלים וגדלים אבל הם לא יכולים לנוע ממקומם.

כשאדם מרגיש נגיד אני מורה ואני מורה מצוין ואני גדל כמורה גדל כמורה גדל כמורה אבל אני עדיין מורה.

אתה בא למשרד החינוך אתה אומר אני רוצה משכורת של מנהל אני כבר מורה טוב.

אומר לו אתה מורה טוב אני יכול לתת לך אולי קצת תוספת אבל כמורה. אתה רוצה אור יותר גדול תהיה מנהל.

אומר אה צריך ללכת ללמוד עוד פעם להיות מנהל?

כן תלמד מינהל.

אוקי למדתי מינהל אני כבר מקבל את האור?

רגע גם זה לאט לאט.

זאת אומרת אני צריך שלבים. שלב נוסף זיווג לצורך קבלת אורות.

מה יעשה הזיווג הזה?

ייתן לי את הקשר בין האור הגדול שצריך אחריות הרבה יותר גדולה לבין הכלי שקיבלתי.

אז זה המצב שבמצב הזה אנחנו עדיין מקבלים את אור החסד.

אור החג"ת בכלי דחב"ד.

אור החג"ת בכלים דחג"ת.

ואור הנה"י בכלים דנה"י.

זאת אומרת שרק הכלים דנה"י הוכשרו בצורה שלמה.

כי מה זה הכשרה שלמה?

שגם האור מתקבל בכלי.

אוקי זה היה נושא אחד שלמדנו היום.

נושא שני שלמדנו היום.

שלפעמים אנחנו קוראים למצב הקטנות חג"ת נה"י ולפעמים אנחנו קוראים לו חב"ד חג"ת נה"י שיש לו מבחינת ו"ק.

מתי אומרים כך ומתי אומרים כך?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 37 חלק יב\תמונה שיעור 37 חלק יב b.jpg

מצד הכלים אני קורא לו ו"ק קטנות.

מה זה ו"ק?

שיש לו ראש תוך סוף שבכל אחד מהם יש רק ו"ק מצד הכלים.

אבל כאשר אני מדבר מצד האורות המלובשים בכלים אני לא יכול לחלק באורות.

כי האור הוא דבר שלם אז אני קורא לו חג"ת נה"י.

אבל מצד הכלים יש לו חב"ד חג"ת נה"י כשבכלים של חב"ד חג"ת נה"י שזה ו' שלישים.

ו' שלישים מה זה ו' שלישים?

זה ו' שלישים.

אז הוא אומר אני יכול לקרוא לו גם ו' שלישים בצורה הזאת? ככה?

אומר כן מצד הכלים תקרא לו ככה אבל זה לא יהיה גדלות.

מה זה יהיה?

זה יהיה גם קטנות.