תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 40 |אלף ר"ה-ר"ו הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 40| אלף ר"ה-ר"ו | הדף היומי 

בשיעור הקודם למדנו חוק שהוא חוק מאד חשוב שאומר כפי הקומה היוצאת מזיווג אור העליון על הרשימות כן עולים וניתקנים הכלים והניצוצין דב"ן אומר זה הבסיס של החוק שאנחנו מדברים עליו.

אז הוא אומר לנו כך בוא נעשה את זה אולי עם ציורים יהיה יותר נחמד.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 40 חלק יב\תמונה שיעור 40 חלק יב a.jpg

מה החוק שלנו אומר?

החוק אומר כך:

כפי הזיווג באצילות כך עולים כלים וניצוצין מבי"ע זה החוק שלנו.

עכשיו בוא נראה איך החוק הזה בא לידי ביטוי בתיקונים שלנו.

עכשיו להבין את זה גם מבחינה רעיונית לפי ההשראה שאתה מעלה לפי יכולת המחשבה לא רק החיצונית הפנימית כך אתה תוכל לתקן רצונות שלך.

אתה לא יכול לתקן רצונות גדולים עם מחשבות קטנות.

אתה רוצה לתקן רצונות עמוקים וגדולים אתה צריך מחשבות עמוקות וגדולות.

אז עכשיו הוא אומר בוא נראה שהיו לנו שלושה מצבים:

מצב ראשון. מצב שני ומצב שלישי. שאלה ג' המצבים שדיברנו עליהם היום.

המצב הראשון זה היה זיווג בעולם אצילות.

על מה היה לנו זיווג בעולם אצילות?

אז אנחנו נראה ככה:

נראה על מה היה הזיווג ואח"כ אולי אני אזיז קצת את האחד ברשותכם אני אכתוב אותו פה.

נעשה לנו טבלה.

על מה היה הזיווג באצילות?

ואיזה אורות קיבלנו או איזה ניצוצין וכלים עלו מבי"ע?

אלה שני הדברים שאנחנו רוצים לדעת בעיקר.

אז הוא אומר לנו איזה זיווג נעשה באצילות במצב הראשון?

איזה זיווג נעשה?

בעיבור.

עיבור א' נעשה בקומת נפש שנקרא גם נה"י.

אז אני מחפש בניצוצין שיש לי בכל הכלים והניצוצין שיש לי מי זה בקומת נפש?

אז אומר אני מחפש בין כל הניצוצין והכלים. בין כל הרצונות שלי איזה רצון אני מעלה עכשיו לתיקון?

אומר תעלה רצון של קומת נפש.

למה?

כי בעיבור איזה זיווג עושים?

קומת נפש.

מי היה לנו בקומת נפש בעולם הנקודים שנפל לבי"ע איזה מצב היה?

חלוקה א'.

אז אומר אני אבוא לתקן את חלוקה הא'.

מה היה בחלוקה א'?

היה כלים דקטנות אור הנפש בכלים דכתר.

זה היה המצב לכן זה מה שאנחנו נתקן.

זה היה המצב לפי הזיווג הזה את זה אנחנו נעלה לפה.

וזה יהיה צד הב"ן וזה יהיה צד המ"ה והמדרגה תהיה כלולה ממ"ה וב"ן

ב"ן זה מה שאני יעלה כניצוצין ואורות ומ"ה זה יהיה לפי הזיווג שעשה בעולם אצילות.

בעיבור א' זה הזיווג שעושה.

המצב השני הוא עיבור ב'.

עיבור ב' בב' שנים ויום אחד.

מה היה הזיווג בב' שנים ויום אחד?

על איזה גובה קומה הוא עשה זיווג?

על קומת רוח.

כשעושה זיווג בב' שנים ויום אחד על קומת רוח זאת אומרת אני כבר לא חושב רק מה יש שזה בקומת עיבור.

אני חושב גם איך לגדול מזה. אז אני יכול כבר להעלות רצונות יותר גדולים מהשבירה.

איזה רצונות היו לי בשבירה מקומת הרוח?

אז אני הולך לעולם הנקודים ואני שואל מה קרה בעולם הנקודים?

בעולם הנקודים אני מסתכל ואני רואה שקומת רוח הייתה לי בחלוקה הב'.

מה זה חלוקה הב'?

מה היה בחלוקה הב'?

איזה מצב היה?

היה מצב של פב"א.

והעלתי את הכלים שהיו במדרגת רוח זה מה שקיבל מדרגת רוח זה הכלים של קטנות שהיה כבר השלמת כלים שם.

איך הייתי יודע שהייתה השלמת כלים?

כי בא אור ע"ב ס"ג זה מצב הב' ונראה שמצב של חלוקה הב' זה מצב של פב"א של מדרגת הרוח.

מה קיבל פה?

רק השלמת כלים.

אבל עדיין האיר אור הרוח.

אז מה שעשינו בקומת רוח אז זה יהיה צד המ"ה והוא גם יעלה מחלוקה הב' את האורות וניצוצין של צד הב"ן.

אז הנה לנו עוד זיווג בעיבור ב' שיהיה על קומת הרוח כי זה היה הזיווג לכן יעלו מעולם הנקודים עוד ניצוצין של קומת הרוח.

לכן מב' שנים ויום אחד עד ט' שנים ויום אחד זה יהיה האור.

מה יקרה בט' שנים ויום אחד?

זה זיווג ב' של עיבור ב' בט' שנים ויום אחד.

איזה זיווג עושים פה?

צד המ"ה עושה זיווג על קומת נשמה שזה הגדלות דאורות.

אז זה יהיה צד המ"ה שלו.

מה יהיה צד הב"ן שלו?

מחלוקה הג' שזה מוחין של נשמה ומוחין דחיה.

בהתחלה רק קומת נשמה שזה היה מלכי תנה"י אגב זה לא הזכיר פה אבל הזכרנו את זה כבר בעבר בחלק ח'.

יש מלכי תנה"י ומלכי דחג"ת. מלכי תנה"י יצאו מראש ישסו"ת על ג"ב זה מתקנים בהתחלה אח"כ מתקנים מלכי דחג"ת שיצאו על ד"ג.

אז זה הניצוצות שמעלים דווקא ממצבי הגדלות.

מה זה מצבי הגדלות?

שהיינו נסערים מהם ביותר שזה מצבי הגדלות הם המצבים החזקים ביותר שלנו.

האם אני יכול לתקן אותם?

רק אם יש לי מחשבה עמוקה מאד של קומת נשמה לחשוב בקומת נשמה זה כבר צריכה להיות השראה מאד מאד גבוהה של האדם.

וכל המחשבות האלה זה כפי הזיווג באצילות במקום ההשראה העליונה של האדם.

הוא לא יכול לחשוב רק מצד המעשה הטכני ולבקש קומת נשמה.

אתה חושב רק מהמעשה הטכני רק מצד ההלכה החיצונית אתה לא יכול לתקן יותר מחלוקה א'.

אז אתה תהיה קטן. תהיה עובר נחמד דומם דקדושה. זה בסדר זה תיקון גדול אבל זה עדיין רק דומם דקדושה כי זה חלוקה א'.

אתה רוצה לגדול יותר אתה רוצה לעשות עם כוונות אז תבוא מחלוקה הב'.

אתה תהיה גדול אבל רק מצד הכלים את האורות עדיין לא תקבל.

אתה רוצה בקומת נשמה זה כבר לקראת תרי"ג פיקודין התלבשות אורות בכלים שאתה מרגיש את האור הגדול במצווה לא כזיוף אלא כדבר שנמשך אליך.

אתה צריך לעשות זיווג על קומת נשמה.

איך עושים זיווג על קומת נשמה?

מתי עושים את זה?

איך עושים?

בהתבוננות ובתפילה בהשראה עליונה מעבר לגוף.

אי אפשר בתוך הגוף לעשות כזה זיווג.

אי אפשר לחשוב על גוף לעשות כזה זיווג צריך לחשוב מעבר לגוף.

ואז הוא מעלה כמובן אורות וניצוצין שזה צד הב"ן של קומת נשמה.

אז יש לו מ"ה וב"ן גם בקומת נשמה ט' שנים ויום אחד מקבל נ"ר דרוח עד י"ג שנים.

מה יקרה בי"ג שנים?

בי"ג שנים יעשה עוד זיווגים.

אבל יתחיל לקבל גם ג"ר דנשמה.

אבל מט' שנים ויום אחד יתחיל לקבל נ"ר דנשמה.

אז זה מה שדיבר אתנו היום.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור זה נותן לנו פירוט של החוק כפי הקומה היוצאת בעולם אצילות שהוא צד המ"ה כך עולים וניתקנים כלים וניצוצים דב"ן.

  • יש לנו ג' מצבים בעולם אצילות: עיבור א', עיבור ב', וזיווג ב' דעיבור ב' שכל זיווג כזה מעלה ניצוצין וכלים שונים לתיקון כפי הקומה היוצאת מהזיווג.

  • בעיבור א' בקומת נפש מעלה מחלוקה א' רק את הכלים דקטנות שהם אור הנה"י בכלים דחב"ד כפי שהיה בקטנות דנקודים.

  • בעיבור ב' בב' שנים ויום אחד עושה זיווג על קומת רוח ומעלה מחלוקה הב' בעולם הנקודים ששם קיבלו את אור הרוח ואלה הניצוצין והכלים שיש בבי"ע.

  • בזיווג ב' דעיבור ב' בט' שנים ויום אחד שהזיווג בעולם אצילות הוא בקומת נשמה מעלה מחלוקה הג' דעולם הנקודים כלים דגדלות בקומת נשמה.

  • לאחר העלאת הניצוצין והכלים אנו רואים שבכל בחינה בעולם אצילות יש את צד המ"ה וצד הב"ן של אותו פרצוף. אשר המ"ה הוא מצד הזיווג בעולם אצילות וצד הב"ן זה מהכלים שהעלה מעולמות בי"ע.

  • ככל שהמחשבה היותר עמוקה שהיא צד הזכר כך מעלים רצונות שהיא צד הנקבה לתיקון ואז האדם כלול מזכר ונקבה.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 


סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 40 |אלף ר"ה-ר"ו הדף היומי
1. בשיעור זה נותן לנו פירוט של החוק כפי הקומה היוצאת בעולם אצילות שהוא צד המ"ה כך עולים ונתקנים כלים וניצוצין דב"ן
2. יש לנו ג' מצבים בעולם האצילות עיבור א' עיבור ב' וזיווג ב' דעיבור ב' שכל זיווג כזה מעלה ניצוצין וכלים שונים לתיקון כפי הקומה היוצאת בזיווג.
3. בעיבור א' בקומת נפש מעלה מחלוקה הא' רק את הכלים דקטנות שהם אור הנה"י בכלים דחב"ד כפי שהיה בקטנות דנקודים.
4. בעיבור ב' בב' שנים ויום אחד עושה זיווג על קומת רוח ומעלה מחלוקה הב' בעולם הנקודים ששם קיבלו את אור הרוח ואלא הניצוצין והכלים שיש בבי"ע.
5. בזיווג ב' דעיבור ב' בט' שנים יום אחד שהזיווג מעולם האצילות הוא בקומת נשמה מעלה מחלוקה הג' דעולם הנקודים כלים דגדלות בקומת נשמה.
6. לאחר העלאת הניצוצין והכלים אנו רואים שבכל בחינה מעולם האצילות יש את צד המ"ה וצד הב"ן של אותו פרצוף, אשר המ"ה הוא מצד הזייוג בעולם האצילות וצד הב"ן הוא מהכלים שהעלאה מעולמות בי"ע.

7. ככל שהמחשבה יותר עמוקה שהיא צד הזכר כך מעלים רצונות שהיא צד הנקבה לתיקון ואז האדם כלול מזכר ונקבה.

אין תגובות

להגיב