הדף היומי בתע"ס חלק ז' | סיכום | שיעור 24 – עמוד תקכז – תקכח

21

1. לאחר שלמדנו בשיעור הקודם שנשבר מלך ב' שלישים תחתונים דתפארת עתה

אנו לומדים שנשברו המלכים נצח הוד שמולכים יחד והם יוצאים בראש מגופא

דישראל סבא וגופא דתבונה.

2. הם מולכים יחד מכיוון שתרי פלגי (שני חלקי גוף) שאינם נפרדים זה מזה.

3. לאחר שנשברו מלכי נצח הוד יצא מלך היסוד בזיווג דיסודות דיסוד ולאחריו מלך מלך המלכות בזיווג על המלכות בראש

.4 שואל האר"י הקדוש מדוע במלכי דחג"ת לא יצא זיווג על בחינת המלכות ואילו

במלכי תנהי"מ כן יצא ועונה ב' תשובות: א. שהמלכות במלכי דחג"ת היא רק

התכללות ולא עצם. לעומת זאת המלכות בתני"מ היא המלכות הכללית של כל

בינה שהתחלקה לבינה ותבונה ולכן עליה יש זיווג.
ב. או"א נקראים אבא וישסו"ת נקראים אמא, היסודות המזדווגים בהם הם בהתאמה יסוד דאבא ויסוד דאמא . היות ויסוד דאבא הוא צר ואריך לכן למלכות לא נשארה שום הארה באבא. ואילו באמא שהיא מדרגת ישסו"ת היסוד שלה הוא רחב וקצר והחסדים כן התפשטו למלכות ולכן יכולה היתה לעשות זיווג על המלכות.

5. לאחר שנשברו כל המלכים האח"פ של הראשים ירדו למקום הגוף וזה נקרא ביטול להבדיל משבירה של הכלים שנפלו למטה מפרסא.

6. כל מלך שנשבר האור שהאיר מסתלק לראש הכלי הנקרא אור העב מת ונופל למטה מפרסא, הרשימה דהתלבשות מתחלקת לשנים: הכלי של הרשימה הנקרא או העב של הרשימה ונקרא גם ניצוץ נופל למטה מפרסא ומאיר לכלים. אור הזך של הרשימה נשאר במקום שהיה צריך להיות גוף אולם אין שם גוף, אם כך היכן הוא מאיר?

7. האח"פ של ראש שירדו למקום גוף מקבלים הארה מהזיווג של גלגלתא ועיניים שנשארו בראש שעושים זיווג של חפץ חסד אחור באחור.

8. מדוע בקטנות לפני הגדלות לא האירו הג ועינים דראש חפץ חסד לגוף ואילו כאן כן מאירים-תשובה היות וכאן האח"פ האלה היו כבר בראש ומכירים אותם.

אין תגובות

להגיב