דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א'לט-א'מ

630

1. מדוע בא"א לא נתעלה גם היסוד לבחינת חג"ת במצב העיבור?
2. מאיזה שרש נעשה ראש לז"א בגדלות ומאיזה שרש נעשה ראש לז"א בעיבור? מדוע ומה ההשלכות לכך מצד הדעת?
3. מהם ב' הראשים שישנם במציאות? הרחב את תשובתך הן מצד השקפה והן מצד עבודת ה'?

אין תגובות

להגיב