דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים אלף טו-אלף טז

1156

1. מהו עיקר הזווג ומדוע (קו אמצעי או ב' קוים)?
2. מה ההבדל בין השם למילוי ?
3. מי שפל יותר השם או המילוי? הסבר ונמק.
4. מי נכנס בעיבור תחילה, השם או המילוי ומדוע (הבא משל כדוגמא)?

אין תגובות

להגיב