דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים אלף יז-אלף יח

1147

1. איזה בחינת ניצוצין ואיזה בחינת אורות נתקנים ונכנסים בכל אחד מ-ג' השלבים של כל אחד מ-ג' החודשים?
2. מדוע מדבר בעיקר מבחינת הניצוצין למרות שמתקנים אנ"כ (אורות, ניצוצין וכלים)
3. מה ההגיון שמוביל את הידיעה שאין בשר חי יכול לעמוד בלי מלח יותר מ-ג' ימים כפי שמופיע בסנהדרין.

אין תגובות

להגיב