דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א' יט-א' כ

884

1. כיצד הוא החשבון של היכר העובר לאחר ג' חודשים ביחס לניצוצין?
2. מהו התיקון בעולם אצילות המאפשר להשתמש במלכות שהיא צד הנקבא הנקראת בת?
3. מהו המושג "תיפלות" עפ"י בעה"ס וכיצד הגדרת מושג זה מסבירה את העדפת האישה בקב ותיפלות מ-ט' קבים ופרישות? הסבר אגב כך מהו אותו קב? מהם ט' הקבין שמותרת עליהם האישה?

אין תגובות

להגיב