הדף היומי בתע"ס – חלק י"א – א'כא-א'כב

887

1. מהם ח' הבחינות המחלקים את עולם הניקודים? (ניתן להסתייע בחלק י"T בתשובה צ"ה).
2. מהו קב חרובין ומהו קב טהור?
3. מהי מחלוקת בין בית שמאי לבין הילל בעניין הפרשת חלה?

אין תגובות

להגיב