דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א' כג-א' כד

897

1. מה היחס מדרגה ה' למדרגה ה-ו'?
2. איך אפשר שהשם לא מתוקן בעוד שהמילוי של אותו שם מתוקן?
3. מה ההבדל המהותי בין ד' מדרגות ראשונות לבין המדרגות מ-ה' ומטה?
4. מהו הקשר שנוצר בין מדרגה ה-ה' ולמדרגה ה-ו' בעקבות צ"ב וכיצד זה מלמד אותנו על תיקון העוביות של מדרגה ה-ו' טרם תיקון השמות?
5. מי נקרא קב חרובין ומדוע אור ע"ב ס"ג לא מאפשר את תיקון קב חרובין זה?
6. מהו מצב המתאר את קטיעת הרגלים שנתעלו למעלה (של מדרגה ה-ו')?
7. היכן נוהג החוק שהכלים העליונים נגדלים תחילה? אגב כך מדוע חוק זה אינו מכריע את העובדה שהשמות של מדרגה ה-ו' יתוקנו טרם העוביות?

אין תגובות

להגיב